sobota 15. prosince 2012

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXIII (2012)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXIII (2012)
(283)
15. prosince 2012
SBOHEM, WIMBLEDONE
Tak jsem se vystěhoval z Wimbledonu, což alespoň odpovídá realitě mého údajného „vypovězení“ z Bratrstva sv. Pia X. Stěhování však není beze smutku, protože jsem tam strávil téměř čtyři roky po svém skutečném vypovězení z Argentiny. A byly to navzdory všemu šťastné roky. Hlavním štěstím asi byla společnost kněží na ústředí FSSPX v Anglii, v Domě sv. Jiří [St. George´s House]. Byli velmi dobrou společností. Ať Bůh žehná jim všem.
Jednu věc však musím říci. Lidé se ptají, proč jsem opustil Bratrstvo. Neopustil jsem Bratrstvo. Bratrstvo opustilo mě tím, že opustilo zásady, pro něž jsem se k němu připojil. Ještě jednou, paralela s Druhým vatikánským koncilem je přesná. Stejně jako byl nespočet katolických kněží, řeholníků a laiků opuštěn příslušníky Církve, kteří si v 60. letech zvolili koncil, tak je mnoho věrných kněží a laiků opouštěno v druhém desetiletí tohoto století vůdci Bratrstva, když si zvolili směřování ke smíru se svými „novými přáteli v Římě“ – což je citát prvního asistenta Bratrstva. Tato slepota je pro ty, kteří vidí, udivující. Je však zcela přirozená pro ty, kteří nevidí. Kéž má s nimi Bůh slitování. Věřím, že tito vůdcové nikdy nepochopili, o čem vůbec arcibiskup Lefebvre byl. Jsou dětmi své doby.
Jediný podstatný důvod daný k tomu, že mě „vyloučili“, byla neposlušnost. Jedinou podstatnou neposlušností z mé strany však bylo opakované odmítnutí přestat vydávat „Komentáře Eleison“. Přesto, když jsem žádal generálního představeného při dvou různých příležitostech, aby specifikoval, která konkrétní čísla „Komentářů“ byla tak problematická, pokaždé mi nedal odpověď, bezpochyby proto, že by býval musel připustit, že skutečným problémem byl obsah, totiž můj rezolutní odpor vůči jeho sebevražednému přístupu ke koncilnímu Římu. Na místo toho dále předstírá, že problémem je disciplína, čímž odvrací pozornost od skutečného problému. A já nejsem první kněz a nebudu ani poslední, se kterým jedná tímto způsobem. Kéž jej Bůh osvítí. Riskuje, že vyžene mnoho svých pravých přátel proto, aby potěšil své pravé nepřátele, stejně jako to učinil papež Pavel VI. s arcibiskupem Lefebvrem. Paralely nikdy nekončí. Novocírkev a Nové Bratrstvo jsou tatáž nemoc naší doby.
Co tedy teď? Vypůjčím si přítelův byt v blízkosti Londýna na pár týdnů v nejlepším případě, na pár měsíců v tom nejhorším, dokud si nenajdu vyhovující nemovitost k pronájmu na 6 či 12 měsíců. V této fázi ještě nevěřím v to, že bych měl vytvořit jakékoliv stálé uspořádání. Bohužel nebude snadné mě kontaktovat, protože můj přítel musí být diskrétní, jelikož má péči o své sousedy. V každém případě pomalá pošta mě zastihne na adrese P.O. BOX 423, Deal CT14 4BF, England. (Neposílejte však žádné vánoční pohledy. Já žádné neposílám.) Od 13. prosince do 3. ledna plánuji vykonat apoštolskou návštěvu v Kanadě a USA, Deo volente [dá-li Bůh], a ihned poté návštěvu Francie na Slavnost Zjevení Páně.
Změní se také některé aspekty, jak je mé mluvené a psané slovo publikováno. Formát a způsob doručování „Komentářů Elesion“ se také může změnit, co se však jak doufám nezmění je to, že se budou objevovat každou sobotu v prosinci až do nového roku. Děkuji vám za všechny příspěvky na Iniciativu sv. Marcela. Pokud by vás to zajímalo, mohu vám dát slib, že se neztratily. Šťastné Vánoce.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof