úterý 21. listopadu 2023

Komentář Eleison DCCCLIII – Vánoční dárky (2023)

 

Komentář Eleison DCCCLIII – Vánoční dárky (2023)

(853)

18. listopadu 2023

 


VÁNOČNÍ DÁRKY

V posledních letech si mnohé duše dělaly zásoby jídla a vody v očekávání záměrně plánovaného kritického nedostatku, který nás měl vyhladovět až k podrobení se. Jde o pochopitelnou obavu a každému, kdo ještě v tomto směru nekonal, se to doporučuje. O kolik je však důležitější duše než tělo – co tedy shromažďování zásob pro mysl a duši? Zamysleme se na chvíli.

Bohužel se zdá, že třetí světová válka se přibližuje stále blíž, možná dokonce jaderná válka. To není příjemné pomyšlení, nemá však smysl strkat hlavu do písku. Elektrika v našich domech může být snadno přerušena a satelity přenášející internet mohou být snadno sestřeleny z nebe. Je dnes těžké přesně říct, jakou formu bude tento chaos mít, ale v danou chvíli zůstanou jen nemnohé nebo žádné z mnoha výdobytků, které jsme si užívali při stálém a dlouhém rozkvětu od druhé světové války. Bůh dal v roce 1945 světu mír a lidé na to asi po dobu pěti let reagovali, pak se však od Boha odvrátili a jenom Jej ještě víc zesměšňovali, což vedlo přímo na pokraj Armageddonu, v němž dnes žijeme. Bůh se však nenechá od lidí přechytračit. Je tu velký účet za naše hříchy, který se musí zaplatit. A bude zaplacen.

Co tedy mohu udělat, abych se připravil na temné dny u sebe doma v blízké budoucnosti? Stálá rodinná modlitba, kterou vede otec rodiny, je určitě nejdůležitější, ale hned jako další po modlitbě je četba. Knihy nejsou závislé na elektrice ani na satelitech., jsou zde vždy, vždy jsou stejné. Jsou pro myšlení mnohem lepší než elektronická média, protože myšlení je přinuceno udělat víc práce samo za sebe. Na rozdíl od gaučového povaleče se čtenář nemůže jen tak nechat unášet programy, u knihy se musí sám zapojit. Předvídaný chaos tak bude mít i své výhody.

Co číst? Na Floridě existuje prodejce knih katolického Odporu, který má na prodej celou řadu hodnotných knih, které by měly pomoci posílit víru mnoha duší v nejtemnějších časech. Nikdo z nás nemůže říci, jak dlouho ještě bude fungovat balíková pošta přes Atlantický oceán, ale dokud to je něco, co vypadá jako skutečně dobrá příležitost k četbě, objednejte sobě nebo někomu jinému v rodině k Vánocům některý ze svazků uvedených níže. Onen prodejce knih se jmenuje Hugh Akins. Jeho e-mailová adresa je hughakins@comcast.net; webové stránky www.ca-rc.com; poštovní adresa: CARC P.O. Box 678047, Orlando FL. 32867, USA. Níže uvedené náklady na poštovné zahrnují poštovné pro média kdekoliv v USA. Pro zjištění nákladů u zahraničních objednávek zašlete e-mailem seznam knih a požadované množství spolu s úplnou poštovní adresou. Obratem se vám ozveme. Přijímáme šeky, poštovní poukázky nebo Paypal. Všechny objednávky odesíláme do 24 hodin.

The Voice of the Trumpet [Hlas polnice] – životopis biskupa Williamsona od Dr. Davida Allena Whitea z roku 2019, posledního z biskupů původního Bratrstva sv. Pia X., který se pevně drží v boji za Víru v nekompromisním duchu zakladatele Bratrstva, arcibiskupa Lefebvra. 26,95 USD

The Rector´s Letters [Dopisy rektora] – čtyři svazky dopisů psaných mezi lety 1983 a 2003 každý měsíc biskupem Williamsonem, když byl rektorem seminářů v Ridgefieldu a Winoně. Hugh Akins tyto dopisy nazývá „zlatým dolem nadčasových informací, inspirace, zasvěcených komentářů a neocenitelných napomenutí pro seminaristy, klérus i laiky“. 99 USD za celou sadu, která je k dispozici samostatně na webových stránkách.

Eleison Comments [Komentáře eleison] – tři svazky dopisů psaných každý týden biskupem Williamsonem mezi lety 2005 a 2019. Opět Hugh Akins: „Nedocenitelný poklad pro všechny, kteří chtějí pomoci obnovit katolické tradice v Církvi a katolický zdravý rozum v Církvi i ve světě. 89,95 USD za sadu. Jsou však také dostupné samostatně.

Závěr: Dnešní svět je tak vzdálený od Boha, že dává menší smysl než kdy dřív. Velkým pokušením je ohýbat katolické náboženství tak, aby vyhovovalo modernímu světu. To znamená opustit Boha a veškerou naději ve spásu. „Dopisy“ i „Komentáře“ představují skutečnou syntézu k udržení pravé víry.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof