čtvrtek 9. února 2017

Trojí zapření Krista ze strany biskupa Fellayho (2017)

 
Trojí zapření Krista ze strany biskupa Fellayho (2017)
31. ledna 2017
Ve svém životě arcibiskup Lefebvre všude odvážně vyhlašoval apostazi Říma. Také deklaroval, že nemůže existovat žádná dohoda s koncilní církví, dokud se Řím neobrátí k pravé víře.
V prvním měsíci roku 2017 jsou tradiční katolíci zaplavováni dalšími zvěstmi o dohodě (bezpochyby o dohodě s ďáblem) mezi Bratrstvem sv. Pia X. a modernistickým Římem.
Před tím, než může kdokoliv uzavřít dohodu s ďáblem, musí nejprve zapřít Našeho Pána.
První zapření Našeho Pána – mlčení
Františkův pontifikát je nejničivější ze všech papežů od Druhého vatikánského koncilu a je docela možné, že i nejničivější v dějinách Církve. Kde je biskup Fellay uprostřed toho všeho? Mlčí. Žádná nebojácná prohlášení. Žádné konfrontace s Františkem. Žádné veřejné vytýkání. Žádné odsudky.
Ačkoliv se ve skutečnosti články poněkud kritické k věcem, jež papež František dělá, jednou za čas na webu Bratrstva objevují, obsáhle citují kardinály a biskupy, kteří jsou „uvnitř“ koncilní církve. Bratrstvo v podstatě využívá kritiku jiných. Biskup Fellay není nikdy citován přímo. Zatímco Kristus křičel: „Obílené hroby!“ na nepřátele Boží, biskup Fellay se nervózně vyptává: „Hej, lidi, bude vám vadit, když jeden z mých asistentů ocituje nesouhlas toho a toho kardinála s vámi?“
Když je tázán: „Nejsi také z Jeho učedníků?“, mlčení biskupa Fellayho říká: „Nejsem.“
Druhé zapření Našeho Pána – politikaření
„Ale nyní zamýšlíte mne usmrtit, mne, který jsem vám mluvil pravdu... Vy máte ďábla za otce... On byl vrahem lidí od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není.“
Toto jsou slova Našeho Pána. Snažil se získat přízeň farizejů? Hrbil se strachem nebo se snažil s nimi sjednat dohody, zatímco oni usilovali o to usmrtit Jej? Ne. Náš Pán mluvil pravdu. Prostě, ale rozhodně. Lidské ohledy buďte zatraceny. Zavděčit se Bohu bylo na prvním místě. Totéž se nedá říct o biskupu Fellayovi.
Jestliže největším, nejvznešenějším osudem, který člověk může mít, je následovat v Kristových šlépějích k mučednictví, proč tedy biskup Fellay také nemluví pravdu a nehájí Našeho Pána a Jeho Církev? V jednu chvíli to činil. Ale už ne. Proč navíc vidíme biskupa Fellayho politikařit nepřetržitě po mnoho minulých let? Potřásání rukou s Benediktem XVI. Úsměvy s Františkem. Schůzky s Ecclesia Dei. Vychytralé politikaření a rafinované manévrování jsou radikálně v protikladu ke způsobu, jak Náš Pán uskutečňoval Své Božské poslání.
Svět se biskupa Fellayho znovu ptá: „Nejsi také z Jeho učedníků?“ Na což on podruhé odpovídá: „Nejsem.“
Třetí zapření Našeho Pána – přežití
Písmo svaté nám říká, že „kdo by chtěl svůj život zachrániti, ztratí jej; kdo by však svůj život pro Krista ztratil, nalezne jej.“
To pohánělo učedníky, aby položili své životy stejným způsobem jako Náš Pán. Dnes, kdy žijeme ve svého druhu diokleciánském duchovním pronásledování, slyšíme z úst biskupa Fellayho: „Je však nutný určitý počet podmínek, abychom dosáhli dohody ... a pro nás je základní podmínkou naše přežití.“
To je hřebík do rakve FSSPX. Touto deklarací pouhého „přežití“ biskup Fellay a Bratrstvo zcela jistě zahyne. Ježíš nás v Matoušově evangeliu varoval, abychom „vytrvali do konce“. Neřekl nic o tom, abychom se jen snažili přežít, abychom si zachránili život.
Potřetí je biskup Fellay tázán: „Nejsi také z Jeho učedníků?“ Na což odpovídá: „Nejsem.“
Jistá smrt
Kristus řekl svým učedníkům, že budou vydáni na smrt. Také řekl, že budou „nenáviděni všemi národy pro mé jméno“. A jak přesto papež František popisuje biskupa Fellayho? Jako blízkého přítele: 
Biskup Fellay je člověk, s nímž se dá vést dialog. To není případ jiných živlů, které jsou trochu podivné, jako je biskup Williamson, nebo jiní, kteří se zradikalizovali.
Právě z tohoto citátu víme, kdo je skutečný hrdina, a kdo je Jidáš.
Protože Jidáš vedl dialog s farizeji a mlčel, když soudili Našeho Pána. Politikařil. Bojoval o výhodnou pozici. Uzavřel dohodu ohledně Pravdy. A skutečně ztratil svůj život.
Kohout kokrhá.
 
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof