neděle 6. února 2022

Komentář Eleison DCCLX – Špatné vedení – I (2022)

Komentář Eleison DCCLX – Špatné vedení – I (2022)

(760)

5. února 2022

ŠPATNÉ VEDENÍ – I

Na konferenci o katolické Tradici pořádané vydavatelstvím Angelus Press 11. prosince 2021 v USA zaujal generální představený Bratrstva sv. Pia X. oficiální postoj ke dvěma různým covidovým otázkám. Obě jsou kontroverzní, ale ve skutečnosti zcela odlišné. Nejprve v krátkém proslovu uvedl tři argumenty, aby ospravedlnil, proč Bratrstvo nezaujímá veřejný postoj pro nebo proti tzv. „vakcínám“ proti covidu. A za druhé v rámci dotazů uvedl tři příměry, aby mu pomohly vysvětlit, proč Bratrstvo katolíkům říká, že mohou přijmout to, že se těmito „vakcínami“ naočkují. Jeho argumenty i příměry si zasluhují prozkoumat. Všimněte si však, že byl v těchto „Komentářích“ generální představený nejednou citován docela příznivě. Problém tedy naprosto není osobní. Podívejte se na internet: https://www.youtube.com/watch?v=OYuqVdzr6Ew.

Jeho prvním argumentem, proč se Bratrstvo drží stranou covidové kontroverze, je, že je to lékařská otázka, která nespadá pod náboženské poslání Bratrstva. A jak říká, tento argument je hlavním důvodem, proč se Bratrstvo oficiálně nepřidává na jednu nebo druhou stranu. Cožpak však není odstranění Boha, Krista a katolické Církve náboženskou otázkou? Objektivní vyšetřovací tým německého právníka Reinera Fuellmicha vyslechl od března 2020, kdy covid vstoupil na světovou scénu, stovky lékařů a politiků, a jeho seriózním závěrem je, že covidový útok je „největším zločinem, který kdy byl spáchán vůči lidstvu jako celku“. Fuellmich je přesvědčen, že toto očkování neboli „vakcína“ nebylo vymyšleno kvůli covidovému viru, ale že byl virus vymyšlen kvůli vnucení očkování k depopulaci, tj. zabití milionů lidí, nebo k tomu, aby natolik změnil jejich genom, aby z nich učinil poddajnější otroky přeživší elity. Proto tolik lidí dle mylného dojmu vznáší stejná obvinění, že je covid lékařský podvod, přičemž ve skutečnosti je to problém zcela politický. Je součástí ohromného a neuvěřitelně zlotřilého podvodu k převzetí moci nad celým světem.

Námitka: Kněží by se měli držet stranou, protože, kdo může s jistotou říct, zda lidé jako Fuellmich nejsou prostě jen „konspirační teoretici“? Odpověď: Kdyby covid nebyl podvodem, potřeboval by takové velké množství měnících se lží ke své propagaci a na svou obranu? Je poctivé myšlení opravdu tak neschopné objevit objektivní pravdu?

Generální představený ve svém druhém argumentu dokonce připouští, že globalistické spiknutí k nahrazení katolické Církve a přirozeného Božího řádu jinou univerzální autoritou vytvořenou člověkem, začalo před 300 lety díky zednářství. Říká, že Církev již dlouho všechno o zednářství ví, takže se kvůli covidu nemusíme bát. Jestliže je však covid prostřednictvím globalistů spojen se židozednářstvím, což je hlavní organizovaný nepřítel Církve, jak na to papežové přicházeli od 30. let 18. století, můžeme stát stranou a být v klidu? Cožpak by pak covid neměl kněze znepokojovat o to víc a nikoliv míň? Nebo je FSSPX také infiltrováno svobodným zednářstvím? Když si klademe takovou otázku a generální představený argumentuje tímhle způsobem, bojíme se odpovědi.

Jeho třetí argument pocházející od skupiny, která je proti „vakcínám“, je překroucen podobně. Říká, že si FSSPX nemůže dovolit přidat se k této skupině, protože zahrnuje i levičáky, kteří „vakcíně“ odporují ve jménu lidské důstojnosti a lidských práv, stejně jako potratáři tvrdí, že potrat je součástí lidské důstojnosti a lidských práv. Tato dvě „lidská práva“ se však nedají porovnávat. Právo každého muže či ženy odmítnout nechat si vpravit do svého těla, cokoliv co tam nechtějí, je skutečným lidským právem nad svým vlastním tělem. Potrat vůbec není žádným lidským právem, dokonce ani ne matky, protože plod nikdy není částí jejího vlastního těla, která patří jí, protože od chvíle početí je to podstata odlišná od mateřské podstaty díky krevnímu typu, otiskům prstů a genetickému složení. Proto každý – levičák  i pravičák – kdo tvrdí, že jsou tato dvě práva srovnatelná, mluví nesmysly. A FSSPX se kvůli odporu proti „vakcínám“ nemusí bát, že s nimi bude spojováno. Úkolem generálního představeného je vyjadřovat zdravý katolický rozum a ne se příliš obávat o velký počet lidí, kteří říkají nesmysly.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof