sobota 30. září 2023

Komentář Eleison DCCCXLVI – Špatní pastýři? (2023)

Komentář Eleison DCCCXLVI – Špatní pastýři? (2023)

(846)

30. září 2023

ŠPATNÍ PASTÝŘI?

Protože se některé otázky vracejí, je potřeba zopakovat jisté odpovědi. Od samého počátku „tradičního hnutí“ brzy po Druhém vatikánském koncilu vyvstávala otázka, zda navštěvovat novou mši Pavla VI. nebo ne. Pokud nutně není neplatná a pokud může být platná, proč ji nemůžu navštěvovat? V souladu s katolickou teologií mše byla odpověď tradicionalistů od počátku taková, že i kdyby bylo sloužení nové mše se správnou materií, formou a intencí platné, přesto není možné ji normálně navštěvovat, protože je natolik otrávená novým humanistickým náboženstvím Druhého vatikánského koncilu, že mnozí katolíci, kteří ji pravidelně navštěvují, riskují ztrátu víry tím, že se vystavují falešnému pojetí Boha, člověka, hříchu a Vykoupení. Tradiční mše je zaměřená na Boha, nová mše je zaměřená na člověka.

Přijatelnost nové mše však byla v posledních letech podpořena tvrzením, že se stalo množství eucharistických zázraků s Hostiemi proměněnými na nové mši sloužené knězem vysvěceným v novém ritu biskupem, který byl sám vysvěcen v novém ritu, například v Sokolce v Polsku v roce 2008. Tradicionalisté mohou nejen tvrdit, ale i argumentovat, že všechny tři nové rity (mše a kněžské a biskupské svěcení) nejsou nutně platné, ale v případě mnoha těchto údajných eucharistických zázraků, jsou proti (skutečně) vědeckým důkazům o tom, že transsubstanciace skutečně proběhla. Přečtěte si například knihu, která má 279 stran a nedávno ji vydalo nakladatelství Sophia Institute Press pod názvem A Cardiologist Examines Jesus (Kardiolog zkoumá Ježíše). Profesionální kardiochirurg v ní předkládá „ohromující vědecké poznatky o eucharistických zázracích“. Rozumný člověk, který takové „vědecké poznatky“ prozkoumal, z nich vychází. Sokolka se v knize představuje na stránce 81 až 95. Dvě z dvaceti sedmi fotografických příloh pocházejí ze Sokolky.

Díky takovým důkazům musíme předpokládat, že přinejmenším určitý počet těchto údajných eucharistických zázraků je pravý. Argument ohledně nové mše je pak následující: Pokud nová mše natolik uráží Boha a je pro katolíky tak škodlivá, jak tvrdí tradicionalisté, jak by je mohl Bůh (který jediný může poskytnout důkazy o takových zázracích) při nové mši konat? A jak pro mě může být špatné ji navštěvovat? Odpověď se neliší od odpovědi výše. Vše, co tento vědecký důkaz učinil, je to, že mimo vší pochybnost prokázal, že transsubstanciace skutečně nastala na té mši, kde se zázrak odehrál. Otázkou pak je, jak může milující Bůh chtít otrávit víru Svých vlastních ovcí?

Odpověď je klasická. Bůh nechce zlo, ale dopouští ho, aby z něj vzešlo větší dobro. Zlem je to, že jsou katolické duše vystaveny humanistickému jedu, který ohrožuje jejich víru. Toto zlo chtěli nevěrní duchovní, kteří změnili mešní ritus, ale nechtěl ho Bůh. On chtěl Svým pastýřům (biskupům) a Svým ovcím (laikům) připomenout, že mše je skutečnou Obětí Jeho Syna, a že se musejí přestat chovat, jako by mše byla jen nějakou piknikovou oslavou. V Sokolce například farní kněz prohlašuje, že v době zázraku a mnoho let po něm v celém regionu značně vzrostla pobožnost k Svaté eucharistii. A tento zázračný kousek těla je nyní vystaven k adoraci v boční kapli farního kostela.

Všemohoucímu Bohu se tedy nelíbí, co velká část duchovních a laiků v průběhu věků provedla s Jeho Církví, počínaje Jidášem Iškariotským, ale chce dát svou nesmírně drahocennou Církev do rukou duchovních se svobodnou vůlí, aby si zasloužili nebe tím, jak dobře jí slouží, i s rizikem, že se rozhodnou jí znehodnotit tím, že ji nebudou sloužit. A dopouští, aby Jeho ovce měly špatné církevní pastýře, pokud si to zaslouží, aby trpěly a vrátily se k tomu, že budou chtít dobré pastýře. Nikdy však nenechá Své ovce zcela bez vedení, pokud se chtějí dostat do nebe. Podívejte se, jak nám dal arcibiskupa Lefebvra, aby byl průkopníkem návratu k Tradici, a nyní arcibiskupa Vigana, aby byl příkladem odvahy, když vyslovuje katolickou Pravdu před zjevně drtivou protikatolickou mocí.

Kyrie eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof