neděle 15. května 2022

Komentář Eleison DCCLXXIV – Viganova srozumitelnost (2022)

Komentář Eleison DCCLXXIV – Viganova srozumitelnost (2022)

(774)

14. května 2022

VIGANOVA SROZUMITELNOST        

Kdyby jen Matka Církev měla víc vůdců jako je arcibiskup Viganò! Mívala mnoho takových, ale šíře a srozumitelnost jeho myšlení spolu s jeho odvahou Víry se mezi katolickými duchovními staly vzácnou kombinací od doby, kdy se na Druhém vatikánském koncilu (1962–65) nechali nakazit myšlenkovou hnilobu moderního světa. Níže je jako obvykle souhrn rozhovoru, který v dubnu tohoto roku poskytl italskému televiznímu kanálu Canale Italia. Celý rozhovor lze nalézt na webu https://www.lifesitenews.com/. Bůh žehnej LifeSiteNews!

Arcibiskup Lefebvre byl jedním z velmi mála prelátů, kteří chtěli koncilní revoluci odsoudit, protože chápal její podvratnou povahu. Mezi těmi, kteří toto nebezpečí viděli, takřka nikdo nevěděl, jak ji otevřeně odsoudit. Dnes chápeme historickou zásluhu toho, že se arcibiskup Lefebvre proti této linii diktované koncilním politbyrem bouřil, a toho, že vytvořil předpoklady pro návrat církevní nauky a mše svaté všech časů. Čelíme globálnímu převratu, který zahrnuje občanskou společnost i Církev. Obojí je infiltrováno a kontrolováno osobami, které využívají svou moc a autoritu, která se z ní odvozuje, nikoliv pro účely institucí, kterým vládnou, ale aby je zničili. Tato krize autority musí být odsouzena, protože jednání těch, kteří dosáhli nejvyšší úrovně vedení v národech i v Církvi, je celou řadou podvratných a zločinných kroků.

Na jednu stranu zkažená část této hierarchie – stručně ji nazvěme „Hlubokou církví“[„Deep church“], protože je podřízená Satanovi – nenávidí Církev a Mystické Tělo Kristovo a zamýšlí ji zabít. Ti, kteří slouží ďáblovi, provádějí vražednou operaci, jakkoliv je šílená a odsouzená k nezdaru. Ale stejně jako vstal z mrtvých Kristus, tak bude po svém Umučení vzkříšeno i Jeho Mystické Tělo.

Na druhou stranu se zdravá část hierarchie převážně skládá z biskupů a kněží, kteří nicméně přijímají ideologické předpoklady současné apostaze, protože přijímají koncil a novou liturgii, která předává jeho omyly masám. Nechtějí, aby se Církev podřídila, ale klamou sami sebe navzdory všem důkazům a šedesáti letům neúspěchu, když si myslí, že koncil byl jen špatně interpretován a že nová mše se špatně slouží, ale že se můžeme v liturgii vrátit k určité důstojnosti. Jestliže nechápou, že to byl koncil, který tuto pohromu způsobil, a že k nápravě je nutné se vrátit k víře, mravům a liturgii, které existovaly před koncilem, pak jsou nevědomky součástí tohoto problému.

Dnes za papeže Bergoglia je jejich vědomá či nevědomá zrada dokonána díky podpoře globalistické ideologie, migrace, neomalthusianismu, Nového světového řádu a náboženství humanity. „Hluboká církev“ má dokonce spoluvinu na pandemickém podvodu a masovém očkování navzdory přítomnosti potratových buněčných linií v sérech a nezvratnému oslabení imunitního systému, který to způsobuje. Stojí dnes pokrytecky na straně Systému a podporuje na Ukrajině Schwabovu loutku Zelenského proti prezidentu Putinovi, který je jedinou hlavou státu, která odporuje bezbožné globalizaci a zločinným principům, které ji inspirují.

Pán nám pomůže prostřednictvím Své milosti, ale žádá nás, abychom plnili svou roli. Bojujeme-li na straně Krista, budeme s Kristem slavit vítězství. Jestliže se nepřidáváme na žádnou stranu, nebo, což je horší, jsme na straně Satana, spolu se Satanem padneme do propasti.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof