středa 19. května 2021

FSSPX říká, že Odpor je pro duše nebezpečnější než Ecclesia Dei (2021)

FSSPX říká, že Odpor je pro duše nebezpečnější než Ecclesia Dei (2021)

tradcatresist

15. května 2021

V nedávném článku (zde) se autor Realistického průvodce k náboženství a vědě, P. Paul Robinson, vyjadřuje k navštěvování mší sloužených kněžími, kteří podporují pozici „Odporu“.

„Jiným extrémem jsou ty situace, kdy kněz FSSPX ví, že určité tradicionalistické shromaždiště nespadající pod FSSPX, je vážným nebezpečím pro víru. Upřímně řečeno, většina, ne-li všechny mše Odporu, spadají do této kategorie. V mnoha případech chování těchto kněží bylo a je pohoršlivé kvůli jejich duchu, jejich kázáním a jejich propůjčování kněžství a biskupského úřadu bez rozmyslu. Navštěvovat mši s takovýmito pokračujícími pohoršeními představuje vážné nebezpečí pro duše věřících.“

Inu, čekal by někdo něco jiného od organizace, která ztrácí své idealistické laiky ve prospěch Odporu kvůli tomu, že podporuje očkování? A co její postoj k [indultním společenstvím] Ecclesia Dei? Ocitujme si P. Robinsona:

„Například [indultní] Institut Krista Krále má pověst, že miluje liturgickou nádheru, ale že není věroučně hlubokomyslný. Ačkoliv je to poněkud znepokojivé a je potřeba to zmínit a uvážit, nemyslím si, že to představuje vážné nebezpečí pro víru. Kdybych byl tázán ohledně navštěvování Institutu Krista Krále, zmínil bych tuto obavu a řekl věřícím, že rozhodnutí je na nich, pokud bych neměl konkrétnější informaci o knězi, který mši slaví.“

A co FSSP?

„Z podstaty věci bych sám sebe vnímal jako neloajálního vůči arcibiskupovi [Lefebvrovi] a FSSPX, pokud bych někomu kladně doporučil navštěvovat mši FSSP. Zároveň bych mu však neřekl, že by ji neměl navštěvovat, pokud bych neviděl vážné nebezpečí pro víru.“

Je nápadné, že o sedesvakantistech řeč není, ale podle P. Robinsona skupiny patřící pod Ecclesia Dei nepředstavují vážnou hrozbu pro Víru, zatímco Odpor ano. Nepochybně existuje mnoho otázek, na které je potřeba se ptát, pokud jde o tento šokující článek. Jedna z těch nejzákladnějších je však asi následující: Je tomu tak, že kněží FSSPX vysvěcení v posledních letech cítí mnohem větší náklonnost k Ecclesia Dei, než k těm, kteří FSSPX opustili kvůli sporu týkajícímu se věroučného či praktického řešení? Věří kněží podobní P. Blackovi, Webberovi, Rusakovi, Scottovi, (Kevinu) Robinsonovi atd. skutečně těmto bludům, i když nutně nesouhlasí s postojem Odporu? Věří jim P. Pagliarani?! I když má P. Robinson výhradu, že tento článek reprezentuje jeho postoj v protikladu k postoji FSSPX, bude zajímavé sledovat, zda bude článek stažen tak rychle jako kritika očkování proti covidu, kterou napsal P. Burfitt.

Zdroj: Traditional Catholic Musings

Překlad: D. Grof