pondělí 27. října 2014

Integrální katolíci – nový web (2014)


Integrální katolíci – nový web (2014)
S potěšením přinášíme zprávu, že dne 26. října 2014 na svátek Ježíše Krista Krále byly spuštěny nové webové stránky pod názvem Integrální katolíci.
V sekci „O nás“ se lze dočíst následující:
„Integrální katolíci nazírají všechny otázky – teologické, morální, politické, sociální i právní – očima tradice Církve, která předává pravdy Bohem zjevené – katolickou víru. „Bez víry se nelze líbiti Bohu“ (Žid 11, 6), proto je integrita víry tak důležitá.
Integrální katolíci se snaží o posvěcení sebe samých, svých rodin i celé společnosti. Důležitost společenského kralování Pána Ježíše Krista zdůraznil papež Pius XI. v encyklice Quas primas (1925)...“
Nově spuštěný web lze nalézt na adrese www.katolici.ml
Přejeme autorovi nového webu a jeho spolupracovníkům Boží požehnání, hodně sil do práce a množství čtenářů a přejeme si, aby web plně působil v intencích známého hesla, které má v podtitulu:
Instaurare omnia in Christo.