neděle 31. prosince 2023

Komentář Eleison DCCCLIX – Další svědectví (2023)

 

Komentář Eleison DCCCLIX – Další svědectví (2023)

(859)

30. prosince 2023


DALŠÍ SVĚDECTVÍ  

Máme zde dalšího nedávného konvertitu, který ve světě pýchy pohlceném temnotou obdržel mnoho světla. Moderní člověk si skutečně myslí, že se svým nepatrným „rozumem“ a svou materialistickou „vědou“ nalezl pravou cestu k dobrému životu, a že již nepotřebuje všemohoucího Boha. Bůh však neopouští Svá ubohá lidská stvoření, která zbloudila. Staré irské katolické přísloví je vlastně stejně pravdivé jako vždy, ne-li pravdivější: Boží pomoc je bližší než dveře. „Ne-li pravdivější“ proto, že Písmo svaté říká: „Kde se však rozmohl hřích, nad míru se rozhojnila milost...“ (Ř V, 20). To může znamenat pouze to, že dnešní spousta zla všude kolem nás musí být vhodnou dobou pro hledání Boha prostřednictvím Ježíše Krista – „Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nechodí ve tmě, nýbrž bude míti světlo života.“ (Jn VIII, 12) Cožpak to neznamená, že ten, kdo nenásleduje Krista, bude chodit v temnotě? Čtěte dál.

Píšu, abych vám poděkoval za všechnu pomoc, kterou jsem obdržel, abych nalezl cestu zpět k pravé katolické víře skrze latinskou mši. Narodil jsem se v roce 1963, vyrostl jsem v Melbourne v Austrálii a vychovali mě jako katolíka v Novus Ordo. Až donedávna jsem naprosto neměl ponětí o Druhém vatikánském koncilu, ani o tom, že mše a Víra byly tak katastrofálně změněny, že to vedlo ke zhroucení Církve. Prostě jsem to bral tak, že způsob, jakým byla mše změněna, byl normální. Vlastně jsem ve dvaceti letech přestal na onu mši chodit a opustil jsem Víru kvůli světským zábavám a proto, že jsem cítil, že tam je jen málo něčeho, co se skutečně pojí s mým duchem.

Teprve, když náhle vyvstala covidová „pandemie“, uvědomil jsem si, že se světem je něco zásadně špatně. V posledních letech jsem vás poslouchal na různých podcastech jako je podcast Andrewa Carringtona Hitchcocka a ve vašich kázáních na Youtube v době, kdy jste nebyl tak cenzurován jako nyní. Postupně jsem objevil, o čem je pravá katolická Víra, a že je směřování moderního světa zcela proti Víře i zdravému rozumu. Když jsem pak sledoval čtyři díly přednášky „Zmatení nyní vytvořilo jeho mistrovské dílo“, vše zapadlo na své místo. Pochopil jsem, co liberalismus a pokles víry v Ježíše Krista provedl západnímu světu: Liberalismus ze světa učinil žumpu špatnosti a vyšinutosti.

Nakonec jsem se vrátil ke mši a ke svátostem. Také jsem začal chodit na latinskou mši v Melbourne, kde jsem se mnohem více setkal s pravým katolicismem a uvědomil jsem si, že podávání Svatého přijímání a mnoho dalších praktik na Novus Ordo nejsou vůbec uctivé. Tyto věci zjevně vzešly z Druhého vatikánského koncilu. Během lockdownů jsem se často procházel se svým kamarádem a ten mi jednou vyprávěl o dni, kdy viděl, jak záchranář na surfu dostal infarkt, když plaval na místní pláži. Uvědomil jsem si, že mohu kdykoliv umřít, a že mě pak čeká soud a věčnost.

Dnešní svět je naprosto nemocný, protože většina lidí opustila jakoukoliv víru v Boha. Lidstvo chce za svého pána Satana. Proto se lidé nechali tak snadno zmanipulovat podvodnou covidovou pandemií s jejími hloupými restrikcemi a nechali se také oklamat, aby přijali smrtící očkování.  Jsem Bohu vděčný, že mi dal milost prohlédnout tyto lži, které nám média při tzv. pandemii velmi brzy začala vyprávět.

Došel jsem k závěru, že svatý růženec je jedinou zbraní, která může obrátit proud proti zlu. Proto k němu Naše Paní vždy vyzývá. Svět směřuje přímo do pekla a pouze zásah všemohoucího Boha může zastavit tento smrtící rozklad a obnovit řád. Skutečně věřím, že v příštích pěti až deseti letech nejpozději dopadne na tento svět velký Trest, a že před naším prahem se brzy objeví tři dny temnoty, protože toto je jediný způsob, jak může Bůh napravit lidstvo.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof