středa 30. března 2022

Příprava na podzemní Církev – 6 (2021)

Příprava na podzemní Církev – 6 (2021)

Poznámka REX!: Richard Wurmbrand (1909–2001), autor textu, byl rumunský Žid, který konvertoval ke křesťanství a stal se luteránským pastorem. Po převzetí vlády komunisty v Rumunsku působil v rámci podzemních křesťanských struktur. Zažil mnohaleté věznění a brutální mučení. Kvůli mezinárodnímu politickému tlaku byl propuštěn a vykoupen křesťanským organizacemi na Západ, kam na naléhání svých spolupracovníků odešel. Následně publikoval zprávy o perzekuci křesťanů a založil organizaci Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků). Je mimo jiné autorem zajímavých knih Mučen pro Krista a Marx a Satan.

Stejně jako jiní uprchlíci z východního bloku, i Wurmbrand si brzy všimnul krize Západu a je známý jeho následující citát: „Kdo poznal duchovní krásu podzemní církve, ten už nemůže být spokojen s prázdnotou některých západních [křesťanských] sborů. Na Západě jsem trpěl víc než v komunistickém vězení, protože jsem mohl na vlastní oči vidět umírání západní civilizace.

Autor článku byl protestantským pastorem a členem luteránského sboru, který je křesťanskou sektou, ačkoliv o sobě mluví jako o církvi. Autorovy postřehy však mohou být v budoucnosti obecně použitelné pro jedinou pravou katolickou Církev. Z tohoto důvodu je v překladu ve spojení podzemní Církev psáno slovo Církev s velkým písmenem, přičemž tím není myšlena žádná protestantská sekta. Na místa, která jsou v textu zásadně nekatolická, upozorňujeme poznámkou překladatele.

***

Krizová chvíle

Richard Wurmbrand

Mučení má svou vrcholnou chvíli a mučitel čeká na tento kritický moment. Naučte se, jak přemáhat pochyby a jak správně myslet. Vždy nastane jedna krizová chvíle, když jste připraveni napsat nebo vyslovit jméno svého komplice v podzemní práci nebo říct, kde je tajná tiskařská dílna nebo něco podobného. Mučí vás tolik, že už pro vás nic nemá význam. Ani skutečnost, že bych už neměl žádnou bolest, nemá význam. Když ve fázi, do níž jste dospěli, dojdete k tomuto závěru, uvidíte, že tuto krizovou chvíli překonáte. Dá vám to silný pocit vnitřní radosti. Cítíte, že Kristus je v této rozhodné chvíli s vámi. Dnešní věznitelé jsou vycvičení a rafinovaní a jsou si vědomí, že přišla krizová chvíle. Jestliže z vás v té chvíli nedokážou nic dostat, zanechají mučení – vědí, že pokračovat v něm je zbytečné.

Od doby, kdy jsem byl ještě velmi mladým křesťanem, mi říkali, abych četl každý den. A tak jsem to dělal i se svým synem Mihaiem od chvíle, kdy mu byly tři nebo čtyři roky, a četli jsme denně stránku z Písma svatého a života světce nebo mučedníka. Přečetl jsem Knihu mučedníků od Foxe. Přečtěte ji svým dětem. [Vy ji nečtěte, jde o protestantský škvár. – pozn. překl.] Učte je, jak mučedníci překonávali krizové chvíle.

Ještě je pár věcí, které mají spojitost s mučením. Je velice důležité, co řekl Ježíš: „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“ Strávil jsem čtrnáct let ve vězení. Bratr Hrapov tam strávil dvacet šest let, Wong Ming Dao dvacet osm. Zdá se nemožné vydržet tolik let ve vězení. Nejste žádáni, abyste to vydrželi všechno hned. Nemusíte najednou vydržet ani jeden den – vydržte najednou jednu hodinu. Jednu hodinu bolesti dokáže vydržet každý. Zažili jsme strašlivé bolení zubů, dopravní nehodu – možná jsme přežili nevýslovná muka. Není nutné, abyste vydrželi víc než tuto jednu současnou minutu.

To, co zesiluje bolest, je vzpomínka, že jsem byl tolikrát zbit a mučen a že zítra to přijde znovu a pozítří také. Ale zítra možná nebudu naživu – nebo zítra nebudou naživu oni. Zítra může v Rumunsku nastat převrat. Včerejší bití pominulo, zítřejší mučení ještě nepřišlo.

Jsem profesorem, pokud jde o „vědu o mučení“. Nejprve je mučení strašlivým šokem a strašlivou bolestí. Tak to ale dál nepokračuje. Kardinálovi Mindszentymu nedovolili spát dvacet devět dní a nocí. Poté přiznal, cokoliv od něj požadovali. Co se však stalo? Po několika dnech a nocích a nedostatku spánku nebo po několika dnech intenzivního fyzického mučení přichází chvíle, kdy už pro vás nic nemá význam. Zapomenete na povinnosti vůči své ženě a vůči svým dětem, vůči svému dobrému jménu a vůči Bohu. Stanete se naprosto lhostejným vůči všemu. To je kritická chvíle, kdy je potřeba správně dýchat podle reality. Praktikujte správné dýchání.

Umění dýchat mnoho znamená v náboženstvích jako je hinduismus a buddhismus při jejich cvičení jógy. Přečtěte si nyní o různých druzích dýchaní v Písmu svatém. Ježíš „dýchl“ na apoštoly. Bylo řečeno, že jim Ježíš vdechl Ducha Svatého. V pravoslavné církvi při křtu kněz a kmotři třikrát dýchnou na dítě. Když Ježíš dýchal, vydechoval Ducha Svatého. Ve Skutcích apoštolů 9 je psáno, že Šavel „soptil hrozbami a vraždou“. Existují vraždy, které vydechují zločin. V Knize Jeremiáš je psáno o některých, že [jako hřebci] „řehtají po ženě bližního svého“. To je dýchání cizoložníka. Existuje určité dýchání při vzedmutých emocích. Jednou se zkuste s někým hádat a při tom klidně, rytmicky a hluboce dýchat. Zjistíte, že se nemůžete hádat.

Správné dýchání je prostředkem, jak vzdorovat mučení. Zrada znamená roztržku s celou Církví. Jste křesťan, jemuž Bůh a tolik lidí důvěřuje. Byla vám svěřena tajemství podzemní Církve. Zrada je silná emoce. Nemůžete se s někým hádat a křičet na něj a při tom rytmicky a hluboce dýchat. Nemůžete ani prožívat hluboké emoce zrady, když tak budete dýchat. Při mučení dýchejte tak, jak zrádce dýchat nemůže. Dýchejte rytmicky, klidně – velmi hluboce od hlavy až k patě. Okysličení dodává odolnost celému tělu, které vyrovnává vaše reakce a dává vám vyvážený postoj.

Další věc, kterou musí podzemní pracovník znát, nejen ve své hlavě, ale až do konečku prstů: Měl by vědět, že patří do těla Kristova. Patří do těla, které bylo bičováno takřka dva tisíce let. Bylo vždy bičováno, nejen na Golgotě, ale i za římských císařů a díky mnoha pronásledováním. Bylo bičováno za nacistů a je více než sedmdesát let bičováno v Rusku. Když jsem konvertoval, vědomě jsem se stal částí těla, které je bičovaným tělem, vysmívaným tělem, poplivaným tělem – tělem, které je korunováno trnovou korunou, s hřeby zatlučenými do rukou a nohou. Přijímám to jako svůj možný budoucí osud. Nikdy nepřemýšlím o Ježíši Kristu tak, že byl ukřižován pouze před dvěma tisíci lety. Utrpení Ježíše v Jeho mystickém těle se pro mě musí stát realitou.

Zdroj: Richard Wurmbrand, Preparing for the Underground Church, The Voice of the Martyrs, str. 9–10

Překlad: D. Grof