neděle 4. října 2015

Komentář Eleison CDXXIX – Argentinské potvrzení (2015)


Komentář Eleison CDXXIX – Argentinské potvrzení (2015)
(429)
3. října 2015
 
 
ARGENTINSKÉ POTVRZENÍ

Čtenář z Jižní Ameriky potvrzuje to, co zde čtenář ze Severní Ameriky napsal před pár týdny. Čtenáři, vzchopte se – příští týden zde uvidíme několik pozitivních vnuknutí.
„Je vynikající jak tento severoamerický bratr ve Víře všech časů vidí současnost a budoucnost. Zcela s ním souhlasím. Po třicet let jsme, několik přátel a já, varovali, jak tato situace, lidsky řečeno zdánlivě nezvratitelná, skončí. Jistě je nás málo, protože ve světle všudypřítomného šílenství se zajímáme o budoucnost, můžeme vidět, co má přijít a co je teď přede dveřmi, ale když argumentujeme, že se na to lidé musí připravit, nejsou pohoršeni našimi starostmi? Jak nás kdokoliv nemůže brát za vtipálky, nihilisty nebo blázny?
„Jako masa dnešních lidí, jsou i oni po krk v tom, jak vytvořit výplatní šek, ve vydělávání dostatku peněz na zaplacení svých účtů, ve vymýšlení toho, zda si mohou dovolit se znovu zadlužit. Říkat jim o možnosti bankovní krize a tím spíše o apokalyptické pohromě, je pro takové lidi zjevné šílenství, psychotické odvracení pozornosti. Nemohou přijmout, že vratký domeček z karet, jemuž tolik obětovali, aby jej vytvořili uprostřed bludišť finanční propagandy a úchvatných půjček nabízených jim bankou, se může celý zřítit. V zoufalé snaze o nižší úvěrové poplatky nebo bezúročné financování se neustále snaží udržovat zvrhlý konzumní způsob života, který je jejich způsobem života, přičemž své hlavy mají zahrabané v moderním začarovaném kruhu.
„Kdo jiný než „blázen“ může přemýšlet o zdrojích vody, potravinách v konzervě a podomácku vypěstovaných plodinách, zdrojích informací nezávislých na internetu, netradičních zdrojích energie, tiskárnách fungujících na vysoce výkonných dobíjecích bateriích, stozích papíru formátu A4, obvazovém materiálu, základních lécích, dezinfekčních prostředcích a anesteticích, chirurgických nástrojích, tuhém palivu, zvláště dřevě, uhlí a hořlavých kapalinách atd. atd., o všem nezbytném, aby se dalo čelit nejhorším eventualitám? Protože jsem naprosto přesvědčený, že tohle leží před námi, protože nikdo se nedostane z krize, v jaké jsme, bez celosvětové očisty, jakou nikdo před tím neviděl.
„Znamená to však být duchovně připraven, což je nejdůležitější, být schopen nechat stranou své vlastní potřeby ve strašlivých chvílích, které přijdou, a pomoct těm, kteří nám jsou nejbližší tím, že je povzbudíme, dáme jim kousek chleba, trochu vody, nějak jim vysvětlíme, proč tato naprostá pohroma udeřila. Tak mohou, až se vymaní z všeobjímajících světských rozptýlení, namísto obviňování Boha, znovu objevit pravou cestu ke spáse své duše. Manželka a matka ze Sýrie řekla sestře z této země, že válečná agrese, jíž teď v Sýrii prodělávají, jim umožnila uvědomit si, že pohodlí, v němž předtím žily, je přimělo ztratit ze zřetele prostý životní styl tak potřebný pro pravé křesťany, a že uprostřed takové krize jsou nyní šťastnější než předtím, protože nyní se soustředí na podstatné: každodenní život křesťana, pozvedání zraku k Bohu a k Blahoslavené Panně Marii.
„Proto navzdory zlu všude kolem vidím dobré zprávy na všech stranách vzbuzující ve mně radost a naději neomezených nebeských možností, v současnosti nemyslitelných, až bude tento zvrácený svět poražen a smeten. Lidé konající oběti, aby se postarali o své bližní, čestný život mnoha vojáků, příklady mučedníků, otcové rodin usilující o to, aby dali křesťanské vzdělání svým dětem, tisíce lidí přemýšlejících v linii Severoameričana zmíněného výše, jednající tradicionalisté a mnoho dalších příkladů – to vše jsou dobré zprávy a měly by občerstvovat naše duše chladivým vánkem důvěry v Boha. On nás nikdy nezavrhne. Stačí jen napodobovat život jeho Syna. Ale protože neexistuje Vykoupení bez utrpení, pak je naprosto jisté, že tento vykřičený a zvrácený ďábelský svět lží nepadne sám od sebe bez exemplárního trestu.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof