středa 16. března 2022

Teď se hraje Ukrajina! (2022)

Teď se hraje Ukrajina! (2022)

10. března 2022

Louie Verrecchio

https://akacatholic.com/wp-content/uploads/2022/03/Stage-Ukraine-Flag.jpg

„Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci.“

William Shakespeare napsal tato slova před více než čtyři sta lety. Kdyby však psal dnes, možná by na základě poučení z minulých dvou let předložil mírně odlišnou verzi:

„Celý svět je jeviště a se všemi lidmi se jenom hraje.“

Ano, přátelé, hraje se s námi. To znamená, že obyčejní lidé jsou vystaveni neustálé podvodné kampani, jak se mezinárodní události, do velké míry předem připravené Satanovými pohůnky, celosvětově odehrávají v médiích za řízení globalistické elity.

https://akacatholic.com/wp-content/uploads/2022/03/Tony-COVIDS-1-771x1024.jpg 

Zvažte například „drama“ COVID z roku 2020, které by se jako vystoupení hodilo na Broadway. Hlavní roli v něm hráli Anthony Fauci, William Gates a Klaus Schwab, a jeho dramatizace zahrnovala takové rekvizity jako mokré netopýry z tržnice, anální výtěry a modelky na dýchacích přístrojích. Kdo z nás kdy zapomene strhující hudební čísla zvěčněná na YouTube, v nichž vystupovali zpívající lékaři a tancující sestřičky?

Po dvouletém velmi úspěšném fungování, které bylo poháněno doprovodnou marketingovou kampaní zahrnující nadnárodní korporace, hlavní lékařské systémy a vládní mašinerie, začal nakonec zájem publika o „drama“ COVID (alias iracionální strach) ochabovat. Spolu s tím prudce klesal zájem o související „zboží“ (smrtící injekce, osobní ochranné prostředky). V posledních měsících se stalo zjevným, že COVID se těší už jen kultovní přízni maskovaných fanatiků, kteří se jako kostýmní fandové této hororové show naučili takřka nazpaměť celý scénář a jsou připraveni reflexivně papouškovat klíčové dialogy, kdykoliv jsou k tomu vyzváni.

Jinak řečeno, nablízku zjevně byl čas na spuštění nového vystoupení k uchvácení (a rozptýlení) lepší části lidského rodu.

Uvádíme drama: Ukrajina! V hlavní roli muž, kterého Západ tak rád nenávidí, Vladimír Putin, spolu s oblíbeným východoevropským bavičem Volodymyrem Zelenským.

Hlavní postava č. 1: Náš hrdina, odvážný ukrajinský prezident v armádním oblečení stojící bok po boku se svými pěšáky a vzdorovitě odpovídající ruským nájezdníkům: „I když zničíte všechny naše ukrajinské katedrály a kostely, naši víru nezničíte!“ [POZNÁMKA: Ve scénáři se neobjevuje žádná zmínka o synagogách, navzdory skutečnosti, že je tento hrdina Žid.]

Hlavní postava č. 2: Ničemný, po moci hladovějící ruský vůdce, který se zcela nevyprovokovaně ze svého vrtochu rozhodl zahájit vojenskou ofenzívu proti mírumilovnému sousedovi.

Ve vedlejších rolích: Královna krásy třímající napodobeninu střelné zbraně. Babička s puškou v ruce, která trénuje plazení. Nově sezdaný pár v maskáčích.

Doufám, že vám to dochází.

Bohužel, jednou z několika rolí Ukrajiny!, která je nepochybně skutečná – což je společný rys všeho, co produkuje bezbožná elita – je nesmyslná smrt a utrpení nevinných lidí, když jsou beztrestně ničeny komunity, rodiny i jednotlivci, zatímco ještě větší bohatství a moc jsou odčerpávány od mnoha lidí do trezorů nemnohých.

Dámy a pánové, toto dějství jsme již viděli dříve. Navzdory lekcím z posledních dvou let se zdá, že si to však mnozí jinak inteligentní lidé prostě neuvědomují:

Hraje – se – s – námi.

Stejné korporátní a mediální konglomeráty a byrokratické hlásné trouby, které opakovaně lhaly při své snaze propagovat „drama“ COVID, přičemž aktivně potlačovaly každého, kdo se odvážil hovořit pravdu, nyní lidstvo bombardují ideou, že každý slušný člověk bez výjimky je ve svědomí nucen zaujmout postoj #StojímPřiUkrajině. To samo o sobě zaručuje, že je jejich poselství ryzí propagandou.

Ústřední téma „Ukrajina je dobrá / Rusko je zlé“ je čistým divadlem. Představa, že si člověk musí vybrat jednu nebo druhou stranu, je naprostá hovadina.

Když jsme řekli toto, nenechme se mýlit. V této věci existují jen dvě volby:

Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. (Mt. 12:30)

Dobré pohnutky ponechme stranou. Ti, kteří investují svou energii do hnutí #StojímPřiUkrajině jsou těmi, kteří rozptylují. Jen Kristus Král je schopen ukončit toto nejnovější ďábelské vystoupení a zabránit mu, aby nás, se kterými se hraje, vedlo k jednomu ze svých předem stanovených cílů, jímž je naše zotročení nebo naše vyvraždění.

Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi. (Mt. 28:18)

Jestliže je celý svět jevištěm, patří toto jeviště Jemu, a scénář – jediný se šťastným koncem – byl již napsán a zveřejněn.

13. června 1929 obdržela sestra Lucie vidění Nejsvětější Trojice, během níž Naše Paní naplnila slib, který učinila 13. července 1917. Sestra Lucie to vylíčila svými vlastními slovy:

Naše Paní mi pak řekla: „Nadešla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa provedl zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému srdci, a slibuje jej takto zachránit. Tak početné jsou duše, jež Boží spravedlnost odsuzuje pro hříchy spáchané vůči mně, že přicházím žádat o náhradu. Obětujte se za tento úmysl a modlete se.

Chápete to? Všemohoucí Bůh zachrání Rusko, nikoliv naopak.

V některých kruzích je fatimské poselství překrucováno tak, že naznačuje, že Rusko bylo vyvoleno jako požehnaný nástroj míru. Nedělá mi radost to znovu opakovat, ale i P. Nicholas Gruner šířil toto dvojznačné tvrzení, když mimo jiné říkal:

[Výzva Našeho Pána k zasvěcení Ruska] ukazuje, jak Rusko není voleno, ale naopak již bylo vyvoleno pro zvláštní požehnání. A role Ruska bude spočívat v tom, že bude nástrojem míru pro celý svět ... Myslím si, že má Rusko zvláštní poslání, kterého nemůže dosáhnout bez svého zasvěcení. Faktem je, že je to [zasvěcení] požehnáním. Není to tedy otázkou toho, kdo je vinen, je to otázkou toho, kdo je v tomto případě více požehnán. Rusko je více požehnané.

Nemějme pokušení předělávat proroctví Naší Paní. Řekla, že jakmile bude Rusko zasvěceno, jak bylo požadováno, svět se bude těšit z období míru. Je jen jediný způsob, jak to nastane:

Jestliže tedy lidé soukromě i veřejně uznají královskou moc Kristovu, pak jistě celým občanským životem proniknou nesmírná dobrodiní: spravedlivá svoboda, kázeň a pořádek, svornost a mír.  (Papež Pius XI., Quas Primas)

Církev dostala poslání křtít národy a takto nastane celosvětové uznání kralování Krista a mír.

Mějte dobře na paměti, že Rusko bylo vinné před Bohem, ještě než bylo formálně požádáno o zasvěcení. Omyly, o nichž hovořila Naše Paní, a pronásledování Církve, před kterým varovala, byly již tehdy přítomnou realitou, i když ještě nedosáhly vrcholu.

Primárním účelem tohoto požadovaného zasvěcení bylo podle Naší Paní způsobit „obrácení“ tohoto národa, aby se mohl podvolit sladkému a spásnému jhu Krista Krále, Vladaře nad všemi národy.

Nikde slova Naší Paní nenaznačují, že zasvěcení je nařízeno kvůli pomazání, jako bylo např. pomazání krále Davida, pro zvláštní poslání.

K tomuto tématu, dá-li Pán Bůh, řeknu více v nějakém budoucím příspěvku.

Nyní stačí říct, že ti, kteří Vladimíra Putina vykreslují jako křesťanského křižáka, který narušuje úskoky globalistů, a vkládají svou naději do absurdní představy, že Rusko nějak zachrání křesťanství, jsou také těmi, kteří rozptylují.

„Dobré týpky“ lze v ukrajinsko-ruském konfliktu nalézt jen stěží, stejně jako čistou pravdu. Za to není problém nalézt oběti zlých „týpků“.

Neplýtvejme energií na podrobné zkoumání nesmyslů přicházejících k nám zleva i zprava. Namísto toho dělejme to, o co nás žádala Naše Paní, když o zasvěcení Ruska řekla:

Obětujte se za tento úmysl a modlete se.

Zdroj: AKA Catholic

Překlad: D. Grof