pondělí 3. května 2021

Komentář Eleison DCCXX – Papežova dezintegrace – III (2021)

Komentář Eleison DCCXX – Papežova dezintegrace – III (2021)

(720)

1. května 2021

PAPEŽOVA DEZINTEGRACE – III

Jestliže tento „Komentář“ z minulého týdne chválil analýzu z 12. března provedenou generálním představeným Bratrstva sv. Pia X., P. Davidem Pagliaranim, pokud jde o nepředstavitelné šílenství „myšlení“ papeže Františka, pak nikdo nemůže vyvozovat závěr, že se „Komentář“ z tohoto týdne pokouší podkopat toto Bratrstvo, když vznese několik návrhů vůči témuž generálnímu představenému. Ve všech jazycích existují určitá příslovečná vyjádření o odstupu mezi slovy a činy. P. Pagliarani pronáší správnou řeč. Američané by možná řekli, že jediné, co teď potřebuje, je vydat se správnou cestou v souladu s tím, co říká.

Protože pokud chce generální představený skutečně dobro Bratrstva, jehož je představeným, bude muset jednat tak, jak jednal zakladatel tohoto Bratrstva, protože následovat zakladatele znamená sloužit tomu, co založil, zatímco popírat jej slovem či skutkem bude znamenat, že napomáhá zničit to, co založil. Co odlišovalo arcibiskupa Lefebvra od tisíců jeho kolegů biskupů na Druhém vatikánském koncilu a po něm? Vždy říkal, že z koncilu jich vyšlo několik set stále odhodlaných bránit pravou katolickou víru, ale že v 70. letech papež Pavel VI. v podstatě uspěl ve zlomení jejich odporu zvláště díky zneužití své autority. A tak tito biskupové nadřadili systém Pravdě, zatímco arcibiskup nadřadil Pravdu systému.

Když nyní ve své analýze z 12. března, ctihodný otče Pagliarani, prohlašujete, že papež František prakticky opouští celou katolickou filozofii a teologii, ukazujete, že skutečně chápete Pravdu a strašné nebezpečí, v němž se dnes nachází. Co tedy učinil arcibiskup, když v 70. a 80. letech papežové Pavel VI. a Jan Pavel II. podobným způsobem ohrožovali Víru? Předřadil systém před Pravdu? Nebo zcela přizpůsobil své činy svým slovům tak, že vysvětil čtyři biskupy, dokonce i mimo tento systém, aby v praxi zajistil přežití, o němž hovořil ve své heroické promluvě? Smím navrhnout, abyste udělal dvě věci, jednu pro Církev a jednu pro stát, a dostál svými činy svých slov?

Církvi ohromně pomůžete, jako to udělal arcibiskup (a jak jste učinil i vy sám v únoru 2019, když jste naprosto jasně odsoudil papežovu společnou deklaraci s velkým imámem z mešity Al-Azhar), tím, že nejen budete věrný katolické nauce, ale také tím, že se jednoznačně budete stranit církevního systému, který je v současnosti stále zabředlý v koncilní nauce a má tendenci nakazit kteréhokoliv kněze či vůdce Bratrstva, který nerozvážně koketuje s takovými faktickými nástroji Beliala. Zachovat k takovýmto církevním oficiálním představitelům, kteří se závažně mýlí, zdvořilost a křesťanskou lásku, ano. Přátelský kontakt však v žádném případě! Nemůže totiž existovat žádná větší láska vůči takovým faktickým zrádcům, kteří riskují strašlivou věčnost, než přimět je pochopit, že se musí obrátit. A vy máte povinnost vést své vlastní kněze pryč od nich. Natolik jsou nebezpeční!

A podobně [pomůžete] i státu. V podstatě všechny státy světa jsou v současnosti pod skrytou kontrolou dvoutisíciletých nepřátel Boha a člověka, které Bůh používá, aby potrestal odpadlé lidstvo. Díky tomu, co je z jejich strany radikální náboženskou válkou, získali díky slepotě a slabosti katolíků, kteří by je měli zastavovat, nadvládu nad bankami, politikou, univerzitami, uměním, kulturou, zákonem, medicínou atd., takže všechny tyto věci jsou pouhými protikřesťanskými skořápkami toho, co kdysi byly části křesťanské civilizace. Je to vina křesťanů kvůli nedostatku víry a mělo to nedávno za následek okradení kdysi velkého národa v jeho národních volbách, přičemž to vyvolalo jen nepatrný protest proti hromadě lží, které to zahrnovalo. Tutéž známku protikřesťanských bojovníků nese i celá umělá covidová krize. Otče, každé katolické Bratrstvo dále zrazuje Krista, jestliže nerozlišuje kdo a co je v sázce, a nejedná podle toho. Covid je dokonce víc náboženským než politickým problémem a muži Boží to musí říkat, pokud se má lid Boží vrátit zpátky na kolena. Kéž je Bůh s vámi.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof