neděle 18. října 2015

Zprávy ze světa – říjen (2015)Zprávy ze světa – říjen (2015)
D. Grof
P. Bouchacourt zakazuje knihu organizace Civitas
http://img.xooimage.com/files110/a/d/c/livre-la-revoluti...-ofm-cap-4d03763.jpg
Z internetového fóra Christus Vincit přišla informace, že vedení FSSPX a P. Bouchacourt zakázali ve všech kaplích Francouzského distriktu FSSPX prodej knihy „Le Synode sur la familie, La Révolution du pape Francois“ (Synoda o rodině, revoluce papeže Františka). Knihu vydalo tradičně katolické, integristické hnutí Civitas, se kterým FSSPX ve Francii spolupracovalo.
Kniha poukazuje na to, že za revoluci proti rodině je zodpovědný papež František. Toto obvinění není Menzingenu pohodlné, protože dlouhodobě usiluje o regularizaci FSSPX.
Kniha také tvrdí, že tato revoluce je důsledkem Druhého vatikánského koncilu a kritizuje „konzervativní“ kardinály, kteří této revoluci vzdorují, ale nadále při tom lnou ke koncilu, z nějž revoluce pramení.
Kniha také správně říká: „František nedělá nic víc, než že pokračuje v linii Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Prosazuje smíření skrze morální revoluci, zatímco jejich předchůdci jej mohli prosazovat jen na úrovni víry a eklesiologie.
Spolupráce FSSPX s arcibiskupem z Ravenny
62701
Italské místní noviny Prima Pagina Reggio z 22. září 2015 přinesly zprávu (italsky zde), že arcibiskup z Ravenny-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, požádal P. Enrica Doria, kněze FSSPX z Rimini, aby ve farnosti arcidiecéze (sv. Maria del Torrione) celebroval první a druhou neděli v říjnu výlučně tradiční latinskou mši. Mše byly celebrovány pro coetus fidelium [skupinu věřících] shromážděných za podmínek daných v Motu Proprio Summorum Pontificum. Tato skupina se zformovala jako stálá skupina věřících toužících po tradičním ritu a požádala o to arcibiskupa.
Tento vývoj je velmi překvapivý, protože arcibiskup Ghizzoni byl známý pro svou opozici vůči Summorum Pontificum, když byl za úřadování Benedikta XVI. pomocným biskupem  Regio Emilia-Guastalla.
Internetové vydání novin Prima Pagina Reggio tuto událost popsalo následovně: „Zdá se, že uznání legitimity svátosti smíření u lefebvristických kněží ze strany papeže Františka také rychle vedlo k novému kurzu v italském episkopátu. To, co bylo nemyslitelné včera (tj. otevření farní budovy lefebvristům, kteří byli dříve pokládáni za malomocné), je dnes nejen tolerováno, ale je to i vítáno.
„Svatý otec se rozhodl regularizovat FSSPX za každou cenu“
Tato slova pronesl Jacques Régis du Cray, který je laickým členem skupiny GREC, a pod pseudonymy Ennemond a Eat Previgny se svolením P. Loranse obvykle nahlas říká to, co dnešní vedení Bratrstva před věřícími zamlčuje. Je svého druhu neoficiálním laickým mluvčím FSSPX ve Francii. Když na francouzském fóru Le Forum Catholique komentoval zprávu o spolupráci FSSPX s biskupem v Ravenně (viz předešlá zpráva) řekl:
http://img.xooimage.com/files97/8/b/8/jacques-regis-du-cray-4314056.jpg 
Papež se rozhodl regularizovat Bratrstvo sv. Pia X. za každou cenu. To demonstroval před několika týdny svým rozhodnutím z vlastní iniciativy dovolit kněžím FSSPX zpovídat bez toho, že by trpěli jakýmikoliv pochybnostmi ohledně platnosti svátostí, které administrují. Římský odborník na kanonické právo řekl, že toto gesto mělo značnou důležitost, protože propůjčilo kvazijurisdikci FSSPX.
Oznámení proběhlo formou dopisu. Ačkoliv existovali diecézní biskupové, kteří po Motu Proprio [Summorum Pontificum] a snětí exkomunikací reptali, tentokrát neprotestoval nikdo. Po deseti letech, kdy byla regularizace Bratrstva neustále ohlašována se zdá, že byla v duchu přijata. Arcibiskup z Ravenny prostě jen v tomto kontextu využívá služby kněží [FSSPX], jež římský pontifik povolává pro dobro duší, které žádají rozhřešení svých hříchů.
Ve skutečnosti již [v minulosti] existovaly precedenty ... Proto se výčitky a obviňování ze schizmatu zdají být překonané. Jen ti, jejichž duch zamrznul v roce 1988, by se mohli uchylovat k tomuto druhu obžaloby.“
***
Pro průběžné sledování aktuálních informací ze světa doporučujeme také: