pondělí 6. listopadu 2023

Synodní zpráva: prázdná krabice, která zapáchá (2023)

 

Synodní zpráva: prázdná krabice, která zapáchá (2023)

Atile Sinke Guimarães

30. října 2023

Po dvaceti pěti dnech schůzí včera, 29. října, skončila Synoda o synodalitě, která nepřišla takřka s ničím, pokud jde o očekávání progresivistů a obavy konzervativců.

28. října byl vydán její finální dokument s názvem Souhrnná zpráva, který prezentuje návrhy 350 hlasujících biskupů a členů.

Než se podívám na velká opomenutí tohoto setkání, která frustrovala radikální progresivisty i ty, kteří předpovídali potopu, jež z této Synody vzejde, rád bych kvůli čtenářům zmínil některé základní skutečnosti, které oběma stranami nebyly brány v potaz v průběhu velmi emocionálního období příprav a během vlastní realizace Synody.

1) Tato Synoda, stejně jako všechny předešlé, neměla rozhodnou, ale pouze konzultační pravomoc. Jinak řečeno, nemohla rozhodnout o ničem pro Církev fundamentálním. Všechny diskuze biskupů a finální dokument, který schválili, jsou prostými návrhy. Papež je jediný, kdo může nebo nemusí tyto návrhy přijmout. V důsledku toho velké emocionální očekávání a strach, které provázely toto shromáždění, byly plodem zavádějící propagandy, která chtěla, aby všichni věřili, že Synoda učiní „finální rozhodnutí“ o tom či onom tématu a radikálně změní Církev.