středa 22. února 2017

Nejistá kněžská svěcení v koncilní církvi (1988)

 
Nejistá kněžská svěcení v koncilní církvi (1988)
Dopis arcibiskupa Lefebvra
Pozn. překl: Tento dopis psal arcibiskup Lefebvre v angličtině, což je patrné na některých obratech. Nicméně jej ponechávám bez úprav.
***
Écône, 28. října 1988
Velevážený pane Wilsone,
velice Vám děkuji za Váš milý dopis. Souhlasím s Vaším přáním podmínečně přesvětit tyto kněze; já jsem činil takové přesvěcení mnohokrát.
Všechny svátosti od modernistických biskupů či kněží jsou nyní nejisté. Změny narůstají a jejich intence již nejsou katolické.
Jsme v době velké apostaze.
Potřebujeme čím dál více biskupů a kněží velmi katolických. Je to nezbytné všude ve světě.
Děkuji Vám za novinový článek od otce Alvara Antonia Pereze, jezuity!
Musíme se modlit a tvrdě pracovat, abychom rozšiřovali království Ježíše Krista.
Modlím se za vás a vaši milou rodinu.
Oddaně v Ježíši a Marii,
+ Marcel Lefebvre
 
Překlad: D. Grof