středa 31. srpna 2016

Několik slov před poutí (2016)


Několik slov před poutí (2016)
k svatému Janu Nepomuckému, Lužnice, 20. srpna 2016
P. Martin Fuchs
Don Vescovi, starý italský kněz, nedávno řekl:
„Muslimové mohou přijít a zabít mě – nebojím se – bude to pro mě čest zemřít za katolickou víru. Co mě však naplňuje strachem a obavami, je mládež. Bude mít dost síly vyznat víru?“
Mladí lidé vyrůstají ve společnosti s mnoha různými náboženstvími, ve společnosti, kde lidé skrývají kříž ve škole, v nemocnici a jiných veřejných místech, ve společnosti, kde lidé neberou děti do kostela ke křtu a nemají katolická manželství. Ve společnosti, kde Desatero přikázání již není zákonem země; kde potrat, eutanázie, homosexuální páry jsou považovány za naprosto normální.
Mohou mít nezbytnou sílu dát svůj život za pravou víru?
Vždy se musíme rozhodovat, zda jsme pro nebo proti Ježíši Kristu! Jestliže nejsme pro Ježíše Krista, již jsme rozhodli o svém soudu.
Ve Starém zákoně lidé museli věřit v Ježíše Krista, Mesiáše. Jinak by nebyli spaseni. Tuto víru vyjadřovali tím, že byli poslušní Desatera přikázání a zákonů v chrámu.
V Novém zákoně musí lidé také věřit v Ježíše Krista. Věřící vyjadřují svou víru tím, že jsou poslušní Desatera přikázání, přijímají katolické nauky, přijímají svátosti, modlí se. Nejsou-li spojeni s Ježíšem Kristem touto vírou, je nemožné, aby dosáhli svého věčného cíle.
Muslimové přicházejí do dříve křesťanských zemí. Obsadí je a obrátí nebo zabijí lidi, kteří nevěří v Alláha.
Pro ně existují jen dva příbytky, Alláhův příbytek, kde žijí všichni lidé, kteří věří v Alláha, a druhým příbytkem je příbytek, kde žijí všichni ostatní lidé. A tento příbytek musí být zabrán.
Evropské země vždy bojovaly proti muslimům, aby chránily katolickou víru, nejdrahocennější dobro, které můžeme mít, např. v roce 732 v Tours a Poitiers (Francie), v roce 1571 v Lepantu (Řecko) a v roce 1683 ve Vídni (Rakousko).
A nyní paní Merkelová, německá kancléřka, muslimy přivítala!
Existuje-li nebezpečí, že by byli posláni zpět, požádají o křest nebo předstírají, že jsou homosexuálové. Jejich úmysl vůbec není čestný. Dělají to, jen aby zůstali v Evropské unii a jednoho dne všechny tyto země zabrali.
Prosme svatého Jana Nepomuckého za jeho přímluvu a jeho pomoc pro naše země. Udržme si katolickou víru!
Chraňte své děti zázračnou medailkou a medailkou svatého Benedikta! Dávejte jim svěcenou vodu každý den a veďte je k životu v modlitbě!
Amen.
Překlad: D. Grof