středa 10. srpna 2016

P. Pio a mše svatá jako kalvárská Oběť (2014)

 
P. Pio a mše svatá jako kalvárská Oběť (2014)
V knize „Mše Padre Pia“ napsané P. Tarcisiem z Cervinara, je nám opět předložen důkaz, že mše svatá je znovu zpřítomněná Svatá oběť Ježíše Krista obětovaná na Kalvárii.
Padre Pio je prvním knězem, který obdržel „stigmata“, Ježíšovy rány, na svém těle (na rukách, nohách a boku). Svatý František je obdržel, ale pouze jako jáhen. To je důležité, protože Padre Pio sloužil Oběť mše svaté a sv. František mohl jen přisluhovat.
 
Mše svatá Padre Pia trvala 3-4 hodiny. Přicházeli lidé z celého světa, aby na ní byli přítomni. Museli se na ní dostat velmi časně, aby vůbec mohli získat místo v kostele. Nikdo si nestěžoval, že je tak dlouhá a tichá.
Jedinou osobou, pro kterou byla mučivě dlouhá, byl Padre Pio. Během Svaté mešní oběti vlastně znovu prožíval utrpení a ukřižování Ježíše.
Za prvé si musíme připomenout, že při každé mši svaté Ježíš, v nekrvavé formě, obětuje Svůj život na kříži za spásu hříšníků. Pak to, že kněz je skutečně Alter Kristus, což znamená, že se kněz při mši svaté skutečně stává obětí spolu s Ježíšem Kristem. To se ukazuje, když kněz říká: „Toto je Moje Tělo“ a „Toto je Moje Krev“. Kněz neříká: „Toto je Ježíšovo Tělo“ nebo „Toto je Ježíšova Krev“.
Když tedy Padre Pio obětoval Svatou mešní oběť, stával se doslova tímto Alter Kristem, když vytrpěl ukřižování a krvácel ze svých ran. Jeden kněz, který byl vedle oltáře během mše Padre Pia, řekl, že už to nikdy [znovu] nemohl, udělat, protože nemohl vystát vidět Padre Pia procházet znovu tímto utrpením.
 
Ve své knize se P. Tarcisio zeptal Padre Pia na několik otázek.
P. Tarcisio: V jakou hodinu dne trpíte nejvíce?
Padre Pio: Během obětování mše.
P. Tarcisio: V jakým moment Boží Oběti (mše) trpíte nejvíc?
Padre Pio: Stále a stoupající měrou.
P. Tarcisio: V jaký moment během obětování mše trpíte nejvíc?
Padre Pio: Od proměňování do Svatého přijímání.
P. Tarcisio: V jaké části mše jste sužován?
Padre Pio: Od začátku do konce, ale intenzivněji po proměňování
P. Tarcisio: Je během mše bodání trnů z koruny a bičování opravdové?
Padre Pio: Co myslíte? Výsledky jsou stejné.
P. Tarcisio: Co bychom měli během mše dělat?
Padre Pio: Kát se a milovat.
P. Tarcisio: Jak bychom se měli účastnit mše?
Padre Pio: Stejně jako se jí účastnila Nejsvětější Panna Maria a svaté ženy. Stejně jako se sv. Jan účastnil eucharistické Oběti, a to krvavé na Kříži. My kněží, jsme obětníky Ježíše, Beránka Božího, během mše, zatímco celý ráj se zbožnou úctou sestupuje na oltář.
P. Tarcisio: Jaký užitek získáme, když se jí účastníme?
Padre Pio: To není možné spočítat. Uvidíte to v ráji.
Vidíme tedy ve skutečném životě Padre Pia, že mše svatá je skutečně Ježíšovou Obětí na Kalvárii za obrácení hříšníků a spasu duší.
 
V každé latinské mši svaté je tato tesklivá nálada chráněna a zachovávána. Ticho, klečení, posvátna hudba a zbožná úcta. Z tohoto důvodu se „aktivně neúčastníme“ držením se za ruce, tleskáním, mluvením a pohybováním. Aktivní účast znamená tajemně se účastnit na Svaté oběti ve svém srdci a mysli, a být si vědom toho, co se opravdu odehrává, Ježíš na Kalvárii.
Maria a svatý apoštol Jan neskákali a neoslavovali Ježíšovu oběť. Byli tam, zarmouceně jej milovali a modlili se. Se zbožnou úctou Jej obětovali Otci. Obětovali sebe Otci skrze Ježíšovo obětování na kříži. Maria jako Jeho matka a sv. Jan jako kněz.
 
Jsme tak šťastní, že víme, co se skutečně odehrává při Svaté mešní oběti, abychom se mohli aktivně účastnit způsobem, který je patřičný a duchovně plodný...
Překlad: D. Grof