úterý 17. února 2015

Mons. Schneider v semináři FSSPX ve Winoně (2015)

 

Mons. Schneider v semináři FSSPX ve Winoně (2015)

Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup z Astany v Kazachstánu, se 11. února 2015 setkal v semináři Sv. Tomáše Akvinského ve Winoně v USA s biskupem Bernardem Fellayem, generálním představeným FSSPX, a některými dalšími kněžími Bratrstva.

Již předtím tento biskup 15. ledna navštívil seminář FSSPX ve Flavigny ve Francii. Obě setkání se zabývala otázkou liturgické reformy Pavla VI. a věroučných předpokladů Novus Ordo mše.
  

Na obrázku výše koncelebruje „konzervativní“ Msgr. Schneider Novus Ordo ritus, který arcibiskup Lefebvre, zakladatel FSSPX, svého času nazval „zparchantělým ritem.“ Je otázkou, jak se chce v tomto směru vedení FSSPX nechat inspirovat.

Biskupova návštěva časově kolidovala s výročním setkáním kněží ve Winoně, na němž bylo během studijního týdne přítomno asi 80 kněží Amerického distriktu FSSPX. Lze jen doufat, že tito kněží nenastudovali nic od biskupa Schneidera, který je známý například i následujícím citátem:

„Je nesporné, že Druhý vatikánský koncil (...) má mnoho nádherných textů o spiritualitě a religiozitě, homogenní nauku a že tvoří jedno tělo s velkou tradicí Církve. Problém (...) je v nesprávném výkladu některých méně jasných textů.“

Opět se jedná o proslulou mylnou ratzingerovskou hermeneutiku kontinuity, za jejíhož velkého zastánce je biskup Schneider považován. Tato jednání mají pokračovat ve věroučných výměnách názorů, které mají dle závěrů schůzky vedení FSSPX s římskými autoritami z 23. září 2014 být „širšími a méně formálními než předešlé výměny názorů“.

Na doplnění připomeňme, že již 5. prosince 2014 navštívil seminář Herz Jesu v Zaitzkofenu v Německu kardinál Brandmüller. Projednával zde mimo jiné otázky učitelské autority Druhého vatikánského koncilu.

Mezitím se na stránkách FSSPX v Kanadě objevil článek s názvem „Who is Cardinal Brandmüller?“ (Kdo je kardinál Brandmüller?), který měl tohoto kardinála blíže představit lidem kolem FSSPX.  V závěru tohoto článku se nacházela vskutku pozoruhodná věta: „Je to další příležitost určit, jestli je Církev ochotná přijmout tradiční katolíky jako katolíky.“ Kdyby si však čtenář chtěl tento článek pro ověření vyhledat na zmíněném webu nyní, bohužel se mu to již nepodaří, protože se mu na monitoru objeví nápis „Přístup odepřen“ a „Nemáte oprávnění přístupu na tuto stránku.“
 

Překlad výše zmíněného článku se vzápětí objevil i ve francouzské verzi na La Porte Latine, oficiálním webu Francouzského distriktu FSSPX. Zde se článek objevil pod pozměněným, ale taktéž podivným názvem: „Monsignor Brandmüller započal své hodnotící návštěvy ... Kdo je však kardinál Brandmüller?“

Další otázka tedy zní, co bude kardinál hodnotit? Bude liberál Brandmüller, který je v marasmu dnešního neomodernistického Říma prezentován jako „konzervativec“ hodnotit FSSPX s výhledem na schválení ze strany téhož Říma? Pro ilustraci je níže připojeno několik fotek tohoto konzervativního „hodnotitele“.
 

 Kardinál Brandmüller slouží Novus Ordo ritus
 

Kardinál Brandmüller podává na ruku
 
 

Kardinál Brandmüller v průvodu s „ministrantkami“

***

Je tristní dívat se na tuto zradu díla arcibiskupa Lefebvra v „přímém přenosu“ a je smutné neslyšet proti tomu nikoho z FSSPX vůči vedení otevřeně, nahlas a veřejně protestovat po vzoru sv. Pavla, který vytýkal sv. Petrovi, hrozilo-li nebezpečí pohoršení ve víře:

Když potom přišel Petr do Antiochie, otevřeně jsem se proti němu postavil, poněvadž zasluhoval domluvy.“ (Gal. 2:11)

Zdroj: DICI;  Non Possumus

Překlad a zpracování článku: D. Grof