úterý 21. března 2017

FSSPX – oblíbenec pana učitele? (2017)

 
FSSPX – oblíbenec pana učitele? (2017)
Sean Johnson
10. března 2017
Před pár týdny FSSPX („pohoršené“ nad tím, že se na různých místech v Římě objevilo 200 plakátů, které si braly na paškál Františka pro jeho skandální pontifikát) přispěchalo na obranu papeže a tvrdilo, že satira není přijatelnou formou apologetiky v bitvě za víru.
Reakce v tradičních kruzích byla stejně rychlá jako jednomyslná: Cožpak FSSPX a sám arcibiskup Lefebvre (mezi jinými prostředky) účinně nepoužívali od počátku i satiru? Neposlal arcibiskup Lefebvre sám proslulé kreslené vtipy o Assisi (zde a zde) přímo papeži Janu Pavlu II.?
Utrpěl Menzingen ztrátu paměti? Byl ten článek chybou?
To byla moje první myšlenka, ale už nevěřím, že by to byl tento případ.
Na chvilku si tu myšlenku podržte, zatímco přeskočíme k jinému, dokonce ještě nedávnějšímu, incidentu:
Webové stránky sspx.org otiskovaly seriál o „Otázce papežské hereze“. Byl jsem zvědavý, jakým směrem se tato série bude ubírat, a sledoval jsem ji od počátku: Má to být odsouzení sedesvakantistického postoje? Nebo to má být obhajoba Františka a pokus zachránit ho od Amoris Laetitia? FSSPX si nenechalo nahlédnout do karet až do posledního pátého dílu (dostupného v angličtině zde), v němž nakonec dostáváme odpověď:
P. Gleize (a FSSPX) dochází k závěru, že na základě „dvojznačností“ v Amoris Laetitia nemůžeme říct, že František je heretik:
„Přesné rozlišení P. Gleizeho nejednoho překvapí. Krátce řečeno, zdá se, že papež František nemůže být považován za heretického, protože žádné z dvojznačných tvrzení v Amoris Laetitia nepředstavuje „odmítnutí nebo popření pravdy, která je nejen zjevená, ale i předkládaná jako taková neomylným aktem učitelského úřadu Církve“.
Je však někdo opravdu překvapený?
Pohoršený ano, překvapený ne.
Jak se Fellayho FSSPX snaží zalíbit Římu, chce se vypodobnit jako „obhájce Říma“ (Římu, ne vám a mně) v naději, že u papeže zlepší své postavení pro získání ocenění: jurisdikčního uznání.
Tato gesta (tj. odporování oněm římským satirickým plakátům o Františkovi, obhajoba Františka před obviněním z hereze) jsou opravdu zamýšlena tak, aby přitáhla pozornost Říma. Změněné FSSPX cítí, že je tak blízko dohodě, že už se dokonce neobává ani reakcí Odporu na místech, jako je tento blog, jež obracejí vaši pozornost k tomuto poníženému podlézání.
Štěňátko chce od pána poplácat po hlavě a určitě toho dosáhne.
Když jsem řekl, že nejsem překvapen, když vidím, že se objevuje tento nový model podlézání, je to proto, že jsem jej již viděl předtím, a neučil jsem se jej vnímat od nikoho jiného než....od biskupa Fellayho:
„A tak vůle bojovat pomalu slábne a nakonec si člověk na tu situaci zvykne. V samotném Camposu se jistě vše pozitivně tradiční zachovává, takže lidé nevidí žádný rozdíl, s výjimkou toho, že nejbystřejší z nich si všímají tendence kněží mluvit častěji a uctivě o posledních prohlášeních a událostech přicházejících z Říma, zatímco včerejší varování a dnešní odchylky se opomíjejí.“ (viz anglicky zde) 
Co charakterizuje změněné FSSPX víc než toto?
FSSPX mohlo strávit svůj čas a energii tím, že se bude zabývat nespočtem témat důležitějších a pro duše výživnějších, než je stěžování si na satirické odsudky Františka, nebo jeho obhajobu před herezí v Amoris Laetitia. To, čím se nechce zabývat, je však stejně nápadné a vypovídající, jako to, čím se chce zabývat.
Ale jak jsem řekl, FSSPX už takovýmito články ve skutečnosti nehovoří k vám a ke mně.
Hovoří k Římu.
Posílá jim poselství: „Podívejte, co říkáme! Změnili jsme se! Můžete nám věřit, že se nevrátíme zpět ke starým postojům arcibiskupa Lefebvra. To vše jsme nechali za sebou! Cožpak jste neviděli rozhovor v Conflict Zone?“ [Politická talk show, kde vystoupil biskup Fellay – pozn. překl.]
Nechutná a ponižující podívaná vidět kdysi mocné FSSPX jednat jako vykleštěné žebráky.
Čekejte víc takových věcí, když biskup Fellay běží závod s časem, aby dokonal svou nevěru před tím, než za 15 měsíců vyprší jeho funkční období.
Překlad: D. Grof