úterý 14. listopadu 2023

Proč zdánlivě neplodná synoda? (2023)

 

Proč zdánlivě neplodná synoda? (2023)

Atila Sinke Guimarães

3. listopadu 2023

Když zvážíme elektrizující atmosféru, která předcházela této Synodě a pak se podíváme na ubohé plody, které vydala ve svém závěrečnému dokumentu – Souhrnné zprávě –, kterou jsem analyzoval před několik dny, zjistíme nepoměr mezi příčinou a následkem.

Proč by Vatikán organizoval tak okázalé a nákladné setkání, když by z něj nevzešly nějaké skutečné výhody? I když na tuto otázku nemám úplnou odpověď, jistě mohu o některých důvodech spekulovat. Uvedu dva z nich.

1. Příprava biskupů na přijetí progresivističtější agendy

Domnívám se, že prvním cílem, který měl u této Synody František na paměti, bylo přivést do Vatikánu velký počet biskupů a použít svou autoritu, aby je „přesvědčil“, že se mají vzdát jakékoliv vazby na Tradici, kterou ještě možná mají. Jsem přesvědčený, že na jednu stranu byla jmenována dobře připravená skupina blízkých Františkových spolupracovníků, aby jakoukoliv takovou reakci mezi biskupy odhalila a eliminovala ji. Na druhou stranu si myslím, že stejný tým povzbuzoval progresivističtější biskupy, aby zašli dál a podněcoval je, aby se drželi Paktu z katakomb [česky např. zde] a zavázali se neustupovat.