pátek 22. listopadu 2013

Ecclesia – nový blog (2013)

 
Ecclesia – nový blog (2013)
Dnes přinášíme čtenářům krátkou, ale důležitou aktualitu z domácího prostředí. Byli jsme upozorněni na vznik dalšího zajímavého blogu s názvem Ecclesia, který naleznete na webové adrese http://blog.ecclesia-tv.cz/. Blog vychází z dřívějších aktivit autora (viz Ecclesia TV a Kronika Novus Ordo), které také nadále fungují v nezměněné podobě, a doplňuje je.

Nově spuštěný blog má v podtitulu potěšující dovětek „blog katolického hnutí Odporu“ a na úvodní straně stručně a výstižně vysvětluje, co se tímto Odporem myslí.
Z obsahu blogu lze usuzovat na to, že by měl přinášet kratší glosy na různá témata, výňatky z katolické literatury a obecně se tematicky zaměřovat na krizi v Církvi.
S radostí lze konstatovat, že aktivity podporující „linii“ arcibiskupa Lefebvra bez kompromisů s neomodernistickým Římem se stále rozšiřují a to včetně Česka.
Přejeme autorovi Boží požehnání a ochranu Panny Marie a archanděla Michaela.
Vive Christus Rex!