pátek 24. prosince 2021

Vánoční přání 2021

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2021

 


Probuďte se, vy, kteří ležíte v prachu, probuďte se a vzdávejte chválu. Hle, Pán přichází se spásou. Přichází se spásou, přichází s pomazáním, přichází se slávou. Ježíš nemůže přicházet bez spásy, Kristus nemůže přicházet bez pomazání, ani Syn Boží bez slávy. Protože On Sám je spásou, On je pomazáním, On je slávou, jak je psáno: „Moudrý syn je slávou svého otce.“

(Sv. Bernard z Clairvaux)

***

Přeji všem věrným čtenářům a jejich rodinám požehnané vánoční svátky v době plné neklidu a neochvějný klid při čekání na Toho, který vždy přichází v pravou chvíli, na Toho, který nás nikdy neopustí, neopustíme-li my Jeho. Kéž je nám v novém roce 2022 svou věrností zářným příkladem Matka Boží, která přivedla na svět Naději.

autorhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif