neděle 17. září 2023

Komentář Eleison DCCCXLIV – Pobožnost růžence (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXLIV – Pobožnost růžence (2023)

(844)

16. září 2023

POBOŽNOST RŮŽENCE

V říjnu minulého roku jsme v tomto „Komentáři“ následovali příkladu jednoho kněze FSSPX z Francie a představili jsme přehled třinácti encyklik, které mezi lety 1883 až 1898 sepsal papež Lev XIII. (1878–1903) jako nápravný prostředek pro Církev a svět odklánějící se od Boha v době, která se blížila století dvou světových válek. Nyní jsme v 21. století a encykliky Lva XIII. mohou být drahocennější než kdy dřív, pokud jim budeme věnovat pozornost. Níže je stručný souhrn encykliky Laetitae Sanctae z roku 1893, v níž Lev XIII. ukazuje, jak nás radostná, bolestná a slavná tajemství růžence postupně obveselují, utěšují a podporují ve strádáních naší doby. Obecné úvahy Lva XIII. lze rozvinout do mnoha konkrétních upotřebení při modlitbě růžence.

Radostná tajemství

Moderní společnost je ohrožována narůstajícím opovržením všedními povinnostmi a ctnostmi, které tvoří krásu pokorného života. Z toho důvodu můžeme v rodině vysledovat snahu dětí vymanit se z přirozené povinnosti poslouchat rodiče a jejich nechuť vůči jakémukoliv zacházení, které není shovívavé a zženštilé.

* Na takováto zla hledejme nápravný prostředek v radostných tajemstvích růžence. Postavme se před tento pozemský a Božský domov svatosti, před nazaretský dům. Zde spatříme prostotu a čistotu jednání, vzájemnou úctu a lásku – ne falešnou a pomíjivou -, ale takovou, která nachází svůj život i půvab v oddanosti službě.

Bolestná tajemství

Druhým špatným rysem naší doby je odpor k utrpení a snaha utéct před vším, co lze jen těžko nebo bolestně vydržet. Velký počet lidí sní o fantastické civilizaci, z níž se odstraní vše, co je nepříjemné a nahradí se to vším, co je příjemné. Myšlení lidí je touto nespoutanou touhou žít příjemný život oslabováno, a pokud nepodlehnou úplně, stávají se demoralizovanými a klesají pod nesnázemi životního boje.

* Mocný prostředek k obnovování naší odvahy se bude nepochybně nacházet v rozjímání o bolestných tajemstvích života Našeho Pána. V nich vidíme Krista zavaleného smutkem, takže kapky krve z jeho žil stékají jako pot. Vidíme Ho drásaného důtkami, korunovaného trním, přibitého na kříž a odsouzeného hlasem zástupů na smrt. Také zde rozjímáme nad zármutkem Svaté Matky, jejíž duší pronikl meč žalu. Kdo z nás, když jsme svědky těchto příkladů statečnosti, nepocítí, jak se jeho srdce stává vroucnějším touhou je napodobit?

Slavná tajemství

Třetí zlo je zlo, které je především charakteristické pro dobu, v níž žijeme. Lidé naší doby se honí za falešnými statky tohoto světa takovým způsobem, že myšlenku na svou pravou Vlast nejenže odsouvají stranou, ale vypuzují ji a zcela vymazávají z paměti. Lidé tělesného smýšlení, kteří nemilují nic než sebe, zcela ztrácejí ze zřetele svět, který má přijít, a klesají do nejnižších hlubin úpadku.

* Z tohoto nebezpečí budou šťastně zachráněni ti, kteří budou mít v mysli před sebou slavná tajemství. Jen zde objevujeme skutečný vztah mezi časem a věčností, mezi svým životem na zemi a svým životem v nebi. A tím se formují silné a vznešené povahy.

Závěr Lva XIII. – Mezi mnohými zly, která sužují moderní společnost a utiskují naše životy, je tedy svatý růženec jako šitý na míru k tomu, aby nás na naší cestě do nebe obveseloval, utěšoval a podporoval. Kéž pro nás Panna Maria, Matka Boha i lidí, sama autorka a učitelka růžence, získá jeho šťastné naplnění.

Kyrie eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof