středa 20. září 2017

Jak prokážete, že se Bratrstvo sv. Petra zpronevěřilo? (2009)

 
Jak prokážete, že se Bratrstvo sv. Petra zpronevěřilo? (2009)
Vážená redakce  TIA,
před pár měsíci jsem vám poslal dotaz týkající se vašeho tvrzení, že Bratrstvo sv. Petra (FSSP) se zpronevěřilo, a vy jste mi laskavě odpověděli. Vaše odpověď ukázala, že jsem se ptal špatně. S vaší shovívavostí se ještě jednou, doufám, že jasněji, pokusím položit otázku.
Jak víte, vážím si vašeho smyslu pro čest a spravedlnost a mám zkušenost, že jste velmi pečliví v tom, abyste měli jasné dokumenty pro svá tvrzení. Proto se vás níže dotazuji. ... Nikde jsem nenalezl podepsaný nebo potvrzený důkaz, že se Bratrstvo sv. Petra zpronevěřilo, ale zdá se, že vy jej máte.
V článku pana Guimaraese z 18. července 2007 ... se odkazuje na „...další tradicionalistické instituty jako jsou Bratrstvo sv. Petra, které se zpronevěřily...“ Má otázka se točí kolem tohoto tvrzení. Jakou dokumentaci redakce TIA má, aby prokázala, že Bratrstvo sv. Petra se zpronevěřilo? Samozřejmě existují kopie nepodepsaných dokumentů, které kolují, a příběhy jednotlivých kněží v Bratrstvu sv. Petra, které demonstrují jejich osobní spolupráci na revoluci v Církvi (sám bych mohl uvést několik příběhů z první ruky), a také velmi nešťastná prohlášení generálního představeného, která byla Bratrstvu sv. Petra vnucena hierarchií.
Ale co zdokumentované zpronevěření se? Existují nějaké kopie podepsaných dokumentů, potvrzení zakladatelů nebo vůdců Bratrstva sv. Petra o tom, že podepsali dokumenty, které se zpronevěřují, jejich fotky, jak dělají něco, kdy se zpronevěřují? Cokoliv?
Děkuji za vaši shovívavost v této žádosti o informaci!
In Jesu et Maria,
J.S.
Odpověď redakce:
Vážený pane J.S.,
děkuji za vaše uznání a laskavá slova.
Měly by se vyjasnit tři věci, abych správně odpověděl na vaši otázku:
1)      Jestli stejně chápeme, co je zpronevěření se.
2)      Body u nichž k tomuto zpronevěření se došlo.
3)      Jak prokázat, že se Bratrstvo zpronevěřilo.
Ve stručnosti se k těmto třem věcem vyjádřím.
1. V redakci TIA to vnímáme tak, že jakýkoliv tradicionalistický nebo konzervativní kněz, který, aby mohl slavit tridentskou mši, přijme nové nauky Druhého vatikánského koncilu a reformy, které z něj plynou, včetně nové mše, učinil kompromis s progresivismem, který je dědicem modernismu, zavrženým ze strany sv. Pia X. jako „snůška všech herezí“.
2. Tento kompromis obvykle nastane podepsáním protokolu Komise Ecclesia Dei, která je orgánem Kongregace pro nauku Víry, která má na starosti tradicionalistické a konzervativní kněze, kteří chtějí sloužit tridentskou mši.
Tento protokol má čtyři body:
  1. Přijetí naukové platnosti a legitimity Druhého vatikánského koncilu.
  2. Přijetí platnosti a legitimity nové mše.
  3. Závazek nikdy veřejně nepodněcovat debatu o bodech A a B.
  4. Podřízení se místnímu ordináři, tj. biskupovi nebo arcibiskupovi.
Po podepsání tohoto protokolu obdrží kněz povolení z Vatikánu sloužit tridentskou mši. Nazývá se celebret [může být celebrována]. Pak si musí tento kněz nalézt biskupa, který mu dovolí sloužit tridentskou mši ve své diecézi. Bez tohoto celebret žádný biskup knězi nedovolí sloužit tridentskou mši.
K těmto čtyřem požadavkům byl fakticky připočten pátý: Aby se prokázalo, že tito kněží skutečně nemají žádné pochyby o legitimitě Novus Ordo mše, mnozí biskupové vyžadují, aby odsloužili alespoň jednu novou mši za rok. Takovýto požadavek byl nyní písemně potvrzen papežem Benediktem XVI. v jeho Motu propriu Summorum Pontificum.
3. Jak se může prokázat, že Bratrstvo sv. Petra přijalo těchto pět podmínek? Stačí pouze uvážit, že obdrželo povolení od ordinářů z míst, kde vykonávají svůj apoštolát. Toto povolení je dle mého názoru samo o sobě důkazem zpronevěření se. Ve skutečnosti, kdyby jakýkoliv biskup dovolil knězi FSSP sloužit tridentskou mši bez předchozího souhlasu s těmito podmínkami, ohrozil by tento prelát svou kariéru, což je to, o co se velká většina biskupů stará nejvíc.
Má redakce TIA kopii psaného dokumentu Ecclesia Dei, v němž představený FSSP podepsal oficiální závazek vůči těmto požadavkům? Ne. Má redakce TIA kopii psaného dokumentu, v němž každý z kněží FSSP přijal tyto podmínky? Ne. Nemáme žádný takový dokument a ani jsme se nikdy nesnažili žádný získat, protože jsme přesvědčeni, že takové dokumenty nejsou nutné, aby se prokázalo jejich zpronevěření se. Je pro nás zjevné.
Jestliže však budete přesvědčen o takovém zpronevěření se, pokud budete mít psaný dokument v ruce, mohu se pokusit vám pomoci.
Představme si, že máte syna nebo synovce, který vstupuje do semináře FSSP. Navrhoval bych vám napsat na Komisi Ecclesia Dei ve Vatikánu něco v tomto smyslu:
Vážený monsignore X,
Mám syna (nebo synovce), který vstupuje do semináře Bratrstva sv. Petra, a já jsem na pochybách, zda tato kongregace plně akceptuje Druhý vatikánský koncil a Novus Ordo mši.
Rád bych od vás slyšel vyjasnění tohoto bodu, abych se mohl rozhodnout, jak směřovat budoucnost svého syna (nebo synovce).
Předpokládám, že za nějakou dobu obdržíte psanou odpověď na tuto žádost. Pokud se tak stane, budete mít psaný dokument, a já jsem vám byl ku pomoci, jak jste si přál.
Přátelsky,
A. S. Guimaraes
Překlad: D. Grof