neděle 23. srpna 2020

Komentář Eleison DCLXXXIV – Peníze, pravda (2020)

 

Komentář Eleison DCLXXXIV – Peníze, pravda (2020)
(684)
22. srpna 2020

PENÍZE, PRAVDA  
Závažnost jarní koronapaniky vytvořené vládnoucími lidmi a veřejných nepokojů z tohoto léta realizovaných ovládanými lidmi, oboje vytvořené uměle, ale společně hrozící, že ukončí civilizaci, jak jsme ji znali, nutí mnoho lidí přemýšlet. Co se to děje? Co nás čeká na podzim? Vidí, jak vlády synchronizovaně po celém světě vytvářejí závažnou skutečnost koronaviru a falšují statistiky o úmrtích na něj. Vidí, jak jsou výtržníci organizováni a placeni, aby se shromáždili z celých Spojených států a vytvářeli chaos ve velkém počtu velkoměst. Odkud tato záplava lží a rozporů přichází? A kam vede? A především, kdo je za koordinovaným útokem proti pravdě, zákonu a pořádku?
V odpovědi na poslední otázku platí klasická zásada „Cui bono“ neboli „Komu ku prospěchu?“. Jen stěží vládnoucím lidem, kteří sami sebe diskreditují svým neobratným tápáním v tom, co je reálné na koronakrizi, a svými často slabými reakcemi na reálnou prázdnotu výtržníků. Jen stěží lidem ovládaným, kteří ve skutečnosti nechtějí ztratit své normální životy a živobytí. Cožpak není jasné, že někdo nepřátelský vůči vládnoucím i ovládaným musí manipulovat oboje? Kdo však má nezbytnou moc takové manipulování provádět? Vládce lze podplatit penězi, zvláště pokud peníze milují (někteří pozorovatelé říkají, že moderní vlády jsou nejlepší, které lze za peníze koupit). A ovládané lidi mohou tahat za nos lidé z médií, kteří mají jen malou starost o pravdu, a jsou stejně tak koupení.
Co když tedy pozorujeme, že se lidé peněz v našem světě postarali o to, aby si koupili kontrolu nad médii, našimi novinami a televizí a nedávno i nad sociálními sítěmi? Tito lidé peněz, neboli „banksteři“, bankéři-gangsteři našeho světa zcela jistě mají moc na to, aby synchronizovaně zmanipulovali koronapaniku a výtržnosti. Ale za jakým účelem? Lidé vždy usilovali o peníze obecně kvůli všemu, co si za ně lze koupit, ale zvláště kvůli moci. Pýcha miluje moc, peníze živí pýchu a moc. A právě nyní v roce 2020 to vypadá jako bychom byli svědky bezprecedentní snahy uchopit globální moc, což umožňuje moderní technologie.
Koronapanika organizovaná od podzimu 2019 umožnila vládám v podstatě vyřadit z provozu ekonomiku svých zemí a zničit velké množství živobytí a malých podniků. Cožpak to však není pro demokratické vlády sebevražedné? Banksteři je vytáhnou z potíží a z ničeho vytvoří všechny ty peníze, které potřebují, aby jim je půjčili a přivedli tak vlády a národy pod svou moc, protože dlužník je v moci věřitele. Bankéřům se podaří zotročit celý svět, který má příliš mnoho lásky k penězům a příliš málo lásky k pravdě.
Kdyby tyto národy víc milovaly pravdu, už dávno by se postavily proti proudu lží, které vycházejí z médií, a nikdy by nespolkly balík lží obklopující koronavirus a jeho doprovodné roušky a „společenský odstup“. Kdyby tyto národy tolik nemilovaly peníze, nikdy by nedovolily lidem peněz uplatit je, aby přijaly peněžní systém založený na celé řadě podvodů, zvláště zlomkového rezervního bankovnictví vrcholícího zotročením lidstva prostřednictvím naprostého podvodu „peněz“ vytvořených pouhým namačkáním čísel na počítači.
Co se tedy teď dá dělat? Už v roce 1973 řekla Naše Paní v Akitě v Japonsku: „Pouze já vám teď mohu pomoci.“ A řekla: „Modlete se za papeže, biskupy a kněze.“ Kontaktujte nás na e-mailové adrese respicestellam2015@gmail.com ohledně podrobností k víkendové pouti do Walsinghamu v Norfolku v Anglii 18.–20. září, kde se budeme modlit přesně tak, jak nás o to žádala.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof