sobota 18. února 2023

Komentář Eleison DCCCXIV – „Útlocitnost“ – hereze? (2023)

Komentář Eleison DCCCXIV – „Útlocitnost“ – hereze? (2023)

(814)

18. února 2023 

 

 

„ÚTLOCITNOST“ – HEREZE? 

Díky Bohu za všechno dobré, co Bratrstvo sv. Pia X. udělalo a stále dělá pro duše. Od doby kdy jej vedl arcibiskup Lefebvre (1905–1991) se však změnilo. Zde je zajímavé svědectví od někoho, kdo Bratrstvo zná:

Za posledních několik let jsem si všimnul změny postoje k formování a k ideálu kněžského kandidáta, který se v současnosti v FSSPX vychovává. Mám například pravdu, když se rozlišuje mezi neporušenou naukou (kterou FSSPX stále projevuje) a „útlocitností“, jež se vyvinula při jejím prezentování, a která se, jak se zdá, šíří, ale omezuje schopnost FSSPX bojovat proti omylům a hlásat tuto nauku bez zábran k lidským ohledům? „Hezká“ prezentace neporušené nauky může člověka dostat z mnoha těžkostí, protože pokud je obviňován z kompromisů, vždy může odpovědět, že nauka se nemění, jen situace si žádá šetrnější přístup. Tato odpověď zavání liberalismem, je-li však zahalena závojem věrnosti nauce, pak si člověk může myslet, že se nedělá žádný kompromis. Neztratila se zde však ona prostota, díky níž duše přesně vědí, co je potřeba říct či udělat? Mám pocit, že nedokážu přesně popsat, jaké je toto nové myšlení. Myslíte si, že je něco na mojí obavě, že pravověrnost může být nakonec podkopána?

A zde je druhá otázka, která je spojená s první. Neměli by být seminaristé při formaci ke kněžství v semináři oceňováni a povzbuzováni, pokud se chtějí dostat pod povrch věcí, aby pronikli do všech důsledků pravdy? V posledních letech se zdá, že kněží či seminaristé FSSPX se stávají podezřelými, pokud kladou otázky nebo se snaží porozumět myšlení, které stojí za rozhodnutími. Dokonce, i když člověk prokazuje nejvyšší prozíravost a úctu, prostý fakt, že něco zpochybňuje, se setkává se znepokojením ze strany autorit FSSPX. A tak jsou nejsilnější osobnosti nejdetailněji zkoumány a i když mají povolání, zdá se, že zakoušejí v apoštolátu nejtěžší dobu.

Myslíte si tedy, že je ode mě naivní, přemýšlet nad tím, zda dobří lidé, kteří se snaží hlásat Krista Krále bez politické korektnosti, budou stále schopní přinášet ovoce v apoštolátu, vzhledem k tomu, že zaměření (alespoň na povrchu FSSPX) je více na image Tradice než na boj za duše? Chci obětovat svůj život Bohu. Může se však někomu, jako jsem já, stát, že bude zakoušet obtíže vzhledem k současnému přístupu FSSPX? Bůh si s námi samozřejmě může dělat, co chce, a my neznáme, a ani bychom neměli znát, budoucnost. Ptám se vás však, jestli si myslíte, že typ bojovníka je neutralizován duchem, který se prakticky vyhýbá konfrontaci a odrazuje každou nezávislou analýzu.

Aplikování zásad Víry na světskou oblast je jistě úzce spojeno s vládou Krista nad celou společností a nikoliv jen s osobním duchovním životem někoho.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof