pondělí 1. listopadu 2021

Komentář Eleison DCCXLVI – Cesta vpřed – I (2021)

Komentář Eleison DCCXLVI – Cesta vpřed – I (2021)

(746)

30. října 2021

CESTA VPŘED – I

Tlak národních a mezinárodních událostí na podzim 2021 je takový, že čtenáři těchto „Komentářů“ se mohou ptát sami sebe, zda pro dnes žijící lidi existuje nějaká jiná cesta vpřed, než ta, kterou jim vytyčili Boží nepřátelé, konkrétně řečeno, naprosté podřízení se světové diktatuře, jež se všude kolem nás ustavuje kromě jiných surovostí prostřednictvím „očkování proti covidu“. Když Všemohoucí Bůh dopustil, aby Jeho nepřátelé zašli tak daleko při ovládání lidstva v tomto životě, co má asi v zámyslu pro nás, kteří jej nechceme opustit, ale chceme se dostat v příštím životě do nebe? Jeden čtenář těchto „Komentářů“ nám v tomto a příštím vydání nabízí hodnotný názor na tento nadpřirozený problém resp. jeho řešení. Gratulujeme mu. Čtěte dál:  

Myslím si, že jsme na světové scéně svědky realizace plánu tak propracovaného, detailního a obsažného, který postihuje každý aspekt našeho společenského, politického, duchovního/náboženského, profesního a ekonomického života, že jen ateisté by mohli nechápat nadřazenou andělskou inteligenci, která to vše směruje a inspiruje. Kvůli tomu bohužel nevěřím, že budeme schopní vymyslet cestu nebo manévr ven ze současného trestu.

 Cestou ven budeme muset krvácet.

Bůh, „který se nedá vysmívat“, je příliš uražen. Bohužel je tu i uprostřed tohoto trestu tak málo pokání, obrácení a odškodňování, že je zaručené, že [trest] bude zesilovat (tzn., že Bůh bude ďáblovi nadále dovolovat ještě více zavádět jeho Nový světový řád). Je-li toto pravda, pak je zcela rozumné předpovídat, že nejvíc ze všech se situace bude horšit pro pravé katolíky a to nejen proto, že se pro nás život stane obtížnějším, když jsme nuceni čím dál víc se stranit občanské společnosti (která nás líčí a vnímá jako „nepřátele (bezbožného) státu“ a dokonce jako „teroristy“, které je potřeba pozatýkat, protože nejsme „očkováni“), ale také proto, že budeme jediní – právě proto, že jsme přijali pokání v podobě toho, že se nepřizpůsobíme – schopní činit odškodnění, které si Boží spravedlnost žádá.

Nakonec se shoduji s knihou Romana Ameria Iota Unum: Padá na nás beztvará temnota, z níž nebude úniku, taková, která učiní aktivní odpor marným (na přirozené úrovni, nikoliv na nadpřirozené úrovni). Teprve v poslední době však začínám chápat podstatu této temnoty: Je jí zdánlivá neschopnost chápat a úpadek schopnosti kritického myšlení, což činí polemiku zbytečnou. Je to „ďábelské zmatení“, jež činí jakýkoliv druh spojenectví nebo společného odporu nemožným. Je to znetvořená lidská přirozenost – dokonce i u většiny těch, kteří se označují za „katolíky“ – která vytváří překážku milosti a doslova zabraňuje působení milosti v mnoha duších a zanechává nás bez nadpřirozené pomoci, protože jestliže milost staví na přirozenosti a přirozenost je vytržena z pravdivosti prostřednictvím transhumanismu, homosexuality, chemického zmrzačení DNA atd., pak může milost stěží působit.

Krátce řečeno, tato temnota je inteligentním útokem.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof