sobota 23. listopadu 2013

Komentář Eleison CCCXXXII – Víra jako první (2013)

Komentář Eleison CCCXXXII – Víra jako první (2013)
(332)
23. listopadu 2013
VÍRA JAKO PRVNÍ
Velkou lekcí, jíž učil arcibiskupe Lefebvre (1905-1991) katolíky, kteří měli uši k slyšení, bylo, že Víra stojí výše než poslušnost. Smutnou lekcí, kterou jsme se naučili od té doby je, že poslušnost je nadále hodnocena výše než Víra. Tyto „Komentáře“, které se chtějí dostat zpět k základům, neustále poháněné dnešním zmatením v Církvi, ve světě a v Bratrstvu sv. Pia X., se často pokoušely vysvětlit, proč musí být Víra na prvním místě.
Vezměte si například argumenty čestného kněze  FSSPX, který mi nedávno poslal e-mail a obvinil mě z nesprávného zhodnocení současného stavu FSSPX. Říká, že můj odpor vůči – jak já to nazývám – Novobratrstvu 1) je příliš osobně motivovaný, 2) zapomíná na dobro Církve, 3) je nekonzistentní s postoji, které jsem zastával předtím, 4) postrádá katolický realismus, 5) je proti nerozbornosti Církve, 6) znamená, že každý člověk je sám sobě papežem, 7) je za modernistickou vizi Církve, 8) je protestantský, 9) je proti jednotě s Římem, a nakonec 10) odvádí duše od Církve.
Nejsem arcibiskup Lefebvre a nesnažím se předstírat, že jsem, ale uvědomuje si můj kolega, že všechny tyto argumenty (kromě třetího) by mohl před třiceti lety aplikovat na arcibiskupův odpor vůči oficiálním církevním autoritám v Římě? Přesto arcibiskupův odpor 1) byl motivován pouze naléhavou potřebou bránit Víru, 2) byl pro dobro univerzální Církve, 4) zcela realistickým způsobem (jak dokazovaly katolické plody jeho Bratrstva), 5) prokazoval, nikoliv neprokazoval, svým odporem samotným nerozbornost Církve, 6)  protože Církev všech časů je papežům prostředkem, 7) proti veškeré šílenosti neomodernismu, 8) proti modernistické obnově protestantismu, 9) za jednotu s katolickým Římem všech časů, a nakonec 10) pomáhá mnoha skutečně katolickým duším udržet si Víru namísto toho, aby ji ztratily.
A co tedy tehdy ospravedlňovalo arcibiskupův odpor? Co tehdy dokazovalo, že navzdory vnějšímu zdání není rebelem jako Luther, ale pravým katolíkem a velkým sluhou Církve? Jeho nauka, jeho nauka, jeho nauka! Zatímco Luther odmítl mnohé katolické nauky, arcibiskup potvrzoval každou z nich. Ve jménu nauky Víry se arcibiskup postavil proti koncilním papežům a církevním autoritám, které zásadně podkopávaly tuto nauku tím, že obnovovaly a přijímaly strašlivé omyly modernismu.
Co tedy nyní ospravedlňuje jistý odpor vůči vedení FSSPX? Jak mohou ti, kteří odporují, tvrdit, že jsou nejvěrnějšími služebníky FSSPX? Nauka, nauka, nauka! Deklarace z poloviny dubna 2012 byla důkazem otřesné naukové nedostatečnosti ve vedení FSSPX a zatímco byla Deklarace stažena, její obsah nebyl odvolán, ale dokonce obhajován, například jako, že je „příliš rafinovaný“! Ani oficiální dokumenty FSSPX z 14. července 2012 či 27. června 2013 náležitě nenapravily škodu. Důkazem je, že řídící politika vedení FSSPX se nezměnila. Drahý kolego, vaše vlastní Bratrstvo bylo založeno na tom, že se kladla Víra před zdánlivou poslušnost a vy chcete nyní obhajovat Bratrstvo tím, že kladete zdánlivou poslušnost vůči Bratrstvu před Víru? Zkoumejte dokumenty a sledujte činy!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof