neděle 27. března 2022

Komentář Eleison DCCLXVII – Válka – II (2022)

Komentář Eleison DCCLXVII – Válka – II (2022)

(767)

26. března 2022

VÁLKA – II

Když jsme v nedávném „Komentáři“ k válce, která se v době psaní držela v hranicích Ukrajiny, sestoupili z výšin Všemohoucího Boha k pozemštějším úvahám, nejprve čtenářům připomeňme, aby věnovali jen malou nebo žádnou pozornost zprávám či komentářům prezentovaným v odporných západních médiích, protože v podstatě všechna z nich se vinou západních národů dostala pod kontrolu nepřátel Boha a lidstva, kteří chtějí bezbožný a komunistický Nový světový pořádek.

Tato média nejsou vůbec nestranná v tomto střetu Ruska a Ukrajiny, který otevřeně provokovala už od roku 2014, kdy Victoria Nuland z USA a pro USA zinscenovala pád demokraticky zvoleného prezidenta Ukrajiny, protože nebyl dost nakloněný Novému světovému pořádku. Tato média lžou a lžou a lžou. Vyhoďte televizi z domu, vezměte si do ruky noviny, čtěte si a pak si ruce umyjte!

Ve skutečnosti je pravda vždy jednou z prvních obětí v jakékoliv válce mezi lidmi, a pokud milujeme pravdu, pak si musíme dávat pozor na své vášně, aby se nesplašily. Je zcela přirozené, abych miloval svou vlastní zemi. Je to skutečně má povinnost na základě čtvrtého přikázání, protože moji krajané, moji rodiče mi od narození dali mnoho, abych byl tím, kým jsem a čím jsem dnes. Takže své zemi dlužím službu a vděk. Ale přístup „[jen] moje země, ať má pravdu nebo se mýlí“ je mylnou emocí, do níž lze snadno zabřednout. Co je pravda a co omyl říká Bůh, nikoliv moje země. Nesmím zapomenout na Boha či Jej zradit tím, že bych povýšil svou zemi nad Něj. To udělala při reformaci Anglie s katastrofálními následky pro anglický národ. Kolik duší bylo od té doby na věky ztraceno čistě z nedostatku poznání nebo nezájmu o katolického krále! Král Jindřich VIII. a královna Alžběta I. se možná učinili populárními, skutečnými přáteli anglického lidu však byli angličtí mučedníci, kteří předřadili Boha před zemi a položili život za to, aby byla v Anglii zachována Víra. Nebudou zapomenuti.

Jak bych tedy měl posuzovat národy, které se angažují v boji? Po ovoci (Mt. VII, 17–19). Kteří bojovníci sledují zájmy Všemohoucího Boha, Ježíše Krista a Jeho katolické Církve, a kteří bojovníci tyto zájmy přehlížejí nebo pronásledují? A pak je tu ještě jeden omyl, do něhož obyvatelé Západu snadno upadnou: „Amerika je dobrá, Rusko je zlé.“ To mohla být do velké míry pravda do 50. let 20. století, když byla Amerika ještě křesťanská podle jména, zatímco Rusko bylo stále hluboce komunistické. Ale od postupného odstranění křesťanství díky druhému vatikánskému koncilu v 60. letech Amerika čím dál méně potlačovala svůj ateistický materialismus, zatímco od pádu Berlínské zdi v roce 1989 Rusové znovu budují tisíce kostelů zničených za komunismu včetně toho, že kámen po kameni budují některé z nejhlavnějších a nejdůležitějších kostelů ze všech. A toto obrození náboženství v Rusku pozitivně propaguje prezident Putin. Není tedy možná dnes pravdivější říct: „Rusko je dobré, Amerika je zlá“?

Samozřejmě v Americe je i dobro a v Rusku dnes je i zlo, ale podle Naší Paní z Fatimy je to Rusko, které se počítá, a Ona se nemůže mýlit. Ve 20. letech 20. století to bylo Rusko a nikoliv Anglie či Amerika nebo kterýkoliv ze západních národů, který chtěla zasvětit Svému Neposkvrněnému Srdci, aby se děsivý úpadek světa a Církve mohl alespoň obrátit opačným směrem. Putin kdysi přijel do Říma, aby vedl rozhovory s papežem o zasvěcení, ale ze strany nejpřednějšího náboženského vůdce Západu mu bylo řečeno jen: „Nebudeme se zde bavit o Fatimě“! Přesto o několik let později Putin poslal zástupce do Říma, aby se dozvěděli detaily o Fatimě od P. Grunera, který poté řekl, že poučení těchto Rusů bylo jednou z nejdůležitějších věcí, kterou udělal za všechny ty roky svého fatimského křížového tažení.

Papeži Františku, zasvěťte Rusko! Katoličtí biskupové světa, vyviňte na něj tlak, aby zasvětil Rusko! Čtenáři, praktikujte pobožnost prvních sobot v měsíci, abyste získali zasvěcení!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof