sobota 21. prosince 2019

Komentář Eleison DCXLIX – Dva biskupové (2019)


Komentář Eleison DCXLIX – Dva biskupové (2019)
(649)
21. prosince 2019
DVA BISKUPOVÉ
Již od léta a podzimu 2012, když se stalo jasným, že dva ze tří biskupů Bratrstva sv. Pia X. už nezastávají stejný postoj vůči vztahům Bratrstva s Římem, který zaujali ve svém dopise vedení Bratrstva ze 7. dubna, dumali stoupenci Bratrstva, kněží i laici, nad tím proč. Někteří lidé tehdy brali nebo od té doby berou tuto změnu postoje u oněch biskupů jako otázku osob a osobností. Protože tento dopis vážně varoval, aby se neopouštělo jasné arcibiskupovo odmítání styků s neobráceným Římem, chápala většina lidí změnu u těchto dvou biskupů jako to, čím byla, konkrétně jako opětovné přiklonění se k nové zásadě generálního představeného, že kontakt je možný i před obrácením. Proč se však tito dva biskupové změnili, když se koncilní Řím mezi lety 1988 a 2012 sotva změnil, ledaže k horšímu?
Tato otázka nadále zůstává důležitá i pro dnešek. Co má Bratrstvo pro Víru – nikoliv Víra pro Bratrstvo! – získat skrze přátelské styky Bratrstva s koncilními Římany, kteří stále umíněně trvají na svém koncilním ekumenismu včetně papežova uctívání modly Pačamama v samotných vatikánských zahradách? Jedna věc se zdá jistou: v posledních 20 letech Bratrstvo vsadilo, pokud jde o jeho budoucnost, vše na toto přátelství a vzdát se ho teď by znamenalo připustit, že oněch 20 let bylo velikou chybou. A proto si Bratrstvo, i když má vážnou potřebu nových biskupů pro svůj celosvětový tradiční apoštolát, nemůže vybrat a vysvětit dle svého vlastního výběru tradiční biskupy, protože ti by určitě podráždili koncilní Římany. Proto si tito dva biskupové v roce 2012 vložili na svá vlastní bedra těžký kříž, který je každým rokem těžší – pomohli Bratrstvo zavést do slepé uličky – v roce 2019 nemůže mít a zároveň potřebuje své vlastní biskupy.
Nedávno se stala dostupnou informace, která vrhá trochu světla na rozhodnutí těchto dvou biskupů opustit arcibiskupovu zásadu „nejdřív obrácení, pak styky“, které se donedávna drželi. Pokud jde o biskupa de Galarretu, dozvídáme se, že takřka jakmile se dopis ze 7. dubna objevil na internetu, pospíchal na ústředí FSSPX, aby se generálnímu představenému omluvil za jeho zveřejnění, od kterého se naprosto distancoval. Jak se však mohl distancovat od jeho zveřejnění, aniž by se také distancoval od obsahu? Zdá se, že jeho zveřejnění u něj vyvolalo strach z okamžitého zhroucení Bratrstva, který byl větší než strach ze slepé uličky pro Bratrstvo, jíž je opuštění arcibiskupovy obrany víry, o němž byl obsah. Bylo přežití Bratrstva důležitější než přežití víry?
Biskupovi Tissierovi de Mallerais trvalo déle, než svůj podpis pod dopisem ze 7. dubna takříkajíc odvolal, ale počátkem roku 2013 bylo i toto odvolání jasné. Svému příteli pak dal následující biskupské poučení: Obrácení Říma dnes nemůže přijít celé hned. Oficiální uznání nám umožní pracovat mnohem efektivněji uvnitř Církve. Potřebujeme trpělivost a takt nespěchat, abychom nerozrušili Římany, kterým se stále nelíbí naše kritika koncilu. Postupně si však razíme cestu – cožpak takhle to nečinili i světci? Musíme nadále kritizovat pohoršení a obviňovat koncil, ale musíme být rozumní a pochopit způsob myšlení našich protivníků, mezi něž konec konců patří i Petrův stolec. Politika biskupa Fellayho ve skutečnosti neselhala: 13. června 2012 nebylo nic podepsáno, nic katastrofálního, nic překvapujícího se v posledních 17 měsících nestalo. Pár kněží nás kvůli nedostatku prozíravosti a úsudku opustilo, což shledávám jako trestuhodné, ale byla to celé jen jejich chyba. Stručně řečeno, zkuste více důvěřovat druhým a méně důvěřovat sobě. Vložte svou důvěru v Bratrstvo a jeho vůdce. Konec dobrý, všechno dobré. V tomto duchu by měla být vaše další rozhodnutí a psané projevy.
Zde končí biskupovy důvody, když svému příteli radí, aby následoval biskupa Fellayho. Pochopili však biskup de Galarreta a biskup Tissier de Mallerais nebo biskup Fellay plně arcibiskupovy důvody proč přerušil styky s koncilními Římany? Nepodceňují všichni tři vážně bezprecedentní krizi způsobenou pokračující zradou Pravdy a Víry ze strany koncilních duchovních? Jak může věroučný kompromis nebo pouhé lidské politikaření s Římem vyřešit tuto krizi?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof