úterý 28. října 2014

P. Zendejas opouští FSSPX (2014)


P. Zendejas opouští FSSPX (2014)
 
26. října 2014
Dalším knězem, který opouští Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX) a připojuje se ke katolickému hnutí Odporu, je P. Gerardo Zendejas. Učinil tak 26. října 2014 na svátek Ježíše Krista Krále. P. Zendejas je známý mexický kněz působící v USA.
Otec Zendejas sloužil na tento svátek svou první mši svatou v Danbury v Connecticutu v USA a další ve Spartě v New Jersey pro věřící katolického hnutí Odporu.
P. Zendejas nebyl vyloučen, ale na vlastní žádost opustil FSSPX. Jeho přáním je ustavit pro věřící stálou kapli na Severovýchodě USA a zároveň založit exerciční dům Sv. Ignáce, neboť předtím, než jej FSSPX přeložilo do Texasu, byl priorem známého exercičního domu FSSPX v Ridgefieldu v USA.
Zpracoval: D. Grof