neděle 22. března 2020

Komentář Eleison DCLXII – Zlovolnost modernismu – III (2020)


Komentář Eleison DCLXII – Zlovolnost modernismu – III (2020)
(662)
21. března 2020
ZLOVOLNOST MODERNISMU – III
Pokud existuje nějaká věc, kterou dnes potřebuje katolický kněz znát a důkladně chápat, je to jedna klíčová věta z jádra velké encykliky sv. Pia X. Pascendi, sepsané v roce 1907 na obranu Církve a lidstva před smrtící hrozbou modernismu. Modernismus je takové myšlenkové a akční hnutí, díky kterému se lidé vzdávají toho, aby měnili svět tak, aby se přizpůsobil Kristu a Jeho Církvi, a namísto toho pracují na změně Krista a Jeho Církve, aby vyhovovali modernímu světu. A jaká je ona klíčová věta z Pascendi, díky níž se tak má učinit?  Tady je. Pochází z odstavce 6 této encykliky:
„Lidský rozum je omezen na pouhé jevy, totiž na věci, které se jeví, a na způsob, v jakém se jeví; mezí těchto překračovati ani nesmí ani nemůže.“
Jinak řečeno, lidský rozum, který vlastně po celý den poznává, co je za tím, co se jeví smyslům, je nakonec moderním člověkem prohlášen za neschopný poznávat co je za tím, co se jeví! Jinak řečeno, to, co mi připadá jako dveře, může být zeď, co mi připadá jako zeď, mohou být ve skutečnosti dveře. Z čehož by mohlo vyplynout, že bych se možná měl pokusit projít spíš skrz zeď než skrz dveře! To je samozřejmě taková naprostá hloupost, že nikdo nebude překvapen, když zjistí, že dokonce i stoupenci Immanuela Kanta (1732–1804), který tuto hloupost vymyslel, se sotva kdy ve skutečnosti pokusí projít skrz zeď. Jinak řečeno, v životě se jim daří díky tomu, že svou vlastní filozofii neberou vážně. To je důvod, proč si moderní filozofie sama o sobě získala tak špatné jméno. Přesto naprosto hloupý Kant svrchovaně vládne na katedrách filozofie skoro všech „univerzit“ naší doby!  Jak je to možné?
Je to proto, že Kant je veliký Osvoboditel. Je to on, kdo jednou provždy osvobodil rozum od reality. Je to on, kdo vyhlásil, že rozum je svobodný na vnější realitě, protože k ní nemá žádný přístup! Rozum se nemůže dostat k realitě, jaká je sama o sobě, „Ding an sich“, protože se nemůže dostat za to, co mu ukazují smysly. Nezáleží na tom, že mohu 24 hodin 7 dní v týdnu žít jen díky tomu, že mi moje smysly říkají, co je kolem mě reálné a že je můj rozum nebo intelekt schopný rozluštit nebo „zpracovat“, co mi mé smysly říkají. Od Kanta mě realita kolem zajímá stále méně. To, na čem záleží, je „transcendentální filozofie“, jak to nazývá, tj. myšlení, které zdolá výšiny a prozkoumá hlubiny mé fantazie zcela nezávisle na nudné každodenní realitě jako jsou dveře a zdi. Můj rozum vzlétl! Můj rozum je osvobozen od reality! Od nynějška je „pravdivé“ vše, co chci! Ve skutečnosti na sebe slovo „Pravda“ vzalo zcela jiný význam. Ve skutečnosti na sebe všechna slova vzala transcendentní význam. V mé hlavě vládne svoboda!
Jestliže trváte na tom, že mě stáhnete zpět do toho, co nazýváte reálný svět, mohu se přesto rozhodnout předpokládat, jako všichni ubozí univerzitně nevzdělaní, že abych nadále přežil („uff!“) v nudném světě („uff!“), je lepší nepokoušet se chodit skrz to, co vypadá jako zdi, a že bude nejlepší nepokoušet se jíst kamení. Jinými slovy, můj rozum je transcendentálně nadřazený a osvobozený ode všeho základního „zdravého rozumu“ („uff!“), ale přesto stále mohu jednat v souladu s ním – když chci – pro účely každodenního života („uff!“).
Svoboda je skutečným náboženstvím moderního člověka a je to zjevně takové náboženství, které v životech až příliš mnoha katolíků zcela vypadá jako náboženství, ale nemá nic z jeho podstaty. Jak říká sv. Pavel: „...v posledních dnech... budou [lidé] na oko sice zbožní, ale podstatu zbožnosti budou zapírati...” (II Tim. III, 1-5), jinak řečeno zachovají si zevnějšek, ale popřou podstatu. Čím jsou takoví katolíci? Jsou právě takovými kantovskými katolíky, neboli modernisty, jelikož skoro každý je dnes kantovec, protože skoro každý dnes uctívá svobodu a je to Kant, který jim nakonec dal klíč k tomu, aby se dostali z vězení Boží reality a utekli do oblak transcendentální modernity. Vždy se mohu Bohu znovu podrobit, na jak dlouho se rozhodnu, ale už mě nemůže držet v poutech. Jsem svobodný, jsem svobodný, jsem svobodný!
Neuvěřitelná zvrácenost, pýcha a proradnost Kanta by měla vyjít na světlo.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof