pátek 29. listopadu 2013

Komentář P. Girouarda k vyloučení z FSSPX (2013)

 
Komentář P. Girouarda k vyloučení z FSSPX (2013)
Otištěno v „Come Right In!“ 9. vydání – 27. listopadu 2013
Moji drazí přátelé,
vím, že je to více než dva měsíce, kdy jsme zveřejnili náše poslední vydání [Come Right In!] a někteří si již lámali hlavu nad tím, co se děje. Díky Bohu, jsem stále živ a při síle. Prostě jsem jen byl příliš zaneprázdněný záležitostmi farnosti (setkání mužských a ženských skupin; budování sakristie; náš první křest; vysvěcení domu v Bellinghamu; úpravy našeho sálu atd.), přičemž jsem nezapomněl na modlitbu, studium a prostý každodenní materiální život priorátu. Mějte na paměti, že nemám bratra nebo sestru, kteří by se o tyto věci postarali. Měl jsem také několik malých křížů, které mě zpomalily (měl jsem virózu; musel jsem dát laptop do opravny atd.) Díky za vaší trpělivost a pochopení! A buďte klidní: moji farníci jsou stejně silní a odhodlaní jako vždy a hodně mi pomáhají. Mimoto mě dobrý Pán podporuje mnoha způsoby a udržuje mě šťastného.
A co moje situace v Novobratrstvu? V půlce října jsem obdržel své druhé a poslední kanonické varování od P. Wegnera, ale bohužel se mu nepovedlo, abych „vyměkl“ a neobtěžoval jsem se na něj odpovědět. V pondělí [25.11.2013], na svátek veliké mučednice sv. Kateřiny, jsem obdržel doporučený dopis, obálku s krásnými švýcarskými známkami! Ano, byl z Menzingenu! Od Jeho Excelence biskupa Bernarda Fellayho samotného! Dopis ve francouzštině s nadpisem velkými tiskacími písmeny: VÝNOS O VYLOUČENÍ DŮSTOJNÉHO OTCE PATRICKA GIROUARDA. Ano, moji drazí čtenáři, další hlava se skutálela od menzingenské gilotiny: Moje! Předložím vám plné znění v pozdějším vydání [zpravodaje], ale slova jsou vcelku jasná: Jsem vyloučen!
Jsem ale opravdu vyloučen? Ptám se na tuto otázku, protože i když je text výnosu sám o sobě jasný, možná se jej jeho autor pokusí ospravedlnit tím, že řekne, že je tento text dvojznačný a příliš subtilní, abychom jej pochopili! Opravdu, abych užil jeho vlastní vyjádření, my čtenáři nejsme „v jeho hlavě“. (Čtenáři si vzpomenou, že takhle se biskup Fellay pokoušel ospravedlnit svou hanebnou Deklaraci z 15. dubna 2012.) Jsem tedy „mimo“ nebo nejsem? Být či nebýt je vskutku kardinální otázka! Byl jsem v pokušení mu napsat a zeptat se ho, co je „v jeho hlavě“, pokud jde o mé vyloučení, pak jsem si však uvědomil, že jeho případná odpověď by mi vůbec nepomohla! Vskutku bych čelil témuž problému, když bych četl jeho druhý dopis! Zase bych nebyl „v jeho hlavě“. Proto se přidržím toho, co je v mojí hlavě, když čtu onen text: Jsem vyloučen!
Inu, to, co v realitě musíme pochopit je, že jsem nikdy nepatřil, a z milosti Boží nikdy nebudu patřit, do Novobratrstva vytvořeného na generální kapitule [FSSPX] v červenci 2012. Novobratrstva, které skutečně oficiálně otevřelo dveře k uznání ze strany modernistického Říma, navzdory posledním instrukcím arcibiskupa Lefebvra. Od té doby zůstaly dveře dokořán otevřené a každý jednotlivý biskup nebo kněz, který se postavil proti změně, se stal předmětem „právní“ gilotiny. I když je smutné vidět, jak se zmocňují základů stavby arcibiskupa Lefebvra, stejně jako tomu dlouho je u Říma samotného, je v tomto výnosu o vyloučení jeden pozitivní aspekt: Pro mě je to jen oficiální potvrzení, že jsem zůstal věrný starému FSSPX, založenému arcibiskupem Lefebvrem v listopadu 1970! Modlete se za mou věrnost v boji, jako se já modlím za vaši.
P. Patrick Girouard
Překlad: D. Grof