pondělí 22. listopadu 2021

Komentář Eleison DCCIL – Znovu Viganò (2021)

Komentář Eleison DCCIL – Znovu Viganò (2021)

(749)

20. listopadu 2021

ZNOVU VIGANÒ

Od italského arcibiskupa Carla Marii Vigana, který ze strachu o život žije v utajení, pochází další obdivuhodné prohlášení, jež říká to, co by měl říkat každý seriózní duchovní, aby bránil a chránil ovce Našeho Pána před bandou vražedných vlků, jež se teď radují z účinného ochromení těch, kteří by měli být jejich pastýři. A když tito „pastýři“ skutečně věří, že se má vyhovět vlkům a hlásají to, opravdu nevidí diktátorské uchopení moci ze strany těchto vlků? Jaká slepota! Skutečně: „Jen já vám mohu pomoci“ – [řekla] Naše Paní v roce 1973! Zde je obvyklý souhrn jasných a pravdivých slov tohoto arcibiskupa, když promluvil, nepochybně prostřednictvím elektronických prostředků, k protestnímu shromáždění, které se konalo 18. října v Turíně, a bylo namířeno proti „zeleným pasům“, jež byly vnuceny každému, aby prokazoval, že byl očkován:

Globalistická elita jasně deklarovala, jakou společnost chce vytvořit. V dokumentech Světového ekonomického fóra k Agendě 2030 čteme: „Nevlastním nic, nemám soukromí a život nebyl nikdy lepší.“ Soukromé vlastnictví bude dle plánu globalistů muset být zrušeno a nahrazeno univerzálním příjmem, který lidem umožní nakupovat pouze to, co se jim elita rozhodla prodat. Agenda 2030 zahrnuje také elektronické peníze s povinností nakupovat a prodávat prostřednictvím karty, která je spojená se „Zeleným pasem“ a sociálním kreditem.

Zdravotní diktatura a nyní hrozící ekologická diktatura účinně legitimizují systém pro hodnocení našeho chování, jaký je již v platnosti v Číně. Každý z nás bude mít určitý počet bodů, a pokud někdo není očkovaný nebo jí příliš mnoho masa, zredukují se mu body a nebude již mít přístup ke specifickému zboží a službám. Tito tyrani nás chtějí připravit o samotné prostředky naší obživy a přinutit nás být tím, čím nechceme být, žít tak, jak nechceme žít a věřit ve věci, jež považujeme za rouhavou herezi.

Říkají nám: „Musíte být inkluzivní,“ ale vrhají se proti nám, diskriminují nás proto, že chceme zůstat duševně zdravými, proto, že považujeme za normální, že rodina se skládá z muže a ženy, proto, že chceme uchovat nevinnost svých dětí, proto, že nechceme zabíjet děti v lůně nebo staré lidi na lůžkách v nemocnicích. „Respektujeme všechny kultury a náboženské tradice,“ upřesňují. A je skutečně pravda, že všechny modly a pověry nacházejí své místo v ekumenickém panteonu nového Univerzálního náboženství, jež si přeje svobodné zednářství a bergogliovská církev. Existuje však jedno náboženství, které je zakázáno: pravé náboženství Našeho Pána hlásané apoštoly, náboženství, jež nám k věření předkládá Církev. Vládne lež a pro pravdu neexistují žádná občanská práva.

Náš protest proti Zelenému pasu nicméně nesmí zůstat jen u uvažování o této konkrétní události, byť nelegitimní a diskriminační, ale musí se rozšířit na celkový obraz. Musíme vědět, jak rozpoznat cíle globalistické ideologie a těch, kteří jsou zodpovědní za tento zločin proti lidstvu a Bohu. Jestliže nepochopíme hrozbu, která nad námi visí, a omezíme se pouze na protest proti jednomu detailu celého projektu, nebudeme schopní vyvinout silný a statečný odpor.

Máme však něco, co globalisté nemají. Máme Víru, jistotu slibu Našeho Pána: „Brány pekelné ji nepřemohou.“ Vzýváme Nejsvětější Pannu Marii, Janua Coeli, Bránu nebeskou. Kéž je ona, která v knize Zjevení sv. Jana udeří na hlavu odvěkého Hada, naší Královnou a naší Vůdkyní v bitvě s výhledem na vítězství Jejího Neposkvrněného Srdce.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof