sobota 30. května 2020

Komentář Eleison DCLXXII – Obdivuhodná výzva (2020)


Komentář Eleison DCLXXII – Obdivuhodná výzva (2020)
(672)
30. května 2020
EC
OBDIVUHODNÁ VÝZVA
Od té doby, co před více než dvěma měsíci vlády světa začaly přísně dohlížet na životy svých občanů kvůli podvodným zprávám o nebezpečí „koronaviru“ vypuštěného z Číny, čestní odborníci těmto zprávám odporovali. Tento přísný dohled zahrnoval několik opatření přijatých i proti katolíkům a navštěvování mše či bohoslužeb během Svatého týdne. V té době církevní vůdci i laici jen málo odporovali. Na začátku tohoto měsíce však někteří církevní představitelé zveřejnili „Výzvu Církvi a světu“, v níž nakonec byly zlé síly stojící za tzv. „pandemií“ otevřeně odsouzeny, i když nebyly jasně pojmenovány. Byl nejvyšší čas, aby katolíci dostali poučení od vysoce postavených církevních představitelů, že jsou jako ovce vedeni na porážku vlky Antikrista maskovaného za přátele lidstva. Zde je souhrn oné výzvy, která měla 1 375 slov:
V dnešní krizi my, níže podepsaní církevní vůdci, považujeme za svou povinnost přednést tuto Výzvu všem katolíkům a duším dobré vůle. Byla narušena práva lidí prostřednictvím celosvětových vládních opatření přijatých pod záminkou koronaviru a byly omezeny jejich svobody, i když fakta ukazují, že mediální panika ohledně koronaviru je zcela nepřiměřeně přehnaná. Jsme přesvědčeni, že existují síly, které mají zájem vyvolat paniku ve světové populaci s jediným cílem natrvalo vnutit nepřijatelné formy omezování svobody, kontroly lidí a sledování jejich pohybu, a že je to znepokojivá předehra k realizaci světové vlády mimo veškerou kontrolu. Taková opatření zruinovala mnohé ekonomiky a podpořila zahraniční zásahy, zatímco vlády mají chránit své občany a neoddávat se sociálnímu inženýrství k rozdělení rodin a izolování jednotlivců.
vědci řeknou pravdu a vy se mějte na pozoru před zájmy stínového byznysu a farmaceutických společností, které usilují o ohromné zisky za drahou léčbu ne až tak nebezpečného viru. Ať se vlády nekompromisně vyvarují všech systémů sledování nebo určování polohy svých obyvatel a ať nepodporují skryté záměry nadnárodních orgánů, které mají v plánu velmi silné komerční a politické zájmy tak činit. Ať mají občané svobodu odmítnout vakcíny a ať se samozvaní „odborníci“ netěší žádné imunitě před pronásledováním. Ať média říkají pravdu a nepraktikují různé formy cenzury, jak to teď činí, aby vnutila jediný způsob myšlení, což je vlastně subtilní forma diktatury názoru, která je o to účinnější, že je subtilní.
A v neposlední řadě, ať se každý upamatuje, že Náš Pán Ježíš Kristus zaručil Své Církvi úplnou nezávislost na státu, aby mohla uctívat Boha a učit a vést občany v souladu se svými vlastními cíli, slávou Boží a spásou duší. Stát nesmí nijak zasahovat do řízení Církve, pokud jde o její vlastní záležitosti, ani nesmí žádným způsobem omezovat svrchovanost pravé Boží Církve, ani nesmí nijak omezovat nebo zakazovat veřejnou bohoslužbu nebo to, aby katoličtí kněží konali své kněžské povinnosti. Proto ať jsou všechna koronavirová omezení uvalená na katolické bohoslužby odstraněna. Pokud mají občané povinnosti vůči státu, tak také mají práva, včetně respektu k přirozenému právu a Božím zájmům na prvním místě.
Bojujeme proti neviditelnému nepříteli, který se snaží rozdělit občany, oddělit děti od rodičů, vnoučata od prarodičů, duše od kněží, studenty od učitelů atd., stručně řečeno, vymazat staletí křesťanské civilizace pomocí odporné technologické tyranie, v níž bezejmenní lidé bez tváře mohou rozhodovat o osudu světa tím, že nás omezují na virtuální realitu. Kristus však zvítězí. Modlíme se za vládní vůdce, kteří stojí tváří v tvář zvláštní odpovědnosti před Boží soudnou stolicí. Úpěnlivě prosíme Našeho Pána, aby chránil Svou Církev. A kéž Naše Paní překazí plány dětí temnoty.
A tuto výzvu podepsaly kromě několika vůdčích církevních představitelů i desítky známých laiků.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof