sobota 9. ledna 2016

Biskup Fellay hovoří o poslední nabídce Říma (2016)
Biskup Fellay hovoří o poslední nabídce Říma (2016)

Poznámka překladatele: Z následujících výňatků vyplývá několik zásadních věcí, týkajících se vztahů FSSPX a Říma: Kontakty FSSPX a neomodernistického Říma neskončily neúspěšnými rozhovory v minulosti. Podmínka stanovená pro jakákoliv další jednání arcibiskupem Lefebvrem a později opakovaná na generální kapitule FSSPX v roce 2006, že musí nejprve dojít k obrácení Říma, tj. musí být vyřešena nauková otázka, již definitivně neplatí. Jedinou podmínkou, na které současný generální představený FSSPX trvá je, aby Řím přijal FSSPX, „jaké je“. Biskup Fellay zdůrazňuje pouze věci, které se týkají mše svaté, u otázky nauky počítá s tím, že i po případné regularizaci může trvat třeba sto let, než se Řím obrátí, přičemž při tom zaměňuje příčinu a následek. Nepřímo z uvažování vedení FSSPX také vyplývá, že je taková regularizace nyní i přes současné jednání neomodernistického papeže Františka, devastujícího Církev, nutná, ba žádoucí. Biskup Fellay také s velkým optimismem očekává, že FSSPX bude postupně obracet další a další kněze ve spolupráci s biskupy koncilní církve. V souvislosti s dalším návrhem Říma je také zřejmé, že Řím má eminentní zájem na konečném vyřešení otázky FSSPX.

***

8. prosince 2015

Web podporující biskupa Fellayho „Hacia La Verdadera Cristiandad“ dnes zveřejnil video natočené vloni v listopadu, na němž hovoří generální představený FSSPX.

Zde jsou výňatky z proslovu biskupa Fellayho. (Mezititulky doplnila redakce Non Possumus.)

Řím zmírnil požadavky na dohodu

Na začátku července [2015] učinila Kongregace pro nauku Víry Bratrstvu opět nabídku. Zajímavou věcí je, že tato nabídka odstranila dvě podmínky stanovené o dva roky dříve.

Oni nás tedy nežádají říct, že nová mše je dovolená a ani nežádají, abychom uznali, že je koncil tradiční.

Řím již nechce vnucovat modernismus

V této diskuzi existují zajímavé body: za prvé, oni nás uznávají za katolíky. Za druhé, nám říkají, že problémy jsou otevřené (náboženská svoboda, ekumenismus, nová mše, kolegialita).

Jestliže říkají, že jsou tyto věci otevřené, znamená to, že se oni zřekli je vnucovat. Pro mě je tohle prvním krokem k, nakonec po dlouhé době, dosažení odsouzení těchto věcí.

Měli bychom počkat i sto let, dokud Řím nezavrhne současné modernistické omyly

Po mnoho let Řím neřekne, že toto je omyl. Možná za sto let to řeknou, jako (v případě) odsouzení Honoria.

FSSPX také zmírňuje své podmínky na jedinou: „Přijměte nás, jací jsme“

Co s tou nabídkou učiníme? Mně se zdá nemožná. Je nemožné s nimi pracovat. Co činím nyní, je to, že Římu říkám: jedinou podmínkou, podmínkou sine qua non, abychom přijali uznání – což je normální, protože jsme katolíci – je přijmout nás, jací jsme.

Liturgické záležitosti jsou na prvním místě, nauka je odsunuta. FSSPX se vzdává boje za Kristovo Království

Co to znamená „jací jsme“? To znamená, že nikdy nebudeme sloužit novou mši, nikdy nebudeme koncelebrovat, nikdy nebudeme podávat Svaté přijímání na ruku, nikdy nebudeme podávat Svaté přijímání na nové mši; a naopak, budeme lidem říkat, aby nenavštěvovali novou mši, nepřijímat Svaté přijímání na ruku, budeme kněžím říkat, že je nutné prozkoumat a zjistit, zda jsou [kvůli možné neplatnosti svěcení] kněžími nebo ne.

Myslím si, že toto říct Římu, musí (pro ně) být dostatečné, aby řekli ne. My však říkáme: „Jestli s tím nesouhlasíte, nedostaneme se dál dopředu, protože my se nezměníme.“

Nic jistého do budoucna. FSSPX bude reagovat jen na iniciativy Říma

Myslím, že tohle na chvíli cokoliv zastaví.

Se současným papežem, který jde od jednoho překvapení k druhému, se mi zdá nemožné předpovídat budoucnost.

Bp. Fellay opět vidí „jarní rozpuk“

Už nás začínají kontaktovat někteří biskupové a říkají: „Potřebujeme vás.“

A pak nás začínají žádat o naši pomoc, například při vedení exercicií pro diecézní kněze.

Myslím, že tato cesta bude pokračovat. Kousek po kousku budeme pomáhat biskupům, kněžím vrátit se k Tradici.

***

Celé video ve španělštině lze nalézt zde.

Zdroj: Non Possumus

Překlad: D. Grof