sobota 23. července 2022

Komentář Eleison DCCLXXXIV – Záležitost četby (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXIV – Záležitost četby (2022)

(784)

23. července 2022

ZÁLEŽITOST ČETBY     

Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste mi poslal sedm svazků svých spisů, čtyři svazky „Dopisů rektora“ (1983–2003) a tři svazky „Komentářů eleison“ (2000–2019). O tomto velkém pokladu katolické historie, kultury, hudby a umění jsem nevěděla. Když jsem tyto knihy četla, bylo to jako „zrychlené“ obnovování Pravdy ve Víře, historii a kultuře. Sklízím žeň toho, kdy po desetiletích bloudění v poušti modernismu, ve svém srdci a duši konečně chápu. Jak pravdivá a občerstvující je ve světě naprosté a úplné hlouposti objektivita, kterou jste nalezl a následoval po vzoru arcibiskupa Lefebvra. Jsem přesvědčená, že je to nápravný prostředek na příval a muka subjektivismu a zmatení, které všude kolem nás dnes víří.

Jako dítě jsem žila v krásném venkovském městečku. Když mi v roce 1970 bylo dvanáct let, moji protestanští rodiče mě vzali s sebou do vyhnanství na předměstí velkého moderního velkoměsta, kde jsem měla zakusit prakticky všechny ničivé důsledky života mladé dívky v moderním velkoměstě…a také toho, kdy „místo Boha zaujal člověk“. Dělo se to díky penězům a materialismu, konzumerismu, zhroucení morálky, feminismu, ekumenismu a vzpouře. Moje rodina byla bohužel radikálně ovlivněna a postižena všemi těmito liberálními a modernistickými ničiteli rodiny, srdce a duše. Na této cestě jsem ztratila přirozený obdiv k Bohu a svou počínající lásku k Němu, Jehož jsem začínala milovat v kráse Stvoření v městečku svého dětství.

Uprostřed 70. let 20. století jsem navštěvovala univerzitu ve velkém městě, kde jsem získala zcela zbytečné „vzdělání“ s tzv. „titulem“. Začala jsem si být jistá, že pokud existuje pravda, nenalézá se na takovémto místě. Naštěstí jsem se díky zdravotnickému školení v nádherném staromódním stylu stala registrovanou zdravotní sestrou. Hřích, protirodinná propaganda, bezbožnost, citové narušení, drogy a pseudoduchovní nesmysly typu New Age nevyhnutelně způsobily zkázu v mém životě, takže když jsem se na konci 80. let stala svobodnou matkou svého milovaného drobečka, věděla jsem, že vůbec nic nevím o tom, jak se o něj starat nebo jak jej skutečně milovat. Nikdy jsme nechtěla „kariéru“, ale jen nalézt to, co je pravdivé, a zjistit, jak milovat.

Díky Své milosti mi Bůh v roce 1991 vyjevil, že Jeho Syn, Ježíš Kristus, žije, je Vzkříšený! Následovalo dalších skoro dvacet let protestantismu v deseti „denominacích“. Pak více než deset let Novus Ordo katolicismu, během kterých jsem [v něm] bohužel začala rozpoznávat stále znepokojivější podíl protestantismu! V nedávné době následovaly dva roky katolické Tradice, díky kterým jsem se dozvěděla o vás a arcibiskupu Lefebvrovi. A nyní zrychlené vyjasnění všeho díky vašim knihám. Nakonec si uvědomuji, že na konci tunelu, kde „člověk zaujal místo Boha“, existuje světlo! Abych vyjádřila svůj vděk v radosti, že jsem objevila zachování Pravdy v Boží Svaté církvi a pro ni, chtěla bych nabídnout citát z Písma svatého (Kniha Sírachovcova VIII, 9):

„Nestraň se rozhovorů starců, kteří se též učili od svých otců, neboť u nich se naučíš rozumnosti a tomu, jak odpovídat, když je třeba.“

Čtenáři, není nutné říkat, ale říkám to, že všechna sláva za pravdu a dobrotu, kterou tato putující duše nachází v oněch sedmi knihách, patří Bohu. Všimněte si také, jak je moudrá, když v daných chvílích rozpoznává, jak Bůh využil její trápení k tomu, aby jí o to silněji vedl k Pravdě. Ať si nikdo z vás nezoufá kvůli hříšnému světu kolem sebe – „Bůh píše rovně i na křivých řádcích“.

Kyrie elesion

PS: Informace ohledně objednání oněch sedmi knih naleznete na adrese hughakins@comcast.net, objednávky na adrese www.ca-rc.com.

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof