sobota 6. listopadu 2021

Komentář Eleison DCCXLVII – Cesta vpřed – II (2021)

Komentář Eleison DCCXLVII – Cesta vpřed – II (2021)

(747)

6. listopadu 2021

CESTA VPŘED – II

Ve vydání těchto „Komentářů“ z minulého týdne byl jeden čtenář chválen za to, že zaujal patřičně nadpřirozený pohled na děsivé problémy současného světa, konkrétně, že představují jednu velikou urážku vůči Všemohoucímu Bohu. Proto jejich úplná závažnost nemůže být ani zdaleka pochopena na čistě lidské úrovni. A proto po staletí čistě lidská řešení jedno po druhém selhávala. Je-li bázeň Boží počátkem moudrosti (Ž CX, 10), pak je ateismus, pohrdání Bohem, sebevražedným bláznovstvím. „Bůh-horlitel a mstitel (jest) Hospodin; mstitel (jest) Hospodin a umí se hněvat; mstí se Hospodin na svých nepřátelích a on – hněvá se na své protivníky. Hospodin je trpělivý a veliký silou, a jistě neučiní (z viníka) nevinného.“ (Kniha Nahum I, 2-3)

Znovu si přečtěte výklad problému, jak jej podává náš čtenář, a nyní si přečtěte jeho verzi řešení:

Když jsme toto vše konstatovali, myslím si, že poznání tohoto stavu věcí také odkrývá řešení: Duchovní zintenzivnění k získání pomoci od Jediného, který může našeho nepřítele porazit (Který však v současnosti pozastavil Svou pomoc, protože není dostatečně upřímně vyprošována). Odškodňování, pokání, modlitba a nadpřirozené skutky víry, naděje a lásky nám získají Jeho pomoc.

Stejně tak to bude pata Naší Paní, která porazí ďábla a jeho Nový světový řád, nikoliv naše lidské úsilí. My bychom se měli zaměřit na věrnost a definitivní vytrvání v milosti a víře, pak není nic víc nutné a potřebné. Pokud jde zejména o nadcházející pronásledování, zdá se, že docela hlubokomyslný dopis, který v únoru napsal generální představený Bratrstva sv. Pia X. P. Davide Pagliarani, odkryl tajemství, jak uprostřed krvavého pronásledování vytrvat:

„Protože jsme před ním byli dlouho varováni, musíme se na něj v klidu připravit tím, že se bezvýhradně odevzdáme do rukou Boží Prozřetelnosti, aniž bychom zoufale hledali cestu ven. Pomysleme na křesťany pronásledované v prvním století: Ti, kteří se příliš pozorně zadívali na pronásledovatele, mučicí nástroje nebo divoké šelmy a zapomněli na Boha lásky, který je volal, aby se k Němu připojili, neviděli nic než nebezpečí, bolest a strach…a skončili tím, že odpadli. Nepostrádali jasné informace, jejich víra však nebyla dost silná a nebyla dostatečně živena horlivou modlitbou…“ (https://sspx.org/en/publications/letters/feb-2021-letter-friends-and-benefactors-n°-90-63853)

Tím se chce říct, že bychom měli upírat svůj zrak na Boha a ne na oprátku. Jestliže se budeme horlivě modlit za věrnost, víru a definitivní vytrvání, dobrý Bůh, který si jistě přeje, abychom tyto věci měli, nám je neodepře. Je však velice pochybné, že takovéto dary propůjčí těm, kdo o ně nežádají.

Boží atleti teď trénují na závody, které přijdou. Útěk není přijatelný.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof