sobota 23. května 2020

Komentář Eleison DCLXXI – Nedostatek lidí (2020)


Komentář Eleison DCLXXI – Nedostatek lidí (2020)
(671)
23. května 2020
NEDOSTATEK LIDÍ
Když autorita v katolické Církvi opouští Pravdu, jak to činí od Druhého vatikánského koncilu, pak se lehko řekne, ale hůř udělá to, aby se člověk udržel v přijatelné linii mezi herezí nalevo a schizmatem napravo. Není tedy překvapivé, že neobvykle ostrá poznámka, jakou byla ta, kterou pronesl arcibiskup Lefebvre a kterou jsme citovali v posledních dvou „Komentářích“ („...Vytáhnout padací most...“), vyvolala zájem.
Jeden laik dokonce zpochybnil autenticitu této poznámky – cožpak mohl milý arcibiskup opravdu říct takovou věc? Ó ano, mohl. Původní slova jsou o trochu méně uhlazená, než je ona vytříbená citace, ale podstata je identická – „Díky tomu vše, co zbývá, je vytáhnout padací most. S těmito lidmi (koncilními Římany) nemůžeme mít nic co do činění. Co s nimi máme společného? Nic! Není to možné. Není to možné.“ (6. září 1990). Odkaz na audio nahrávku z roku 1990 je: Audio – Retrec – PASCALE90 nebo SACERDOTALE90. (Ať si však každý, kdo si bude chtít tuto citaci sám ověřit, dá pozor na „revidované“ verze nahrávek arcibiskupa, protože jakákoliv slova, jako jsou ta adresovaná koncilním Římanům, která jsou vůči nim v silné opozici, mohla být „editory“ prořímského Novobratrstva vystřižena.)
Dalším čtenářem, který reagoval na onu citaci, byl jeden kněz z Novus Ordo prostředí, nyní však pevně etablovaný na priorátu Novobratrstva ve Švýcarsku (aniž by byl podmínečně přesvěcen, alespoň pokud je nám známo). Ten si myslí, že „věci dnes vypadají skutečně jinak“, protože současná generace oficiálních představitelů v Římě je odlišného druhu, než byl ten, na který reagoval arcibiskup v 80. letech. A nejlepší z nich chtějí skutečnou obnovu Církve. Dochází k závěru, že pokud člověk dnes přijme arcibiskupův postoj, pak mu to ponechává jen dvě možnosti – buď „Odpor“, nebo sedesvakantismus.
Ale, otče, zatímco současný druh církevních vůdců může být odlišný od kněží-zrádců z doby arcibiskupa, kteří dělali vše, co mohli, aby pravou Církev zničili, přečetli si [ti současní] Pascendi? A čím jsou milé církevní autority s dobrým úmyslem užitečné pro Víru, Církev, FSSPX nebo „Odpor“, pokud nepochopily, že problémem je „pružné“ myšlení, které si ani neumí představit pravdu zavrhující omyl nebo dogma zavrhující herezi? „Pružné“ myšlení nakloněné Tradici v podstatě nemá pro Tradici žádný větší užitek, než „pružné“ myšlení zavrhující Tradici. Není ani pravda, že věci jsou od doby arcibiskupa „skutečně odlišné“. Znamením toho, že nějaký kněz skutečně pochopil problém je, když se – alespoň obrazně – chce rozjet do Říma s kulometem předat všechny „radosti“ zpět jejich Tvůrci, jak by řekl Putin. Stručně řečeno, „Odpor“ musí zůstat na cestě, jinak bude cesta rozervána, aby poskytla kamení, které bude volat Pravdu namísto mlčících pastýřů a jejich psů, kteří neštěkají (srov. Lk XIX, 40). „Odpor“ nesmí, nemůže ustoupit!
Nakonec nás chce jeden dobrý kněz utěšit zprávami od svého priora, že generální představený Novobratrstva řekl v únoru na setkání všech priorů Novobratrstva ve Francii, že rozhovory mezi FSSPX a Římem jsou zastavené, protože FSSPX stále trvá na nauce jako prvořadé – výborně, otče Pagliarani – zatímco Řím trvá jako první na uzavření praktické dohody. Má to však Řím vůbec znepokojovat? Nestačí mu jen počkat, až mu zralé ovoce spadne do klína? Biskup Tissier je na tom nyní tak zdravotně nedobře, že je pro něj údajně připravován pokoj v Écône pro odchod do ústraní. Zůstávají pouze dva biskupové FSSPX, kteří mají dohlížet nad jeho celosvětovými potřebami. Buď se tedy generální představený musí podrobit římským podmínkám ohledně vysvěcení dalších biskupů a jako jeho předchůdci bude pokračovat v katastrofálním uspokojování církevních vůdců, kteří, ať jsou jakkoli milí, ztratili Víru, jak řekl arcibiskup, nebo musí vysvětit více biskupů bez papežova povolení, jako to učinil arcibiskup. Bude však Novobratrstvo ještě pokračovat v arcibiskupově hrdinské linii vzdorování (alespoň) objektivním zrádcům v Římě? O tom lze pochybovat.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof