neděle 11. října 2015

Komentář Eleison CDXXX – Pozitivní rady (2015)Komentář Eleison CDXXX – Pozitivní rady (2015)
(430)
10. října 2015
POZITIVNÍ RADY
Američané mají rčení „přemýšlet vně krabice“. To znamená přemýšlet jinak, než člověk obvykle přemýšlí. Existoval-li kdy čas „přemýšlet jinak než obvykle“, pak je to nyní. Po šest nebo sedm století se lidstvo odvrací od Boha ve vývoji, který si svobodně zvolilo a do nějž Bůh nezasahuje, aby jej zastavil, jak by snadno mohl učinit, protože [Bůh] nám nedává svobodnou vůli, aby si ji znovu vzal. Také, když nyní dovoluje, aby tento vývoj v naší vlastní době dosáhnul svého logického závěru, musí doufat, že jak se krize prohlubuje a tlaky rostou, bude čím dál více duší puzeno k tomu, aby přemýšlely jinak, než obvykle činí ve svém materialismu, a tím, že to budou činit, dostanou se zpět na cestu do nebe.
Jak se vyvine několik příštích let, zůstává Božím tajemstvím, zvláště termíny. Zdá se však vysoce pravděpodobné, že předměstské a městské oblasti, kde žije většina z nás, budou vážně destabilizovány, zaprvé proto, že tyto oblasti jsou z velké části pohrouženy v materialismu a šťastně žijí bez Boha, což musí přivolat jeho hněv, a zadruhé proto, že tyto oblasti jsou vnitřně nestabilní, protože jsou odděleny od přírody a jsou umělé, závisející, pokud jde o jídlo a přežití, stále více na křehkém systému supermarketů, pokud jde o jakýkoliv klid a pořádek, na policejních silách, které mají podstav, pokud jde o informace a komunikace, na zranitelných satelitech internetu, pokud jde o střechu nad hlavou, na ničemných bankách.
Ve skutečnosti teprve až krize opravdu udeří, doopravdy si uvědomíme, jak křehké bylo naše okolí, které se zdálo tak přirozené jako příroda. Proto jistě dává smysl pro obživu a přežití nakoupit do zásoby jídlo a vodu; pro informace a poučení si pořídit rádio na baterky (s baterkami); pro zákon a pořádek se předzásobit nějakými hmotnými prostředky sebeobrany, a navázat kontakt se svými bezprostředními sousedy, jakkoliv málo si je člověk vybral, protože v nouzi skutečně poznáš přátelé; a pro střechu nad hlavou, dostat se co nejrychleji, co nejdříve z dluhu a ze spárů bankéřů, ačkoliv tady v tom již čas pokročil.
Jeden katolický čtenář jde dál a navrhuje, aby se katolíci v dané oblasti sdružili a vytvořili katolické útočiště, materiální i duchovni, jako neviditelné z venku, kde však bude panovat radost z Víry uvnitř. Zdá se to jako zvláštní myšlenka. Je to určitě „jiný než obvyklý způsob myšlení“. Závisí to na počtu katolíků žijících blízko sebe, kteří sdílejí stejný pocit naléhavosti, pokud jde o bezprostředně hrozící události. Je to však idea, jejíž čas může teprve přijít. Nějaký „student“ by mohl dobře využít svůj čas na „univerzitě“ tak, že by zpracoval dizertaci o tom, jak si katolíci udrželi Víru za brutální komunistické represe. Globalismus ještě není fyzicky brutální, ale to jej může učinit o to nebezpečnějším pro duše.
A nakonec jeden kněz dává pár klasických návrhů duchovních prostředků, jež se mají potkat se současnými duchovními potřebami, které jsou dost naléhavé dokonce i bez vážných události, jež bezprostředně hrozí. Plných patnáct tajemství růžence každý den má nebeskou záruku své účinnosti. Dvacetičtyřhodinový půst o chlebě a vodě může dosáhnout zázraky. Tělesné dílo milosrdenství, např. skutečné almužny skutečnému žebrákovi (což je obtížnější než vypsat šek) přitahuje milost. Totéž činí duchovní dílo milosrdenství, jakým je předání katolického letáku nebo zázračné medailky nekatolíkovi. Naprosté zdržení se internetu na jeden nebo několik dní může zabrzdit zvyky plýtvání časem a může namísto toho vytvořit půl hodiny, která je k dispozici pro rozjímání o Utrpení Našeho Pána, který jen čeká a touží, abychom využili toho všeho, co vytrpěl.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof