středa 27. srpna 2014

Svátost biřmování v Rakousku (2014)


Svátost biřmování v Rakousku (2014)
D. Grof
Dne 24. srpna zavítal na pozvání P. Martina Fuchse a místních tradičních katolíků do rakouského města Aigenu biskup Richard Williamson, aby zde několika dětem udělil svátost biřmování, odsloužil mši svatou a přednesl přednášku.
Této akce se nezúčastnili pouze rakouští věřící, ale v omezeném počtu také věřící z Česka a ze Slovenska, přestože akce nebyla na prosbu organizátorů v našich zemích z několika důvodů veřejně ohlášena.
Program začal v 9:15 přípravou 7 biřmovanců, mezi nimiž byli také 1 chlapec a 1 dívka z Česka. Po úvodním proslovu biskupa Williamsona k biřmovancům probíhalo od 10 hodin samotné udílení svátosti biřmování. Poté biskup sloužil mši svatou pro celkem asi 90 věřících, kteří na akci přijeli (včetně 18 Čechů a 4 Slováků), a poté následovalo ještě požehnání.
Čeští biřmovanci
Celá oslava se z kapacitních důvodů odehrála v nové, větší kapli, jejíž výstavba ještě není dokončena, nic to však neubralo na slavnostním rázu oslavy. Původní malá kaple byla dříve zapůjčována FSSPX, avšak po příchodu P. Fuchse do Aigenu a odmítnutí politiky Menzingenu se počet věřících natolik zvýšil, že bylo nutné začít budovat kapli novou.
Velké poděkování patří P. Fuchsovi a organizátorům, kteří se po skončení obřadů postarali také o zajištění oběda pro všechny věřící (z nichž někteří na slavnost cestovali až 7 hodin), a celkově přispěli k výborné atmosféře do detailu připraveným programem.
Dort pro malé biřmovance
Po obědě se někteří věřící vzhledem ke vzdálenosti svých domovů vydali na cestu zpět. Program však ještě pokračoval přednáškou biskupa Williamsona v němčině, která začala ve 14:30 a trvala i s dotazy zhruba dvě hodiny. V přednášce se biskup mimo jiné zabýval odpady v Církvi v dějinách a aktuální situací kolem FSSPX.
Děkujeme P. Fuchsovi a tradičním katolíkům z Rakouska za pozvání a přátelské přijetí a biskupu Williamsonovi za věrné plnění svých biskupských povinností.
Deo gratias!