neděle 26. února 2017

Komentář Eleison DII – Migrační náboženství (2017)


Komentář Eleison DII – Migrační náboženství (2017)
(502)
25. února 2017
MIGRAČNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Za pokračující záplavou neevropských imigrantů do Evropy je tedy Globální Síla, a náboženství je v této záplavě „rozhodující“ – tak pravil „Komentář Eleison“ z minulého týdne. Pak vyvstávají dvě otázky – kdo nebo co je tato síla? A jak může náboženství vstupovat do takovéto politické otázky.
Pokud jde o totožnost této Globální Síly, o jejíž existenci si byl onen maďarský ekonom tak jistý, aniž by byl ochoten jí identifikovat, na internetu je snadno dostupný (pokud nebyl potlačen) fascinující a děsivý klip z rozhovoru nafilmovaného v roce 2010, dlouhý jen pár minut, v němž jedna Židovka tvrdí, že jsou to Židé, kteří vedou multikulturní přeměnu Evropy. Barbara Spectre se narodila v USA v roce 1942, absolvovala filozofická studia v USA, od roku 1967 byla aktivní jako profesionální pedagog v Izraeli, a v roce 1999 emigrovala do Švédska, aby se připojila ke svému muži, který tam byl rabínem stockholmské synagogy. Když člověk sleduje ten klip, zdá se zjevné, že ji nikdo nenutí odkrýt, kdo je za proměnou Evropy, která se nyní odehrává. Ona spíše upřímně věří v tuto proměnu a v to, co Židé dělají Evropě, protože tvrdí, že samotná imigrantská invaze umožní Evropě přežít. Zde jsou její vlastní slova:
Myslím si, že existuje oživení antisemitismu, protože v tomto okamžiku se Evropa ještě nenaučila, jak být multikulturní. A myslím si, že my budeme součástí bolestí oné proměny, která se musí udát. Evropa nebude monolitickými společnostmi, jaké kdysi byly v minulém století. Židé budou v centru toho. Je to obrovská proměna, kterou má Evropa projít. Dnes přechází do multikulturního režimu a Židé budou nesnášení kvůli své vůdčí roli. Ale bez této vůdčí role a bez této proměny Evropa nepřežije.“ (Viz https://youtu.be/8ERmOpZrKtw)
Zde je přesvědčivá odpověď na otázku totožnosti této Globální Síly. Barbara Spectre, která byla v Izraeli po více než 30 let aktivní na univerzitní úrovni, vášnivá sionistka a žena rabína, mohla snadno vědět, co Židé plánují pro Evropu, roky před tím, než se imigrantská invaze Evropy stala dnešní záplavou. A nadvláda Židů nad všemi pěti prvky jmenovanými maďarským ekonomem jakožto nezbytné k zorganizování záplavy imigrantů činí ztotožnění jeho „Globální Síly“ s židovskou mocí zcela věrohodnou. Proč by však Židé chtěli přeměnit „monolitickou“ Evropu na „multi-kulti“ Evropu? Odpovědí je hnací síla, která jde daleko za pouhou politiku a nad ní.
Od doby, kdy farizeové a zákoníci ukřižovali Našeho Pána Ježíše Krista, protože obracel Boží lid dle nich daný rasou, na Jeho lid daný katolickou vírou, pronásledovali Jeho Církev takřka dva tisíce let (přečtěte si Spiknutí proti Církvi od Maurice Pinaye). Ještě dnes židovští vůdci věří ve své jedinečné Bohem dané nadání a práva vládnout světu. Starý zákon pocházel od Boha, ale přímo ukazuje na Nový zákon, který jej nahradil, a tak nástupci farizeů museli překroutit Starý zákon na Talmud, který je zlovolně protikřesťanský. Talmudismus je tudíž falešné náboženství, dal však pseudonáboženskou podporu a moc odvěké farizejské tendenci zničit křesťanství.
Kristova Církev se narodila a vyrůstala na Středním Východě a rychle se šířila všude kolem Středozemního moře, ale když Střední Východ a Severní Afrika podlehla islámu, pak Víru udržovali a šířili po světě hlavně Evropané bílé rasy rozdělení Prozřetelností do celé řady evropských národů. A tak sv. František Xaverský v Indii úpěnlivě prosil sv. Ignáce, aby mu z Evropy poslal evropské kněze, aby tam působili jako misionáři. Odtud pochází kvazináboženská nenávist nástupců farizeů vůči bílým národům Evropy a odtud pochází „multi-kulti“ tendence Židů k rozředění oné bílé rasy a rozpuštění „monolitických“ národů Evropy. A pokud se tyto národy neobrátí zpět k Bohu a Jeho jediné pravé Církvi, existuje riziko, že Jeho Spravedlnost dovolí této tendenci, aby byla úspěšná, dokud ji Jeho Milosrdenství nepřeruší...
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof