sobota 28. ledna 2023

Komentář Eleison DCCCXI – Oceňované kněžství – II (2023)

Komentář Eleison DCCCXI – Oceňované kněžství – II (2023)

(811)

28. ledna 2023

OCEŇOVANÉ KNĚŽSTVÍ – II  

Závěr tohoto „Komentáře“ minulý týden byl poněkud provokativně vyjádřen a možná potřebuje vysvětlení. Tento „Komentář“ představil mladého studenta „psychologie“, jemuž Bůh dal skutečné světlo, aby během studia vstoupil do katolické Církve. Když však, nikoliv bez úspěchu, začal praxi „psychoterapeuta“, uvědomil si, že to, co říká svým pacientům on, by jim měl říkat katolický kněz. Tento „Komentář“ skončil tím, že truchlil nad moderními lidmi, kteří na jednu stranu berou velice vážně psychologii a psychiatrii atd., přesto však na druhou stranu naprosto nevěří v žádnou spirituální duši nebo „psyché“ – což je řecké slovo pro „duši“.

Především, ať se žádný praktický „psychoterapeut“, který se čestně snaží pomoct svým bližním, neurazí kvůli ničemu, co následuje zde v „Komentáři“ na tento týden. Záměrem je pouze to, ukázat katolíkům, že i s minimální znalostí svého základního katechismu, se lépe vypořádají s realitou než mnozí údajní „odborníci“ ve všech druzích oborů, kteří pocházejí z různého druhu tzv. „univerzit“. Začněme tím, že člověka umístíme do rámce všehomíru jako číslo tři mezi šesti kategoriemi jsoucen, která existují.

1 Stvořitel všech ostatních jsoucen, BŮH, Neomezený duch, beze stopy hmoty nebo materiálnosti v Sobě.

2 Stvoření ANDĚLÉ, omezení duchové, také však čistě duchovní a beze stopy hmotného ve svém bytí.

3 Stvoření LIDÉ, omezení duchové díky své spirituální duši, ale také hmotní tvorové díky svému fyzickému tělu.

4 Stvořená ZVÍŘATA, zcela hmotná s životem a pohybem, ale nemají v sobě nic spirituálního.

5 Stvořené ROSTLINY, zcela hmotné, s životem, ale bez pohybu a bez čehokoliv spirituálního v sobě.

6 Stvořené NEROSTY, nejhmotnější ze všech, bez života, pohybu a jakéhokoliv kvazispiturálního prvku.

V tomto šestičlenném odstupňování si všimněte, jak jsoucno stoupá od čistě hmotného k čistě nehmotnému nebo spirituálnímu. Nerosty pouze existují. Rostliny existují, ale mají také život, který není čistě hmotný, jelikož například odolává všem pokusům našich materialistických vědců reprodukovat jej uměle. Pak přicházejí instinktivní zvířata, která mají navíc smyslové poznání a vlastní pohyb, což jsou další kroky ven z materiálnosti, aniž by se získala spiritualita, která je mezi hmotnými tvory vyhrazená člověku. Ta svou povahou vybavuje člověka spirituální duší, která je sama o sobě zbavená hmoty. V člověku je však intimně a tajuplně sjednocená s jeho hmotným tělem. Tato duše člověku, nikoliv však instinktivním zvířatům, dává vlohu rozumu, tj. myšlení a vůli, a způsobilost k nadpřirozenému životu, díky níž každý člověk, který kdy žil, byl, je, nebo bude jako andělé předurčení pro nebe, pokud si to svobodně přejí. Všichni ostatní hmotní tvorové jsou stvoření Bohem, aby člověku sloužili k naplňování tohoto spirituálního předurčení. Ve spirituální sféře si omezení andělé zachovávají to, co je jakoby poslední stopou materiálnosti, totiž to, že jich existuje mnoho, stejně jako existuje mnoho hmotných tvorů, zatímco Nejvyšší bytí je neomezené spirituální bytí, Které může být pouze Jedno.

Co když se však člověk obrátí zády k tomuto Nejvyššímu spirituálnímu bytí? Pak bude ignorovat všechno bytí, které má podíl na duchu, což jsou andělé a lidé. Bude brát na lehkou váhu dokonce i slabě spirituální zvířata a rostliny a bude se cítit ve svém živlu s nerosty, protože jejich dokonalá předvídatelnost z nich činí nejlepší subjekty jeho poznání. Čím materiálnější věda může být, tím je pro moderního člověka opravdověji „vědecká“. Naopak i čím menší příměs spirituální svobodné vůle v nějaké oblasti poznání, tím více bude vysmívaná jako „nevědecká“. Skutečná katolická teologie může být klasickým příkladem.

Bohužel pro našeho moderního „vědeckého“ člověka, lidé se zajímají o lidi a potřebují lidi, a potřebují je nikoliv jako nerostné stroje, ale jako lidi s veškerou jejich spiritualitou a svobodnou vůlí. Je to proto, že veliké drama a smysl života všech lidí je v tom, jak se každý z nás se svou svobodnou vůlí připravuje na svou věčnost. A to nemá nic co do činění s čistou hmotou. Proto jsou ty „nejvědečtější“ vědy nejméně zajímavé, materialisté se však musí zajímat o lidské starosti, i když budou muset předstírat, že jsou jejich lidské zájmy nicméně „vědecké“. Proto se „psychologie“, „psychiatrie“, všechny podobné obory a „sociologie“ atd. atd. – všechny prohrabávají tím, co zbylo ze zmizelého Boha!

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof