pondělí 18. září 2017

Komentář Eleison DXXXI – Historická pravda I (2017)


Komentář Eleison DXXXI – Historická pravda I (2017)
(531)
16. září 2017
 HISTORICKÁ PRAVDA I
Písmo svaté říká (II Tes. II, 9-10), že příchod Antikrista je „podle působení Satanova [...] a s všelikým hříšným podvodem pro ty, kdož hynou, a to proto, že si nepřisvojili lásku k pravdě, aby byli spaseni. Proto nechá na ně Bůh působiti sílu klamu, takže uvěří ve lži. Tak mají býti odsouzeni všichni, kdož neuvěřili pravdě, nýbrž zalíbili si v nepravosti.“ Každé slovo musí být zváženo.
Ke konci světa, což, jak lze bezpečně říct, musí zahrnovat i 21. století, bude zlý Antikrist klamat duše, které jsou vedeny do pekla, a do pekla jsou vedeny, protože nepřijímají lásku k pravdě, jako by ji přijímaly, kdyby byly vedeny do nebe. Protože nemilovaly pravdu, Bůh je potrestá působením klamu, s tím výsledkem, že budou věřit snůšce lží. Tak na sebe přivedou soud všichni ti, kteří namísto toho, aby milovali, hledali, nacházeli pravdu a věřili jí, svolili mít podíl na zlém světě lží vykonstruovaných Antikristem a jeho zástupci (které lze nazvat „antikristy“ s malým „a“), aby zaplnili peklo.
Všimněte si, jak rozsáhlé zatracení posledních časů začíná nikoliv odmítnutím pravdy, ale odmítnutím lásky k pravdě. Kdyby ve světě lží vykonstruovaných dnešními politiky a médii, existovalo „působení klamu“, mohlo by vypadat tak, že [ani] neexistuje žádná pravda, která se odmítá. Jestliže si však odmítám zoufat a jestliže s čestným srdcem pátrám po oné pravdě, která, jak vím, kolem mě není, Bůh zajistí, že ji naleznu (Mt. VII, 7-8). Na druhou stranu, jestliže znám důležitou pravdu a ignoruji ji, Bůh se mnou nebude. Zde je příklad, který by dnes mohl pocházet odkudkoliv ze západního světa.
Jen nedávno zemřel jeden francouzský právník, Bernard Jouanneau, který po léta sloužil LICRA jako zástupce obžaloby u francouzských soudů proti profesoru Robertu Faurissonovi pro popírání historické pravdy o plynových komorách druhé světové války, v nichž, jak je všeobecně zastáváno, umřelo šest milionů Židů (LICRA je Liga proti rasismu a antisemitismu, která žalovala arcibiskupa Lefebvra za to, že se koncem 80. let 20. století odvážil tvrdit, že muslimové by se měli vrátit do svých vlastních zemí). V rozhovoru pro francouzský katolický deník „La Croix“ z 23. září 1987 Jouanneau řekl: „Jestli plynové komory existovaly, pak bylo barbarství nacistů bezkonkurenční. Jestliže neexistovaly, pak Židé lhali a antisemitismus by byl oprávněný. To je v sázce v debatě o plynových komorách.“
Joanneauovo hodnocení je zcela správné, s výjimkou toho, že v sázce je dokonce ještě víc než jen politika, protože „holokaustianita“ je věc, která se nejvíc blíží náboženství, jejž dnes mnohé duše zastávají. Osvětim nahrazuje Kalvárii, plynové komory slouží jako Kříž a šest milionů Židů zastává místo Vykupitele, jinak řečeno, jsou Bohem. A tato „holokaustianita“ je věcí, která se nejvíc blíží státnímu náboženství mnoha moderních západních států. Proto by člověk očekával, že moderní státy i jednotlivci budou mít seriózní zájem o pravdu o plynových komorách, jež jsou ve středu „holokaustianity“. Co však člověk zjišťuje? Velký počet těchto států přijal zákony zakazující zpochybňování oficiální verze plynových komor. Odkdy však zákony vytvářejí nebo ničí pravdu? Takové zákony diskreditují sám zákon!
Zde je ohromný nedostatek lásky k pravdě a odpovídající nedostatek pravdy. A zajisté to je „působení klamu“, jež díky odporným médiím nastává. Přesto každý, kdo miluje pravdu, potřebuje strávit pouze pár hodin na internetu, aby se i ta nejemočnější víra v plynové komory otřásla. Není divu, že členové LICRA a jim podobní činí vše, co mohou, aby cenzurovali internet, ale ten, se všemi svými nebezpečími, zůstává kladem, který se má energicky bránit, alespoň dokud a pokud se jej členům LICRA nepodaří ovládnout.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof