sobota 2. září 2017

Komentář Eleison DXXIX – Katolický voják (2017)


Komentář Eleison DXXIX – Katolický voják (2017)
(529)
2. září 2017
 KATOLICKÝ VOJÁK
Opět dobré i špatné zprávy, tentokrát pro anglicky hovořící čtenáře ze Spojených států. Dobrá zpráva je, že existuje tradiční a „odporující“ čtvrtletní časopis, vydávaný hezky v papírové formě, rozesílaný klasickou poštou, který je tak politicky nekorektní, jak jen může být, protože je militantně katolický. Jmenuje se Oportet Christum Regnare (Kristus musí vládnout) a je editován panem Hughem Akinsem, veteránem z vietnamské války z 60. let 20. století, kde byl tehdy zraněn a na něhož se od té doby střílelo s největší pravděpodobností pokusu o atentát, protože jeho styl katolicismu musí vážně dráždit Boží nepřátele, kteří dnes vládnou světu. Špatná zpráva je, že tento časopis přitahuje sotva tolik předplatného, aby se zaplatil. Je to škoda, protože vrhá vzácné světlo na Církev a svět, světlo nanejvýš užitečné kterémukoliv katolíkovi, který chce vážně spasit svou duši. Akinsovo světlo na moderní svět je jasné z jeho shrnutí své vlastní velice odvážné knihy napsané před pár lety: Synagogue Rising, OCR č. 6, str. 67:
Tato kniha obhajuje tradiční učení Církve o židovské otázce a dokumentuje židovskou hrozbu, přičemž tuto hrozbu aktualizuje ve vztahu k nejpalčivějším problémům a událostem 20. a 21. století, včetně dvou světových válek, vzestupu komunismu, znásilnění svaté země, vyplenění Církve na Druhém vatikánském koncilu, izraelský [sic] útok z 11. září v Americe, celý podvod války proti terorismu s plánovaným příchodem třetí světové války, a pak spojitost toho všeho se Židy, moderní apostazí, Fatimou, Ruskem, světovým mírem nebo vyhlazením národů... Když člověk šíří pravdu, která lidi osvobozuje, nestará se o to, že bude označen za „antisemitu“. Takzvaný antisemitismus nemá co dělat s nenávistí k Židům, ale je spíše velice účinnou židovskou očerňovací taktikou naplánovanou k umlčení veškeré opozice tak, že zdiskredituje kohokoliv, kdo se odváží odhalovat ďábelské pletichy za talmudskou a sionistickou válkou proti Kristu a Jeho Církvi (...)
Toto Akinsovo světlo na svět jde ruku v ruce s jeho světlem na Církev. Z Boží vůle je Církev vsazena do našeho padlého světa. Když Akins studoval dějiny oné Církve, musel narazit na vzorek dvoutisíciletého nepřátelství Židů vůči Našemu Pánu a Jeho katolické Církvi, a když Akins poznal, jak neúnavně je toto teologické nepřátelství skrýváno a utajováno před prohlédnutím, musel se Akins sám, stejně jako papež Lev XIII. u zednářství, cítit povinován „strhávat masku“. Kéž jej andělé chrání!
Ale jeho význam pro katolíky zvlášť je, že chápe a v Oportet Christum Regnare stále vysvětluje nejen to, proč arcibiskup byl hlavním zastáncem pravého katolicismu po „vyplenění Církve na Druhém vatikánském koncilu“, ale také to, proč dnešní tzv. kněží Odporu jsou navzdory tomu, jak se to jeví, hlavními zastánci arcibiskupova díla. Přinejmenším tak, jak kritizuje vnější nepřátele Církve, Akins také identifikuje a odsuzuje a předkládá důvody odsouzení jejích vnitřních nepřátel v rámci Bratrstva sv. Pia X. stejně jako v rámci běžného kléru. Akins je Kristův voják bojující skutečnou válku v Církvi i ve světě za spásu duší. Tato válka je každým dnem nelítostnější. Tištěné kopie Oportet Christum Regnare možná stojí víc než elektronické zdroje informací, ale jsou trvalejší a budou stálým přínosem trvalé a cenné orientace v domácí knihovně.
Pro předplatné Oportet Christum Regnare nebo pro dřívější vydání nebo pro velmi dobré katolické čtivo, zvláště Synagogue Rising, kontaktujte Hugha Akinse na hughakins@comcast.net nebo objednávejte přímo z webu Catholic Action Resource Center/League of Christ the King na www.ca-rc.com.
Kyrie Eleison
PS: Ne zítra, ale příští neděli 10. září po mši svaté v 10 h bude mít v Domě Královny mučedníků v Broadstairs v Anglii tři přednášky Dr. David White, penzionovaný vysokoškolský učitel světové literatury na námořní akademii USA, o P. Gerardu Manleym Hopkinsovi (1844-1889), anglickém jezuitovi a významném básníkovi viktoriánské doby. Využijte jej jako most vedoucí od vaší Víry do opomíjeného, ale podnětného světa anglických básníků. Vlaky zpět z Broadstairs do Londýna pak jedou v 17:26 a 17:42 h.
Překlad: D. Grof