sobota 14. ledna 2023

Komentář Eleison DCCCIX – Ruské zbrojení (2023)

Komentář Eleison DCCCIX – Ruské zbrojení (2023)

(809)

14. ledna 2023

RUSKÉ ZBROJENÍ          

Ohromnou výhodou toho, že má člověk silnou a dobře poučenou katolickou víru, je to, že ani zprávy o mohutném zbrojení Ruska – což takřka zaručuje, že to povede ke třetí světové válce – jej neznepokojí. Ve světě se uskutečňuje Boží vůle a dokonce i Jeho nepřátelé přispívají k jejímu uskutečňování. Pokud Ho chtějí zastavit v tom, aby zabydloval nebe dušemi, které jej milují a poslouchají, zuří nadarmo a ve skutečnosti Mu pomáhají. Oni si dělají nástroj ze světa. On si dělá nástroj z nich.

Na detaily týkající se masivního rozšiřování ruských ozbrojených sil, které právě oznámil prezident Putin, se podívejte na youtube na vynikající prezentaci s názvem Russian military prepares for conflict with neocons and NATO (Ruská armáda se připravuje na střet s neocony a NATO)

V předvánočních týdnech se v Moskvě konala řada setkání vůdčích ruských politiků a vojenského personálu na nejvyšší úrovni, kde Putin vysvětlil, že Západ se tolik upírá na zničení Ruska, že Rusko nemá na výběr a musí se připravit na velký střet s evropskými národy z NATO, Američany stojícími za NATO a s tzv. „neocony“ stojícími za Američany.

Pokud jde o NATO, je to aliance evropských národů původně ustavená Američany a s jejich účastí za studené války po druhé světové válce, aby se Evropě umožnilo ubránit se proti velmi reálné hrozbě invaze z komunistického Ruska. Tehdy byl pakt NATO v podstatě obranný, ale jakmile studená válka v 80. letech 20. století skončila, musel ospravedlnit svou vlastní existenci tím, že se stal útočným ve směru expanze na Východ k Rusku. To znepokojilo Rusy, protože jejich bývalí nepřátelé v Evropě mohli nyní stát na jejich západních hranicích. Z téhož důvodu Rusové nechtěli, aby se Ukrajina připojila k vojenské alianci NATO, stejně jako USA v 60. letech 20. století nechtěly Ruské rakety na Kubě a hrozily třetí světovou válkou, aby tomu zabránily.

Pokud jde o „neocony“, je to jeden z mnoha výrazů, abychom se vyhnuli pojmenování onoho plemene lidí, do něhož patří čtyři z pěti lidí v kabinetu Demokratů prezidenta Bidena, který teď vládne USA. Proč se vyhnout jejich pojmenování? Protože už jen jejich samotné jméno vyvolává nepřátelství vůči nim, což způsobilo, že byli vyhazováni z jednoho národa po druhém, po celém světě celkově víc než osmdesátkrát. Kdokoliv může mít podezření, že tím, že ovládají USA a učinili si nástroj z jejich vojenské moci, mohou zamýšlet, že znovu ustaví svou komunistickou vládu nad celým světem, díky které by byl každý z nich králem a všichni ostatní otrokem. Není divu, že chtějí, aby jejich jméno a činy byly neznámé.

Je však takové úsilí šílené? Nikoliv pro vzdálené potomky onoho plemene, které bylo kdysi Bohem vyvoleno být plemenem Spasitele a startovní plochou pro Jeho Nový zákon a katolickou Církev. Když však jejich Spasitel přišel a samozřejmě odmítnul sloužit jejich světským ambicím a namísto toho vytvořil Boží lid vyvolený skrze víru, nikoliv plemeno, pak se proti Němu obrátili, ukřižovali jej a od té doby činí, co mohou, aby zničili pokračování Jeho Vtělení, jímž je katolická Církev. Předpokládejme tedy, že „Svatá Rus“ je poslední překážkou stojící v cestě jejich Novému světovému řádu a máme hluboký a dávný motiv pro „neocony“, aby přiměli USA, aby přiměly NATO zničit Rusko.

Rusko však není katolické? To je pravda. Když se však zotavuje z komunismu (1917-1989), obrací se ke Kristu. Aby se zotavilo z omylů pravoslaví, rozhodně potřebuje ono zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ze strany katolického papeže a biskupů, o kterém Ona hovořila ve Fatimě v roce 1917. Teprve pak bude naší trýzněné Církvi a světu dáno „období míru“.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof