neděle 29. března 2020

Komentář Eleison DCLXIII – Proměněný svět (2020)


Komentář Eleison DCLXIII – Proměněný svět (2020)
(663)
28. března 2020
PROMĚNĚNÝ SVĚT
Dvě věci otřásají světem, koronavirus a zhroucení toho, čím byl světový finanční systém možná poslední dvě století. Tyto dvě události mohou docela dobře souviset. Několik komentátorů skutečně zmiňuje všemohoucího Boha přinejmenším ve spojitosti s celosvětovým šířením koronaviru, protože toto šíření je jako epidemie, a když v minulosti neexistoval žádný jiný léčebný prostředek, epidemie často přiměly lidi obrátit se k Bohu. Bůh – který se nezměnil – však skoro jistě hraje důležitější roli v obou událostech, než si většina lidí myslí.
Říkám tím, že Bůh způsobil celosvětovou infekci koronaviru? Nepřímo způsobil, protože o ní věděl od věčnosti a rozhodl se nechat ji, aby nastala. A jakého většího dobra díky tomu, že tuto infekci dopustil, lze dosáhnout? Vidíme, že vlády mnoha zemí uvalily na pohyb svých občanů takové restrikce, že se tyto země doslova zastavily. To dává občanům důležitou šanci si za prvé uvědomit, jak křehké je fungování jejich tak vychvalovaného moderního způsobu života: není ani tak pevný a ani oni nejsou takovými pány nad realitou, jak si možná mysleli. A za druhé, dostali díky vážnému přerušení svého „krysího závodu“ [Termín, který se používá pro popis kolotoče: nákupy–peníze–práce–další nákupy–více peněz–více práce–méně radosti, z něhož není úniku. – pozn. překl.] čas a příležitost, kterou by nikdy normálně neměli, aby se nad tímto „krysím závodem“ zamysleli: Kdo jsem? Jaký je můj život? Jak s ním nakládám? Bohužel, mnozí moderní občané, které Prozřetelnost takto zpomalila, budou chtít zase znovu zrychlit a rozptýlit se od myšlenek, které evokují cokoliv vyššího, než je jejich stále se zrychlující „krysí závod“...
Dalším důvodem, proč Bůh možná přímo nezpůsobil koronavirus, je velké množství vážných spekulací, že tento virus nepochází z Boží přírody, ale z lidských laboratoří, kde se přírodní viry uměle přeměňují na mnohem škodlivější a nakažlivější, aby posloužily jako potenciální válečné zbraně. A pokud odtud koronavirus pochází, koho za něj mohou lidé vinit nežli jiné lidi?
A pak tu není jen výroba viru, ale také jeho vypuštění – jak unikl z laboratoří, aby ohrožoval lidstvo? Byl tento únik nehodou, nebo to bylo úmyslné vypuštění? Opět je zde mnoho spekulací, že to nebyla jen náhoda, ale že to bylo zločinně načasováno, aby to proběhlo současně se zhroucením světového finančního systému, který je také naplánovaný. Vir by tomuto krachu pomohl dvěma způsoby: za prvé by, i když jen nakrátko, zastavil značnou část fungujících světových ekonomik a způsobil bankroty a široce rozšířený nárůst zadluženosti a zotročení pod globální Peněžní mocí, a za druhé, přehnaná panika kvůli koronaviru v týchž globalistických médiích by posloužila k odvedení pozornosti lidstva od jeho zotročení, které by tak učinilo důležitý krok vpřed. Pokud byl finanční krach záměrný, pak bylo to, že se současně objevil i tento vir, výhrou pro kohokoliv, kdo stál za tímto krachem.
A byl, nebo je, tedy někdo za březnovým krachem světových akciových trhů, který v žádném případě neskončil? Samozřejmě, že byl. Peněžní moc, která kontroluje vlády, s nimiž pracuje, má k dispozici tolik peněz, že může podle své vůle rozhoupat údajně volné akciové trhy nahoru a dolu. Takové krachy jako tento březnový jsou plánované, aby způsobily velký převod bohatství od malých investorů k Peněžní moci. V tomto případě je díky 33 let rostoucímu trhu od roku 1987 nalákala dovnitř, a když už byli uvnitř, způsobila krach tohoto trhu, aby je připravila o jejich jmění, zatímco si sama vsadila na padající trhy a vydělala jmění. A vlády chrání Peněžní moc, protože si je už dávno koupila.
A všemohoucí Bůh? „Má dítka, pokud trváte na uctívání Mamonu a materialismu místo Mě, toto se vám stane. Opovrhovala jste Mým náboženstvím a nahradila jej politikou. Uctívala jste své vlády místo svého Boha. Věřila jste v peníze místo křesťanské lásky vůči svým bližním. Jste nyní překvapená, že vlády, politika a peníze vás zradily? Nebo jste dotčená, že jsem je nechal vás zradit? Dítka, Já vám nabízím ráj a na věčnost!“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof