neděle 9. prosince 2012

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXII (2012)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXII (2012)
(282)
8. prosince 2012
VYSVĚTLENÍ?
Známý mi nedávno zaslal kopii oficiálního vysvětlení pěti potenciálně znepokojivých poznámek generálního představeného FSSPX rozeslaného všem kněžím FSSPX vedením FSSPX. A tento člověk se mě ptal na názor. Opravdu si myslím, že představení FSSPX mohou být stejně znepokojení jako předtím. Zde je velmi stručně řečeno proč:
Za prvé, v květnu v Rakousku generální představený řekl, že FSSPX si potřebuje znovu promyslet své vztahy s Římem. Vedení vysvětluje, že to nebyla žádná změna pozice FSSPX k novému Římu, ale pouze výzva pro členy FSSPX, aby uznali, že ne vše, co řekli noví Římané, je  nesmysl. Kněží, kteří však slyšeli původní slova v Rakousku pochopili, že generální představený myslí totéž, co napsal v interním časopise Bratrstva (Cor Unum) v březnu, totiž, že „nová situace“ v Církvi „vyžaduje, abychom zaujali novou pozici, pokud jde o oficiální Církev“. Má vedení vysvětlení pro tato psaná slova generálního představeného?
Za druhé, při stejné příležitosti generální představený údajně řekl, že potenciální dohoda s Římem by znamenala, že každá kaple, která není starší tří let, by byla zrušena. Vedení vysvětluje, že ve skutečnosti generální představený řekl, že tam, kde FSSPX sloužilo mši více než tři roky, bude kaple zřízena. Generální představený však také řekl, že kdekoliv, kde FSSPX působilo méně než tři roky, může pokračovat ve své duchovní službě soukromě, což automaticky předpokládá, že jakákoliv veřejná budova musí přestat být využívána.
Za třetí, na CNS (Catholic News Service, katolická tisková agentura – pozn. překl.) také v květnu generální představený hovořil o náboženské svobodě jako o „velmi, velmi omezené“. Vedení vysvětluje, že generální představený hovořil o „skutečné náboženské svobodě“, tj. jak ji Církev vždy učila, totiž jako o právu týkajícím se pouze katolického náboženství. Původní slova generálního představeného na CNS jsou však tak jasná, jak jen mohou být, a ověřitelná kýmkoliv, kdo má internet: „Koncil představil náboženskou svobodu, která byla ve skutečnosti velmi, velmi omezená – velmi omezená.“ Vedení zde možná bude muset poskytnout druhé vysvětlení, aby prokázalo, že jeho první vysvětlení nebylo v nejlepším případě chybou?
Za čtvrté, v září v Écône generální představený připustil, že se ve svých jednáních s Římem mýlil. Vedení vysvětluje, že tato mýlka byla pouze ve „velmi konkrétním a omezeném bodě“, totiž v tom, zda by papež trval nebo netrval na tom, aby FSSPX přijalo koncil. Toto trvání na koncilu (spolu s novou mší) je však naprostým jádrem sporu mezi FSSPX a novým Římem. Není toto vysvětlení vedení jako říci, že průrva, kterou způsobila ledová kra v boku Titaniku, byla velmi konkrétní a omezenou průrvou?
Za páté, před lety generální představený řekl, že koncilní texty jsou „z 95% přijatelné“. Vedení vysvětluje, že hovořil o liteře a nikoliv o duchu těchto textů. Která matka však dá svým dětem kteroukoliv část koláče, o němž ví, že je z 5% otrávený? Je pravda, že by jim teoreticky mohla dát jakoukoliv část z oněch 95%, která není otrávená, ale nebude se v praxi bát otráveného ducha za všemi částmi koláče?
Na závěr, jestliže mě krize FSSPX z tohoto jara a léta přiměla uvažovat o kompetentnosti a čestnosti generálního představeného a vedení, obávám se, že po tomto vysvětlení pěti citátů bych stále uvažoval. Kéž je Bůh s nimi, protože oni mají znepokojivou odpovědnost.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof