neděle 19. října 2014

Komentář Eleison CCCLXXIX – Skrytý příběh I (2014)Komentář Eleison CCCLXXIX – Skrytý příběh I (2014)
(379)
18. října 2014
 
SKRYTÝ PŘÍBĚH I
 
V roce 1917 dala Naše Paní fatimská světu jasně najevo, že spása Církve a světa („období míru“) závisí na dvou věcech: nejen na zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci papežem se všemi biskupy světa, ale také na katolících, kteří budou přinášet smírné oběti k jejímu Srdci tím, že vykonají sv. zpověď a přijmou Svaté přijímání a tím, že budou 15 minut rozjímat a modlit se růženec každou první sobotu v měsíci. Proto, ať si žádný katolík nemyslí, že není nic, co by nemohl udělat, aby pomohl Církvi a světu z této současné strašlivé krize. Každý jednotlivý katolík, který zareaguje na její druhý požadavek, pomůže papeži zareagovat na její první požadavek.
Tato reakce však zatím nebyla dostatečná. Například ve 30. letech 20. století si byl papež Pius XI. velmi dobře vědom prvního požadavku Naší Paní, nikdy však neprovedl zasvěcení Ruska. Proč ne? Podle bratra Michaela od Svaté Trojice v druhém z jeho tří vynikajících svazků The whole Truth about Fatima (Celá pravda o Fatimě), to bylo proto, že se Pius XI. v té době zapojil do diplomatických kontaktů s ruskými autoritami v Moskvě a myslel si, že jeho vlastní diplomacie je lepším způsobem, jak jednat s komunisty, než zasvěcení Naší Paní. Upřednostnil lidský před Božím způsobem, jak se vypořádat s problémem. A tak ten problém samozřejmě zůstal nevyřešený. Svět se vrhnul do druhé světové války a Církev byla druhým vatikánským koncilem rozvrácena zevnitř.
V druhém desetiletí 21. století začal vycházet na světlo podobný příběh Naší Paní požadující skrze [ženského] posla k biskupu Fellaymu, aby Bratrstvo sv. Pia X. zorganizovalo růžencové křížové tažení, aby se modlilo za uskutečnění zasvěcení Ruska. Je-li tento příběh pravdivý (já věřím, že je, a někteří další kněží tomu také věří), stojí za převyprávění v několika vydáních těchto „Komentářů“, nikoliv aby byl diskreditován biskup Fellay (jehož upřednostňování lidských prostředků je stejně pochopitelné jako u Pia XI. – Bůh je jejich soudcem), ale aby se zdůraznilo, jak naléhavé zůstává zasvěcení Ruska a zvláště zbožná praxe pěti prvních sobot dokonce i skoro o sto let později. Je však ten příběh pravdivý? A zvláště, jak spolehlivý je tento posel?
Já sám jsem se s ní několikrát setkal a věřím, že je její příběh se vší pravděpodobností pravdivý, za prvé proto, že je seriózní dospělou osobou, která budí celkový dojem, že říká pravdu, ale hlavně proto, že to, co říká, je skrytým příběhem, který koresponduje s velkým množstvím veřejných faktů a dobře známých vnějších událostí, abych tak řekl, a vysvětluje je. Co se týká posla, čtenáři mají právo nevěřit mému osobnímu úsudku, ale kvůli dokonalé shodě mezi skrytým příběhem a vnějšími fakty, může čtenář soudit sám.
Příběh začíná o neděli Dobrého Pastýře v roce 2004, kdy se blahoslavená Panna Maria zjevila tomuto poslovi a předala mu poselství, které se mělo předat biskupovi Bratrstva sv. Pia X. V něm žádala, aby FSSPX vedlo věřící v růžencovém křížovém tažení za zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci, tomtéž zasvěcení, o nějž nebe žádá již od 20. let 20. století. V prvním desetiletí 21. století se to chápalo tak, že kdyby se učinilo, jak žádala, přinejmenším by se skrze ní dosáhlo milosti, které by přivodily tolik potřebné zasvěcení.
V červnu 2006 posel předal toto poselství osobně biskupu Fellaymu. Ten ho s ním prodebatoval, nevěděl však ještě, že to je ve skutečnosti pokyn od Matky Boží. A tak na své cestě zpět do Švýcarska učinil první důležité rozhodnutí.
Jak říkají Američani: „Zůstaňte naladěni“!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof